Terjemahan bahasa Belanda-bahasa Inggris untuk "oliën"

NL

"oliën" bahasa Inggris terjemahan

EN
NL

oliën {kata kerja}

volume_up
oliën (juga: smeren, invetten)
Vetten en oliën van vis of van zeezoogdieren, ook indien geraffineerd
Fats and oil, of fish and marine mammals, whether or not refined
Als Europese Unie hebben wij voor diesel en minerale oliën minimale belastingpercentages vastgesteld.
As a European Union, we have set minimum rates of taxation for motor vehicle and mineral oil.
Ik denk aan nicotineverslaving, milieuverontreiniging door minerale oliën en alcoholisme.
They include nicotine addiction, environmental pollution from mineral oils and alcoholism.

Contoh penggunaan untuk "oliën" di bahasa Inggris

Kalimat ini berasal dari sumber eksternal dan mungkin tidak akurat. bab.la tidak bertanggung jawab atas isinya. Baca lebih lanjut disini.

DutchHet verslag gaat over vrijstellingen van accijnzen die gelden voor bepaalde minerale oliën.
The report deals with exemptions from excise duty applied to certain mineral oils.
DutchIk denk aan nicotineverslaving, milieuverontreiniging door minerale oliën en alcoholisme.
They include nicotine addiction, environmental pollution from mineral oils and alcoholism.
DutchPlantaardige vette oliën, vloeibaar of vast, ruw, gezuiverd of geraffineerd
Fixed vegetable oils, fluid or solid, crude, refined or purified
DutchDat geldt voor minerale oliën, voor tabak en ook voor alcohol.
That is true for mineral oils, it is true for tobacco and it is also true for alcohol.
DutchOndertussen is er nog steeds geen oplossing gevonden voor de producenten van dergelijke oliën.
The problem of the olive pomace industry has still not been resolved.
DutchVoor wat betreft de minerale oliën is er dan nog de benzine voor het luchtverkeer, kerosine.
Among mineral oils, there is the case of aviation fuel, kerosene.
DutchOnder punt 8, de GOM in de sector oliën en vetten, wordt verwezen naar artikel 99 van het Reglement.
Under Item 8, the COM on oils and fats, there is a reference to Rule 99.
DutchIn die tijd draaide de polemiek met name om vetten en oliën.
At that time, fats and oils were at the centre of the dispute.
DutchGehydrogeneerde dierlijke of plantaardige vetten en oliën, ook indien gezuiverd doch niet verder bereid
Animal or vegetable fats and oils, hydrogenated, whether or not refined, but not further prepared
DutchIk ben er ook van overtuigd dat teruggewonnen plantaardige oliën op geen enkele manier in voedsel moeten worden verwerkt.
I am also convinced of the need to ban recovered vegetable oils from all feed uses.
DutchAllereerst de kwestie van de belastingharmonisatie, dat wil zeggen de harmonisering van de belasting op minerale oliën.
First, there is the question of tax harmonisation, of the harmonisation of duty on mineral oils.
DutchIn Europa bestaan de energiekosten, zoals bijvoorbeeld die van minerale oliën, voornamelijk uit belastingen.
In Europe, taxes constitute the major part of the cost of energy and hydrocarbons are a good example of this.
DutchDat hebben we zo afgesproken om te proberen misverstanden te voorkomen en de machine her en der wat te oliën.
We have so agreed in order to try to eliminate misunderstandings, to try to lubricate the machine here and there.
DutchIk ontmoette vrouwen die etherische oliën produceerden, wijn maakten en zelfs 's lands grootste reclamebureau runden.
I met women running essential oils businesses, wineries and even the country's largest advertising agency.
DutchHet waren magische genezers en aromatische oliën.
It was magic healers and aromatic oils.
DutchDe Deense sociaal-democraten stemmen voor een herziening van de minimum-accijnstarieven voor minerale oliën.
The Danish Social Democrats have voted in favour of a revision of the minimum rates of duty in the EU for the taxation of mineral oils.
DutchAccijnzen voor bepaalde minerale oliën
DutchTen tweede willen we maxima vastleggen voor het dioxinegehalte in oliën, vetten en mengvoeders waarin oliën en vetten verwerkt zijn.
Secondly, we wish to establish maximum dioxin values for oils and fats as well as mixed animal feed products to which oils and fats are added.
DutchGMO oliën en vetten
DutchWat dit betreft, acht ik het de moeite waard erop te wijzen dat de accijns op minerale oliën in al onze belastingstelsels een veelbeproefd instrument is.
On this area I think it is worth pointing out that the excise tax on mineral oils is tried and tested in all of our fiscal regimes.