Terjemahan bahasa Belanda-bahasa Inggris untuk "om de een of andere reden"

NL

"om de een of andere reden" bahasa Inggris terjemahan

NL

om de een of andere reden {keterangan}

volume_up
om de een of andere reden
Om de een of andere reden komt het maar niet tot ratificatie van deze overeenkomsten.
For some reason or other, these agreements have not been implemented.
Om de een of andere reden dacht ik aan m'n eerste gevecht met Tyler.
For some reason, I thought of my first fight with Tyler.
Om de een of andere reden en zeer kort voor ons vertrek zijn de data echter gewijzigd in 3 tot 6 juni.
For some reason or other, at very short notice, this has been changed to the 3-6 June.

Terjemahan serupa untuk "om de een of andere reden" dalam bahasa Inggris

om keterangan
om kata depan
om kata hubung
de kata sandang
English
een kata sifat
English
een kata sandang
English
een kata ganti benda
een kata bilangan
English
of kata hubung
English
andere kata sifat
English
reden kata benda
reden kata kerja
English
rijden kata kerja
één kata benda
English

Contoh penggunaan untuk "om de een of andere reden" di bahasa Inggris

Kalimat ini berasal dari sumber eksternal dan mungkin tidak akurat. bab.la tidak bertanggung jawab atas isinya. Baca lebih lanjut disini.

DutchWij werden haarloos, vreemd genoeg; om de een of andere reden werden zij dat niet.
We became bald-bodied, oddly enough; for one reason or another, they didn’t.
DutchNu liggen er nog een paar amendementen waar de Commissie om de een of andere reden nog bezwaar tegen maakt.
There are just a few amendments left to which it still objects, for one reason or another.
DutchEr is vogelpest, wij reageren en dan gebeurt er om de een of andere reden een hele poos niets meer.
Along comes avian influenza, we react to it, and then, for whatever reason, nothing happens for a long time.
DutchOm de een of andere reden vindt men blijkbaar dat alleen mannen het gen bezitten dat de zaken op gang kan brengen.
For one reason or another, it is evidently thought that men are the ones who really possess the entrepreneur gene.
DutchDe Europese Commissie heeft echter om de een of andere reden gedraald met het besluit het gebruik van asbest te verbieden.
The Commission, however, for one reason or another, has dragged its feet in deciding to ban the use of asbestos.
DutchHet is een kwestie die wij om de een of andere reden al veel te lang genegeerd hebben of die wij ons gewoon niet gerealiseerd hebben.
It is an issue which for far too long we have either chosen to ignore or for one reason or another have not been aware of.
DutchMijnheer de Voorzitter, voor alle duidelijkheid, mijn groep heeft deze resolutie mede opgesteld maar om de een of andere reden zijn wij van de lijst gehaald.
Mr President, for clarification, my group was also an author of this resolution but somehow we got dropped off the list.
DutchMaar om de een of andere reden hebben ze de inspanningen van ontwikkelaars verward door te worden gecombineerd in percelen geschikt voor hoogbouw.
Yet for one reason or another they have confounded the efforts of developers to be combined into lots suitable for high-rise construction.
DutchLidstaten die om de een of andere reden een lager doel willen stellen, zullen dat moeten rechtvaardigen volgens de daarvoor geformuleerde criteria.
The States which for any reason want to set lesser objectives, will have to justify it and there are a series of criteria on which that justification will have to be based.
DutchEn ik vermoed dat jullie waarschijnlijk daaraan ook al wat hebben gegeven, maar om de een of andere reden gebeurt dat niet met dezelfde gedrevenheid.
That's a Haiti earthquake every eight days. ~~~ And I suspect many of you probably gave something towards that problem as well, but somehow it doesn't happen with the same intensity.
DutchSteeds meer mensen worden om de een of andere reden door deze gesel getroffen, en om hiertegen op te treden, zijn sociale steun en de hulp van de overheden van essentieel belang.
Increasing numbers of people are victims of this evil for one reason or another and it is essential to promote social assistance and government support to combat it.
DutchDaar waar het de richtlijnen inzake traceerbaarheid betreft, houdt u zich echter om de een of andere reden niet aan het beginsel van detecteerbaarheid dat u in alle andere gevallen wel hanteert.
However, when it comes to the directives on traceability, for some peculiar reason, you do not follow the principle of detectability which you follow for all the others.