Terjemahan bahasa Belanda-bahasa Inggris untuk "om ... heen"

NL

"om ... heen" bahasa Inggris terjemahan

EN
NL

om ... heen {keterangan}

volume_up
om ... heen (juga: van, met, over, aan)
We need to be very clear about that here.

Terjemahan serupa untuk "om ... heen" dalam bahasa Inggris

om keterangan
om kata depan
om kata hubung
heen keterangan
English

Contoh penggunaan untuk "om ... heen" di bahasa Inggris

Kalimat ini berasal dari sumber eksternal dan mungkin tidak akurat. bab.la tidak bertanggung jawab atas isinya. Baca lebih lanjut disini.

DutchDe grotere fracties in het EP draaien als tollen om de pensioenproblematiek heen.
The larger groups in the EP are furiously working on the problem of pensions.
DutchWij moeten echter wel samenwerken over de grenzen heen om conflicten te voorkomen.
Consequently, there should be cross-border cooperation to prevent conflicts.
DutchDus, ga ik daar deze keer heen om zeker te zijn dat het niet weer gebeurt.
So, I'm going to go down there this time and make sure it doesn't happen again.
DutchFriday Street, in een vorig leven, is waar je heen ging om je vis op vrijdag te kopen.
Friday Street, in a previous life, is where you went to buy your fish on a Friday.
DutchIk kom bij de zee en vlieg door tot ik alleen maar water om me heen zie.
I reach the sea and keep flying until I can only see that endless line of water
DutchDeze drie ziekten eisen de meeste slachtoffers en grijpen verwoestend om zich heen.
These three diseases claim the most victims and are spreading with devastating effect.
DutchDaarop kan ik u slechts zeggen dat we niet meer om mondialisering heen kunnen.
All I can say to colleagues here is that globalisation is a fact of life.
DutchIk vond dat ik er eigenlijk heen moest om zelf wat 'land-art' te maken.
And I felt that I would have to actually go there and make some earthworks myself.
DutchBij de minste of geringste politieke ontsporing zal de volkswoede weer om zich heen grijpen.
If there is even the slightest political lapse their anger will take hold again.
DutchWe kunnen niet om het feit heen dat alles wat we eten, een wereldwijde impact heeft.
There's no escaping the fact that everything we eat has a global impact.
DutchDus, is dat alleen 3 uur naar het midden, of om over de top heen te komen?
So is that three hours to get all the way into the middle or just to get up to the top?
DutchDat is op zich eenvoudig, maar er wordt al meer dan tien jaar om de hete brij heen gedraaid.
This is a simple thing, but for ten years, we have sat and twiddled our thumbs.
DutchIk had de kans om overal heen te gaan waar er herbaria zijn voor mijn Afrikaanse materiaal.
I had opportunity to go all over, where herbarium for my African material is.
DutchIk vind dat ze eens om zich heen moeten kijken: wij hebben al een mensvriendelijk Europa.
I think they should open their eyes because we already have a people-friendly Europe.
DutchDe milieuvernietiging grijpt om zich heen en niet alleen het bos kwijnt weg.
Ecological destruction is spreading, and it is not only the forests which are wasting away.
DutchIk ben er niet aan gewend om mijn stemverklaring af te leggen met zoveel mensen om mij heen.
I am not used to giving my explanation of vote with so many members present.
DutchDat is een duidelijk gegeven waar we niet langer om heen kunnen.
That statistic speaks volumes; we cannot continue to bury our heads in the sand.
DutchIk geloof dat film de kracht heeft om je over grenzen heen te brengen.
Because I believe that film has the ability to take you across borders.
DutchLaten wij er daarom niet langer om heen draaien en terugkeren tot de oude, beproefde recepten.
Let us therefore acknowledge the obvious and return to tried and tested prescriptions.
DutchIk moest door een wolk van traangas heen om het gebouw binnen te komen.
I had to fight my way through teargas to gain access to the building.