Terjemahan bahasa Belanda-bahasa Inggris untuk "onder"

NL

"onder" bahasa Inggris terjemahan

volume_up
onder {kt dpn}
volume_up
onder {kt hbg}

NL onder
volume_up
{keterangan}

Wie woont er onder mij/ boven mij/ naast mij?
Who lives upstairs/downstairs/next door?
onder (juga: beneden)
volume_up
infra {ket.}

Contoh penggunaan untuk "onder" di bahasa Inggris

Kalimat ini berasal dari sumber eksternal dan mungkin tidak akurat. bab.la tidak bertanggung jawab atas isinya. Baca lebih lanjut disini.

DutchMijnheer de commissaris, u heeft onder meer op de noodzaak van preventie gewezen.
You mentioned many themes, Commissioner, notably the need for preventive action.
DutchIk zou u willen vragen om dat aspect ook heel minutieus onder de loep te nemen.
You can analyse the composition of the Commission in as much detail as you like.
DutchIn 2005 reisden 500 miljoen Europeanen per touringcar, onder wie veel bejaarden.
500 million Europeans travelled by coach in 2005, many of them elderly people.
DutchIk weet dat enkelen onder hen bijzonder eerlijk zijn en dat dat problemen stelt.
I know that some of them are deeply sincere, and I know that causes a problem.
DutchRegio's waar mens en dier hebben geleden onder de epidemie van mond- en klauwzeer.
Regions where humans and animals have suffered from the foot-and-mouth epidemic.
DutchGehandicapten, vrouwen en vooral etnische minderheden lijden er ontzettend onder.
Disabled people, women and in particular, ethnic minorities, suffer a great deal.
DutchEen aantal psychologen hielden een peiling onder zeer goed geïnformeerde burgers.
Some psychologists went around and polled citizens who were very well informed.
DutchIk geloof dat het onder deze omstandigheden het beste is niet te blijven wachten.
In these circumstances, I think it would be reasonable not to carry on waiting.
DutchIn het algemeen moeten we enkele overwegingen, enkele kwesties onder ogen zien.
In general, I feel that we must take note of certain considerations and questions.
DutchOp dit moment leeft het idee van zelfbeschikking onder de Baskische bevolking.
Right now, the idea of self-determination is present in the Basque people's mind.
DutchAls gevolg hiervan zullen de prijzen onder uitzonderlijk hoge druk komen te staan.
Since feed costs amount to 60 % of overheads, producers will be heavily squeezed.
DutchVolgens mij wel en de gegevens die ieder onder ogen heeft bevestigen dat ook.
I definitely believe that it is, and this is confirmed by data available to all.
DutchDe afgelopen jaren heeft de UNWRA ook sterk geleden onder de financiële problemen.
UNWRA has suffered a great deal on account of financial problems in recent years.
DutchWij plaatsen deze proefbestelling onder voorwaarde dat de levering volgt voor ...
We are placing this trial order on the condition that the delivery is made before…
DutchWe moeten de landen die onder deze plagen gebukt gaan bij het onderzoek betrekken.
We must involve the countries that suffer from those scourges in the research.
DutchHet onderwerp van dit verslag valt niet onder de bevoegdheid van de Europese Unie!
The subject of this report does not lie within the competence of EU policy-making.
DutchDe Amerikanen lijden evenzeer als wij onder de explosief gestegen productiekosten.
The Americans, like ourselves, are suffering an explosion in farm gate prices.
DutchIk betreur met name het feit dat ook kinderschoenen onder deze maatregel vallen.
I particularly regret the fact that children ’ s footwear has been included in this.
DutchMisschien dat ik een paar elementen nog eens onder uw aandacht zou mogen brengen.
Perhaps you will allow me to draw your attention once more to a few elements.
DutchDe repressie is in het verleden al onder druk van de publieke opinie afgenomen.
Public pressure has already resulted in a decline in persecution once before.