Terjemahan bahasa Belanda-bahasa Inggris untuk "zoveel als"

NL

"zoveel als" bahasa Inggris terjemahan

NL zoveel als
volume_up
{keterangan}

zoveel als
volume_up
as much as {ket.} [con.]
Gemiddeld verdienen de Chinezen vandaag driemaal zoveel als de Afrikanen.
On average, the Chinese today earn three times as much as the Africans.
Een hectare landbouwgrond kost in Nederland dertig keer zoveel als in Polen.
One hectare of agricultural land costs 30 times as much in the Netherlands as in Poland.
Dat is meer dan vijfenhalf keer zoveel als de totale milieubegroting.
That is more than five and a half times as much as the entire environment budget.

Terjemahan serupa untuk "zoveel als" dalam bahasa Inggris

zoveel kata ganti benda
English
zoveel
als keterangan
als kata hubung
als kata depan
English
als kata ganti benda
English

Contoh penggunaan untuk "zoveel als" di bahasa Inggris

Kalimat ini berasal dari sumber eksternal dan mungkin tidak akurat. bab.la tidak bertanggung jawab atas isinya. Baca lebih lanjut disini.

DutchZiekenhuizen gebruiken twee en een half keer zoveel energie als kantoorgebouwen.
Hospitals use two and a half times the amount of energy as office buildings.
DutchEr zijn zoveel verschillende soorten stuifmeel als dat er bloeiende planten zijn.
And there is as many different kinds of pollen as there are flowering plants.
DutchIk zou zeggen, Europese regelgeving: zoveel als nodig, maar zo weinig als mogelijk.
As for European regulations - as many as are needed, but as few as possible.
DutchDe boeren krijgen 3 tot 4 keer zoveel opbrengst als ze met maïs zouden hebben.
The farmers get three to four times the yields that they would with maize.
DutchIn geen enkel ander land worden zoveel vakbondsmensen vermoord als in Colombia.
No other country in the world has as many murders of active trade unionists as Colombia.
DutchZoals eerder gezegd zullen er wellicht in 2010 tweemaal zoveel vluchten zijn als nu.
It has been said previously that the number of flights could double by the year 2010.
DutchGeen parlement in Europa heeft zoveel vergaderdagen als het Europees Parlement.
No parliament in Europe has as many meetings as the European Parliament.
DutchHet EMEA heeft zich altijd zoveel als mogelijk achter deze principes geschaard.
This agency has always supported those principles inasmuch as it could.
DutchIn die tijd had het Parlement nog niet zoveel macht of aanzien als nu.
In those days Parliament did not have the same power or prestige that it has today.
DutchAchttien miljoen, mijnheer Quinn, net zoveel als er werklozen in de Gemeenschap zijn.
Eighteen million, Minister Quinn, is also the number of people unemployed in the Community.
DutchIk wil dat jullie zoveel maken als jullie kunnen in de minuut die ik jullie ga geven.
I want you to do as many of them as you can, in the minute that I’m just about to give you.
DutchWaarom zouden vrouwen met zoveel risico eicellen doneren als zij er niet voor betaald krijgen?
Why would women donate with so many risks if they do not receive any remuneration?
DutchInderdaad, het Parlement kan zoveel stemmen als het wil, het is de Raad die beslist.
In other words, Parliament may vote for what it wants but it will be the Council who decides.
DutchDe steun per hectare voor hennep bedraagt dubbel zoveel als voor graan.
Per-hectare aid for hemp is more than twice as high as that for cereals.
DutchDat is vijfmaal zoveel als wat de regio thans ontvangt aan hulp en schuldenverlichting bij elkaar.
That is five times what the region now receives in aid and debt relief combined.
DutchGroot-Brittannië heeft twee keer zoveel ambassades als Frankrijk of Duitsland.
Britain has twice as many embassies as either France or Germany.
DutchEr zijn bijna twee keer zoveel boeren in Turkije als in het hele Europa van de 15.
There are almost twice the number of farmers in Turkey as there are in all the 15 Member States.
Dutchen die net zoveel verantwoordelijkheid dragen als zij die de terroristische acties uitvoeren.
? and are just as responsible for the actions of the terrorist organisation.
DutchDe onevenwichtigheid is groot: de vrouwen doen vier keer zoveel als mannen.
So the burden, which is a common one, falls very unequally, with women taking a fourfold share.
DutchMet het gezegde wordt zoveel gezegd als dat iedereen denkt dat de ander net zo is als hijzelf.
It is a saying which means: everybody believes that others are like them.