Terjemahan bahasa Ceko-bahasa Inggris untuk "nahlédnutí"

CS

"nahlédnutí" bahasa Inggris terjemahan

EN

CS nahlédnutí
volume_up
{netral}

nahlédnutí (juga: letmý pohled, náznak, tušení, zahlédnutí)
volume_up
glimpse {kt bnd}
Po krátkém nahlédnutí do tiskového sálu umístěného ve vstupní budově se vydáte na prohlídku dvou propojených kancelářských objektů.
After a quick glimpse into the press conference room, which is located in the entrance building, the tour takes you into the double office tower.

Contoh penggunaan untuk "nahlédnutí" di bahasa Inggris

Kalimat ini berasal dari sumber eksternal dan mungkin tidak akurat. bab.la tidak bertanggung jawab atas isinya. Baca lebih lanjut disini.

CzechV každé politické skupině vám jsou kdykoli k dispozici k nahlédnutí.
They are available in the political groups for you to see at any time.
CzechNahlédnutí do budoucnosti nám naznačuje, jak moc naléhavé je jednat..
A glance into the future shows how urgent the need for action is.
CzechVidíte stavbu v návaznosti na stavby promenády: velice otevřené, lákavé k nahlédnutí.
You see the structure as, in the sequence of structures on the Mall, very transparent and inviting and looking in.
CzechCelý výklad vám byl poskytnut k nahlédnutí.
The whole interpretation has been made available for your inspection.
CzechTyto záznamy by měly být snadno přístupné a k dispozici k nahlédnutí přes internet; to by bylo ideální.
These records should be easy to access and available for consultation via the internet; that would be ideal.
CzechZápis ze dne 25. března 2010 a dokumenty, které byly na tomto zasedání přijaty, jsou k dispozici k nahlédnutí.
The Minutes of the sitting of 25 March 2010 and the documents which were adopted are available for viewing.
CzechJe to takové nahlédnutí do virtuální reality.
And what it is is an exploration into virtual reality.
CzechVšechny informace, které by jinak zapadly na Ministerstvu zdravotnictví, mohou být k dispozici k nahlédnutí všem.
And the third of these big changes: accountability.
CzechTisíce takovýchto map jsou k nahlédnutí v atlasech po celém světě Dávají nám nějaké ponětí o tom, co bude tím naším vlakem, který nás srazí.
There are thousands of these kinds of maps that are displayed in atlases all over the world.
CzechDomnívám se, že občané by měli být schopni si z dokumentu vzít něco konkrétního i při příležitostném nahlédnutí.
I think that when they occasionally look at such a document, citizens should also be able to do something concrete with it.
CzechKomise zahájila práci na několika studiích týkajících se této otázky a výsledky tohoto šetření budou k nahlédnutí na naší internetové stránce.
The Commission has launched numerous studies on this issue, and the results of these investigations can be consulted on our website.
CzechVaše prohlášení bylo kromě toho řádně zaregistrováno v rejstříku prohlášení o finančních zájmech poslanců, kde je k dispozici k nahlédnutí.
Furthermore, the wording of your declaration can be viewed and has been properly noted in the Register of Members' Financial Interests.
CzechEurostat musí být oprávněn vyžadovat k nahlédnutí správné vnitrostátní údaje a využívat možnosti sankcí a zvláštní inspekcí v případě, že jejich kvalita nebude dostatečná.
Eurostat must be able to demand to see correct national data and must be able to make use of both sanctions and special inspections if the quality is not good enough.