Terjemahan bahasa Ceko-bahasa Inggris untuk "nebo lépe řečeno"

CS

"nebo lépe řečeno" bahasa Inggris terjemahan

Contoh penggunaan untuk "nebo lépe řečeno".

Terjemahan serupa untuk "nebo lépe řečeno" dalam bahasa Inggris

nebo kata hubung
English
lépe keterangan
English

Contoh penggunaan untuk "nebo lépe řečeno" di bahasa Inggris

Kalimat ini berasal dari sumber eksternal dan mungkin tidak akurat. bab.la tidak bertanggung jawab atas isinya. Baca lebih lanjut disini.

CzechNěkolikrát tu byla zmíněna chudoba, nebo lépe řečeno energetická chudoba.
Mention was made several times of the issue of poverty, or rather energy poverty.
CzechMyslím, že bychom měli doplnit instrukce ve prospěch dítěte, nebo lépe řečeno cestujícího.
I think that we ought to include an instruction that benefits the child, or rather, the passenger.
CzechPane předsedající, které země jsou v Evropě nejbohatší, nebo lépe řečeno, občané kterých zemí jsou v Evropě nejbohatší?
Mr President, which are the richest countries in Europe, or rather, the countries with the wealthiest citizens in Europe?
CzechJak již správně zdůraznil pan Jarzembowski, nemůže, nebo, lépe řečeno, nesmí nám chybět ochota ani schopnost tuto politiku prosadit.
We cannot, or rather, we must not lack the will or the capacity to carry the policy through, as Mr Jarzembowski quite rightly pointed out.
CzechTento nefunkční pakt není zapotřebí revidovat, stačí pouze ho více uplatňovat - nebo lépe řečeno měl by se vůbec uplatňovat.
This non-functioning pact does not need to be revised; it simply needs to be implemented more - or rather, it needs to be implemented in the first place.
CzechJak jsem již naznačil ve své funkci zpravodaje, nebo lépe řečeno jako zástupce za poslance Rivelliniho, Evropskému parlamentu bylo předloženo sedm návrhů na udělení absolutoria.
As I have indicated this in my capacity of rapporteur, or to be precise, as a stand-in for Mr Rivellini, seven discharge proposals are tabled to the European Parliament.
CzechNebo lépe řečeno, jednalo se o oznámení o uzavření této věznice, protože nová vláda USA čelí obtížnému úkolu nalezení řešení pro ty vězně, kteří se tam stále nacházejí.
Or rather, it was the announcement of the closure of Guantánamo, because the new US Government is faced with the difficult task of finding a solution for the inmates who are still there.

Kata lain

Czech
  • nebo lépe řečeno

Lebih lagi bab.la menyediakan kamus bahasa Inggris-bahasa Indonesia untuk terjemahan lebih banyak lagi.