Terjemahan bahasa Ceko-bahasa Inggris untuk "nestálost"

CS

"nestálost" bahasa Inggris terjemahan

CS nestálost
volume_up
{feminin}

nestálost
Zvyšuje se vliv finanční sféry na hospodářství a zvyšuje se nestálost trhů.
It increases financiarisation of the economy and volatility of the markets.
Nestálost cen potravin v posledních letech z různých důvodů vzrostla.
The volatility of food prices has increased in recent years for various reasons.
To mělo za následek nestálost cen a značné finanční ztráty pro zemědělce.
This has resulted in price volatility and great financial losses for farmers.
nestálost (juga: nestabilita)
Nestálost, kterou v současné době prožíváme, je dalším důvodem ospravedlňujícím vytvoření nového právního a institucionálního rámce pro Evropskou unii.
The instability we are currently experiencing is an additional justification for giving the European Union a new legal and institutional framework.
nestálost (juga: proměnlivost)
nestálost (juga: přelétavost)
nestálost (juga: kostrbatost, rozkouskovanost, trhanost)

Contoh penggunaan untuk "nestálost" di bahasa Inggris

Kalimat ini berasal dari sumber eksternal dan mungkin tidak akurat. bab.la tidak bertanggung jawab atas isinya. Baca lebih lanjut disini.

CzechA tak se iluze často používají, zvláště v umění, slovy současného umělce, "aby se ukázala nestálost našich smyslů".
So, illusions are often used, especially in art, in the words of a more contemporary artist, "to demonstrate the fragility of our senses."
CzechCenová krize a potravinová nestálost, s nimiž se potýkáme poprvé za více než třicet let, musí být součástí našich rozpočtových priorit.
The price crisis and the food insecurity we are dealing with for the first time in more than thirty years needs to be part of our budgetary priorities.