Terjemahan bahasa Ceko-bahasa Inggris untuk "neuskutečnění"

CS

"neuskutečnění" bahasa Inggris terjemahan

Contoh penggunaan untuk "neuskutečnění".

Contoh penggunaan untuk "neuskutečnění" di bahasa Inggris

Kalimat ini berasal dari sumber eksternal dan mungkin tidak akurat. bab.la tidak bertanggung jawab atas isinya. Baca lebih lanjut disini.

CzechPotřebujeme "zásadu must carry" a měli bychom posoudit sankční poplatky v případě neuskutečnění přepravy.
We need the 'must-carry principle' and we should consider penal charges for non-transport in this case.
CzechNejvětší samostatnou příčinou daňových ztrát jsou v současnosti podvody v oblasti DPH, zejména neuskutečnění obchodu nebo kolotočové podvody.
Now VAT fraud, particularly the missing trade or carousel fraud, may be the largest single cause of tax loss.
CzechK této krizi přispělo několik faktorů, z nichž jeden konkrétní spočívá v neuskutečnění změny ve výrobě v dostatečně rané fázi.
Several factors have contributed to this crisis, but one factor in particular is the failure to make the necessary switch in production at an early enough stage.
CzechUkazuje také, že vzhledem k délce čekacích lhůt bude neuskutečnění takového kroku znamenat pro pacienty velmi malou šanci na získání potřebných orgánů.
It also shows that, given the length of waiting lists, the absence of such action will mean that there is very little chance of patients receiving the organs they need.

Kata lain

Czech
  • neuskutečnění

Lebih lanjut di kamus bahasa Indonesia-bahasa Inggris.