Terjemahan bahasa Ceko-bahasa Inggris untuk "obydlený"

CS

"obydlený" bahasa Inggris terjemahan

volume_up
obydlený {kt sft mask.}

CS obydlený
volume_up
{kata sifat maskulin}

obydlený (juga: bytový, domovní, domácí, místní)
obydlený (juga: dohodnutý, pevný, stálý, uhrazený)
volume_up
settled {kt sft}
obydlený (juga: zabydlený)
volume_up
inhabited {kt sft}
Nesou s sebou nebezpečí, že chemické látky se dostanou i na obydlená a citlivá území, a proto musejí být přísně kontrolované.
It entails a risk of substances being carried into inhabited or sensitive areas, so it must be strictly regulated.
Dalším důležitým hlediskem je, že opatření není vyžadováno na místech, na něž nemá veřejnost přístup a která nejsou trvale obydlená.
Another important aspect is that measurement is not required at locations to which the public does not have access and which are not permanently inhabited.
obydlený (juga: osídlený, zalidněný)
volume_up
populated {kt sft}
Vesnice z kontaminované zóny v Bělorusku, které byly opuštěny, jsou nyní znovu obydleny.
Villages inside the contaminated zone in Belarus which were abandoned are now being populated again.
písemně. - (NL) ) Města jsou hustě obydlena, s nemnoha otevřenými prostranstvími a rušnou dopravou na relativně krátké vzdálenosti.
. - (NL) Towns and cities are densely populated, with few open spaces and a lot of traffic travelling relatively short distances.
obydlený
volume_up
lived-in {kt sft}