Terjemahan bahasa Ceko-bahasa Inggris untuk "slovem"

CS

"slovem" bahasa Inggris terjemahan

CS slovem
volume_up
{netral}

1. "7. p."

Nejpoužívanějším slovem dnešního dopoledne zde ve sněmovně bylo "zjednodušení".
The most widely-used word in the House this morning was 'simplification'.
. -, Klíčovým slovem je především partnerství.
. - First of all, partnership is the key word.
Slovo "ústava" bylo nahrazeno slovem "smlouva".
The word 'Constitution' has been replaced by the word 'Treaty'.
slovem (juga: zkrátka)
Angličtina má pro popis tohoto jevu jedno velmi krátké, jednoduché slovo, a tím slovem je dluh.
The English language has a very short, simple word to describe it, and that word is debt.

Contoh penggunaan untuk "slovem" di bahasa Inggris

Kalimat ini berasal dari sumber eksternal dan mungkin tidak akurat. bab.la tidak bertanggung jawab atas isinya. Baca lebih lanjut disini.

Czech(Slovem Obor se označuje sada počítačů, které mohou použít otevření tohoto portu.)
("Scope" refers to the set of computers that can use this port opening.)
CzechKlíčovým slovem je uplatňování, které musí být pro oběti rychlé a účinné.
The keyword is implementation, which must be rapid and effective for victims.
CzechKlíčovým slovem musí být pro evropské podniky špičkový výzkum a vývoj.
The key words for European businesses must be cutting-edge research and development.
CzechSvětové hospodářství potřebuje kompletní obnovu a klíčovým slovem je zde transparentnost.
The global economy is in need of complete renovation and the keyword is transparency.
CzechSlovem software se označují příkazy nebo programy, které hardwaru dávají pokyny, co má dělat.
Software refers to the instructions, or programs, that tell the hardware what to do.
CzechNyní je módním slovem flexikurita, ve zprávě se opakuje téměř neustále.
The current buzzword, flexicurity, recurs constantly in the report.
CzechNejlépe je lze vystihnout slovem kultovní, tak kultovní, až se z nich stala v podstatě klišé.
They're best described as iconic: so iconic, perhaps, they're cliches.
Czech(FI) Pane předsedající, inovace se dnes stala takřka módním slovem: takovou kouzelnou hůlkou.
(FI) Mr President, innovation has become today's buzzword, as it were: a kind of magic wand.
CzechVe sloupci Stav je systémový oddíl označen slovem (Systémový).
In the Status column, the system partition is indicated by (System).
CzechPan ministerský předseda se ani slovem nezmínil o případu Vaxholm.
The Prime Minister did not mention the Vaxholm judgment at all.
CzechAkční plán v podobě přijaté Radou se bohužel ani slovem o doložce solidarity nezmiňuje.
Unfortunately, the Action Plan adopted by the Council does not even make reference to the solidarity clause.
CzechNení náhoda, že jsou to všechno islámské země, v nichž se slovem i písmem uplatňuje šaría.
It is no coincidence that these are Islamic countries where sharia is applied to the spirit and the letter.
CzechHledejte tlačítka označená slovem Předvolby nebo Vlastnosti.
Look for buttons labeled "Preferences" or "Properties."
Czech(ES) Pane předsedající, protože o mně byla řeč, prohlašuji, že si stojím za každým svým slovem.
(ES) Mr President, given that I have been mentioned, I stand by each and every one of the words I have spoken.
CzechDruhým klíčovým slovem, které zde musíme zmínit, je rychlost.
The second keyword that we must mention here is speed.
CzechV tak nejisté době musí být klíčovým slovem opatrnost.
Caution has to be the keyword at a time of such uncertainty.
CzechBez praktické realizace zůstane celý proces prázdným slovem.
Without implementation, the process remains empty.
CzechKlíčovým slovem je spolupráce, nikoli jednostranná akce.
Cooperation is the watchword, not unilateral action.
CzechBrzy si všimnete, že zákazníci, kteří klikají na reklamy s klíčovým slovem „zrající sýr“, nakupují velké množství sýra.
Meanwhile, you see that a few people click on "Holiday cheese," but none of them make a purchase.
CzechSlovem "jinak" myslím také, že naše úsilí o obnovu musí rovněž zahrnovat, řekl bych, místní obce.
By 'differently', I also mean that our efforts to rebuild the country must involve, I would say, the local communities.