Terjemahan bahasa Denmark-bahasa Inggris untuk "bønder"

DA

"bønder" bahasa Inggris terjemahan

EN
DA

bønder {jamak}

volume_up
Så kan foderstofkompagnier, bønder, slagterier og detailhandlen vælge.
In this way, feed companies, farmers, abattoirs and the retail trade can make a choice.
Dette såkaldte» farmers privilige« er navnligt helt centralt for bønder i ulandene.
The so-called 'farmers ' privilege ' is of crucial importance to farmers in developing countries.
Det er en juridisk forpligtelse, hvad angår de afrikanske bønder fra Elfenbenskysten.
It is a legal obligation with regard to the Ivory Coast and African farmers.

Contoh penggunaan untuk "bønder" di bahasa Inggris

Kalimat ini berasal dari sumber eksternal dan mungkin tidak akurat. bab.la tidak bertanggung jawab atas isinya.

DanishDer er selvfølgelig mange mennesker, der rammes i denne sag, ikke mindst bønder.
Clearly, many people suffer, of course, in this situation, especially many farmers.
DanishDet er en juridisk forpligtelse, hvad angår de afrikanske bønder fra Elfenbenskysten.
It is a legal obligation with regard to the Ivory Coast and African farmers.
DanishTo bønder fra Bellacruz-godset, Eliseo og Eder Narváez, er også blevet myrdet.
Two farm workers on the Bellacruz Estate, Eliseo and Eder Narváez, were also assassinated.
DanishSå kan foderstofkompagnier, bønder, slagterier og detailhandlen vælge.
In this way, feed companies, farmers, abattoirs and the retail trade can make a choice.
DanishDette såkaldte» farmers privilige« er navnligt helt centralt for bønder i ulandene.
The so-called 'farmers ' privilege ' is of crucial importance to farmers in developing countries.
DanishKort tid før drabet på Yolanda, henrettede de paramilitære styrker offentligt 13 bønder i Teima.
Just before killing Yolanda, the paramilitaries publicly executed thirteen peasants in Teima.
DanishTo dage efter vor afrejse blev der imidlertid igen myrdet to bønder.
But two days after we left, another two farmers were murdered.
DanishDen logik, man baserer hektarstøtten på, er meget svær at forklare de nordfinske bønder.
The logic behind paying aid by the hectare is very hard to explain to farm workers in northern Finland.
DanishDer findes næsten dobbelt så mange bønder i Tyrkiet som i samtlige 15 medlemsstater.
Mr President, Commissioner, if a study is made of agriculture in Turkey, it is found not to be very strongly developed.
DanishEgentlig er det kun de store landbrug, der drager nytte af dem, de små bønder har overhovedet ingen glæde af dem.
Basically, these benefit only large concerns, whereas small farmers gain absolutely nothing.
DanishI Puerto de Buenaventura blev 20 bønder dræbt.
In the port of Buenaventura, 20 peasant-farmers were murdered.
DanishMugabe har belønnet sine kammerater - eller såkaldte " veteraner " - med jord, som han har konfiskeret fra hvide bønder.
Mugabe has rewarded his cronies - or so-called 'veterans ' - with confiscated white farmers ' land.
DanishBønder skuffes og Vingårdsmænd jamrer både over Hveden og Byggen; thi Markens Høst gik tabt;
Be ye ashamed, O ye husbandmen; howl, O ye vinedressers, for the wheat and for the barley; because the harvest of the field is perished.
DanishAlle de politiske grupper flyttede deres bønder og deres hære af medlemmer og tjenestemænd i en usædvanlig lobby.
All the political groups mobilized their troops - both Members and officials - in an extraordinary case of lobbying.
DanishDet er uskyldige bønder og kornproducenter, der har betalt, ligesom det er bønderne, der betaler prisen i Kosovo.
It is innocent farmers, grain farmers, who are paying the price, in the same way that the farmers are paying for Kosovo.
DanishMed andre ord klæder man vores bønder af for at klæde albanerne på, efter princippet " de andre før vores egne ".
In other words, we are robbing our own farmers in order to pay the Albanians in the name of the principle of " you first ".
DanishFattige bønder blev af rigere storgodsejere fordrevet til højereliggende bjergskråninger, hvor de måtte udøve deres erhverv.
Poor farmers had been driven out by large landowners to farm on higher mountain slopes, with disastrous consequences.
DanishUnder vort besøg kunne vi tale med repræsentanter for de fordrevne bønder og tilbyde dem vor hjælp som parlamentsmedlemmer.
During our visit we were able to speak with representatives of the evicted peasant farmers and offer our assistance as Members.
DanishVi er klar over, at det kun er en dråbe i det verdensøkonomiske hav, men at det i dag dog kommer en million bønder til gode.
We know that this is still a drop in the ocean in terms of the global economy and that one million rural workers benefit from it today.
DanishJeg mener stadig, at EU burde have reformeret støtten til de europæiske bønder, før man traf beslutningen om at udvide EU.
I still believe that the EU should have reformed the system of subsidies to European farmers before the decision to enlarge the EU was taken.