Terjemahan bahasa Denmark-bahasa Inggris untuk "bønder"

DA

"bønder" bahasa Inggris terjemahan

EN

DA bønder
volume_up
{jamak}

bønder
Så kan foderstofkompagnier, bønder, slagterier og detailhandlen vælge.
In this way, feed companies, farmers, abattoirs and the retail trade can make a choice.
Dette såkaldte» farmers privilige« er navnligt helt centralt for bønder i ulandene.
The so-called 'farmers ' privilege ' is of crucial importance to farmers in developing countries.
Det er en juridisk forpligtelse, hvad angår de afrikanske bønder fra Elfenbenskysten.
It is a legal obligation with regard to the Ivory Coast and African farmers.

Contoh penggunaan untuk "bønder" di bahasa Inggris

Kalimat ini berasal dari sumber eksternal dan mungkin tidak akurat. bab.la tidak bertanggung jawab atas isinya. Baca lebih lanjut disini.

DanishTo bønder fra Bellacruz-godset, Eliseo og Eder Narváez, er også blevet myrdet.
Two farm workers on the Bellacruz Estate, Eliseo and Eder Narváez, were also assassinated.
DanishKort tid før drabet på Yolanda, henrettede de paramilitære styrker offentligt 13 bønder i Teima.
Just before killing Yolanda, the paramilitaries publicly executed thirteen peasants in Teima.
DanishDen logik, man baserer hektarstøtten på, er meget svær at forklare de nordfinske bønder.
The logic behind paying aid by the hectare is very hard to explain to farm workers in northern Finland.
DanishDer findes næsten dobbelt så mange bønder i Tyrkiet som i samtlige 15 medlemsstater.
Mr President, Commissioner, if a study is made of agriculture in Turkey, it is found not to be very strongly developed.
DanishBønder skuffes og Vingårdsmænd jamrer både over Hveden og Byggen; thi Markens Høst gik tabt;
Be ye ashamed, O ye husbandmen; howl, O ye vinedressers, for the wheat and for the barley; because the harvest of the field is perished.
DanishAlle de politiske grupper flyttede deres bønder og deres hære af medlemmer og tjenestemænd i en usædvanlig lobby.
All the political groups mobilized their troops - both Members and officials - in an extraordinary case of lobbying.
DanishVi er klar over, at det kun er en dråbe i det verdensøkonomiske hav, men at det i dag dog kommer en million bønder til gode.
We know that this is still a drop in the ocean in terms of the global economy and that one million rural workers benefit from it today.
DanishDet skønnes, at 650 mennesker er blevet ofre for volden i Colombia i løbet af de seneste seks måneder, heriblandt også fattige bønder.
In the last six months it is estimated that 650 people have been the victims of violence in Colombia, including poor peasants and many others.
DanishSiden da er der ifølge mine oplysninger blevet dræbt over 800 mennesker, navnlig maoister og fattige bønder og landsbyboere.
The minorities also include refugees from Tibet, who have been obliged to leave their homeland in fear of their lives, and who pass through Nepal on their way to India.
DanishHans kilder er amerikanske spioner, som oplyser, at der er 20.000 tomme huse, og at mange bønder - selv de mest fanatiske - rejser væk.
He cites sources of American intelligence which state that 20 000 houses have been emptied and that many settlers, even those who are most fanatical, are leaving.
DanishDe udgør et håb for millioner af arbejdere, arbejdsløse, jordløse bønder, for alle ofrene for denne kapitalistiske verdensorden, som WTO vil påtvinge os.
They represent a hope for millions of workers, unemployed people and landless agricultural workers, and for all the victims of this capitalist world order that the WTO wishes to force on us.
DanishLad mig give et eksempel, som ikke støder nogen af de tilstedeværende, nemlig udviklingen fra jægere og samlere til bønder, som for vores forfædre indebar mange væsentlige omstruktureringer.
I will give you an example that I am sure will not offend anybody here: in the transition from hunting and gathering to agriculture, our ancestors experienced a great deal of restructuring.