Terjemahan bahasa Denmark-bahasa Inggris untuk "bør nok"

DA

"bør nok" bahasa Inggris terjemahan

Contoh penggunaan untuk "bør nok".

Contoh penggunaan untuk "bør nok" di bahasa Inggris

Kalimat ini berasal dari sumber eksternal dan mungkin tidak akurat. bab.la tidak bertanggung jawab atas isinya.

DanishDerfor mener jeg, at man vel nok bør føre venskabelige samtaler med Bahrain.
It is my view that one should certainly speak gently to the Bahrainis.
DanishVi bør være modige nok til også at udarbejde tidsplaner for at opnå konkrete fremskridt.
We should also have the courage to set deadlines by which tangible progress is to be made.
DanishHovmod står for fald, og vi bør nok ikke være alt for hovmodige.
Pride often comes before a fall and we had better not be too proud too soon.
DanishSport som fritidsaktivitet er en luksus for nogle mennesker, for nogle kvinder bør jeg nok sige.
Sport as a leisure activity is a luxury for some people, for some women I should say.
DanishHvis det heller ikke er nok - og kun, når dette ikke er nok - så bør vi gribe ind og vedtage lovgivning.
There too we need a hierarchy; we need an onus to prove the need to intervene.
DanishHvis der er mange produkter, som indeholder CMR-stoffer, bør det være grund nok til at handle hurtigt.
If a large number of products contain CMR substances, we should obviously act even faster.
DanishStaten bør godt nok tilbyde gratis uddannelse til alle, men den bør ikke udøve absolut kontrol.
Of course the State must provide free education for all, but it must not exercise absolute control.
DanishDet bør Rådet nok lægge sig stærkere på sinde end de foregående år.
The Council needs to heed that more than in previous years.
DanishI denne debat bør vi være modige nok til at uddybe nogle spørgsmål, der endnu ikke er blevet løst.
We must have the courage to go deeper into certain complex issues which are still to be resolved.
DanishMen vi bør nok fokusere på femte rammeprogram, som vi nu koncentrerer alt vort arbejde om.
Perhaps we should still concentrate upon the fifth framework programme, on which we are now fully occupied.
DanishMen man bør måske nok passe på ikke at betragte hele den europæiske virkelighed gennem italienske briller.
However perhaps we should guard against seeing European reality from a purely Italian perspective.
DanishI lyset af det faktum, at Skotland ikke deltager i verdensmesterskabet, bør Bertie Vogts nok fyres fra sit job som træner.
As you know, we have an association agreement with Egypt, so will this issue be raised?
DanishDen slags vurderinger bør vi nok prøve at holde os fra.
We should however try to avoid this type of assessment.
DanishSå man bør nok begrænse den lokale ekspansionslyst, når vi taler om udviklingen af transeuropæiske netværk.
Local desires for expansion should therefore be held in check when we talk about the development of trans-European networks.
DanishMen vi bør nok alle deltage i forsøget på at give begrebet korrekt forvaltning et mere præcist indhold.
However, the need to define more accurately the content of what fair administration means, is I believe common ground between us.
DanishMen det bør vi nok kunne få styr på.
However, we should be able to deal with these.
DanishDen irske regering bør være modig nok til at indføre amnesti for de nuværende flygtninge og asylsøgere i Irland.
The Irish Government should be bold and courageous enough to bring in an amnesty for existing refugees and asylum seekers in Ireland.
DanishDet synes jeg, vi alle bør være kloge nok til at undgå, og derfor bør det være vores ansvar at nå frem til et resultat nu.
I think we all should know how undesirable this would be, and so we should see it as our responsibility to get a result now.
DanishDe lande, som allerede på nuværende tidspunkt klager over, at deres bidrag til EU ' s budget er for stort, bør nok tage dette forhold med i overvejelserne.
The contributing countries which are already complaining about the extent of their payments would do well to consider this.
DanishDerfor bør vi nok i forbindelse med reformen overveje at indføre en periode, hvor vi ikke yder bistand til modernisering af flåden.
In connection with the reform, we should probably therefore consider inaugurating a period in which we do not provide aid for modernising the fleet.

Terjemahan serupa untuk "bør nok" dalam bahasa Inggris

bør kata kerja
nok kata sifat
være nok kata kerja