Terjemahan bahasa Denmark-bahasa Inggris untuk "bag det"

DA

"bag det" bahasa Inggris terjemahan

Contoh penggunaan untuk "bag det".

Terjemahan serupa untuk "bag det" dalam bahasa Inggris

bag kata benda
bag kata depan
English
bage kata kerja
English
det kata sandang
English

Contoh penggunaan untuk "bag det" di bahasa Inggris

Kalimat ini berasal dari sumber eksternal dan mungkin tidak akurat. bab.la tidak bertanggung jawab atas isinya. Baca lebih lanjut disini.

DanishDer er muligvis noget fornuft bag forslagene, men det står slet ikke klart for os.
There may be some sense behind the suggestions, but it is not at all clear to us.
DanishParlamentet har jo så udmærket redegjort for de principper, der ligger bag ved det.
The House has, after all, made an excellent job of stating the principles behind it.
DanishAlle gemmer sig bag det, men desværre giver man ikke mange penge til det.
Everyone hides behind it but, unfortunately, not a lot of money is spent on it.
DanishOg jeg mener, at vi europæere bør stå bag det forslag og bag den type erklæring.
And I believe that we Europeans must support this proposal and this type of declaration.
DanishJeg vil anbefale kunstneren bag det regnestykke til Guinness ' rekordbog!
I would like to propose that creative accountant for the Guinness Book of Records!
DanishSå der ligger mere bag end det primære mål om at hjælpe ofrene for tortur.
So there is more to it than the primary objective of helping the victims of torture.
DanishNår vi har det bag os, kan vi også drøfte, hvad der i øvrigt vil være nødvendigt.
Once we have dealt with this, we could discuss what else is necessary.
DanishJeg støtter selvfølgelig princippet bag det initiativ, vi behandler i aften.
Of course I support the principle behind the initiative we are discussing this evening.
DanishMen bag det andet Forhæng var et Telt det som kaldes det Allerhelligste
And after the second veil, the tabernacle which is called the Holiest of all;
DanishDe af os, som bruger Internettet hver dag, tager teknikken bag det for givet.
Those of us that use the Internet everyday take the basic plumbing behind it for granted.
DanishBag dramaet er det faktisk en politisk proces, der pludselig stilles spørgsmålstegn ved.
Indeed, behind the drama a political process has been brutally called into question.
DanishJeg støtter den målsætning, der ligger bag det ærede medlems spørgsmål.
I support the objective underlying the question put by the honourable Member.
DanishBag os ligger det mest kaotiske topmøde, som er set i EU ' s historie.
We have recently had perhaps the most confused Summit the EU has ever seen.
DanishVi mener, at der stod politiske kræfter bag det, og kan De fortælle os, hvad der skete?
We believe there were political forces behind that, and could you tell us what happened?
DanishDerfor er vi nødt til at gøre vores arbejde og lægge drivkraft, fokus og energi bag det.
That is how we need to do our business, to put a drive, a focus and an energy behind it.
DanishEt liv bag slør - det er allerede blevet sagt - det er situationen for Afghanistans kvinder.
Life under the veil - as we have already heard - is the fate of Afghanistan's women.
DanishJeg er på ingen måde i tvivl om, at der ligger et dybtfølt engagement bag det foregående indlæg.
If terrorists were to get hold of this material we would be facing devastation.
DanishDet var det, der lå bag det spørgsmål til forretningsordenen, jeg kom med i starten.
That was the purpose of the point of order I made at the beginning.
DanishDer er tale om, at forbrugerne føres bag lyset, og det er en offentlig sundhedsskandale.
If you would like to write to me on the subject, I will give you a more detailed response.
DanishVi ser jo, at det retlige Europa ligesom gispende halter bag efter det økonomisk styrede Europa.
What we are seeing is a legal Europe puffing along behind a commercial Europe.
Kata lain
Danish
  • bag det

Lihat kamus bahasa Indonesia-bahasa Inggris oleh bab.la.