Terjemahan bahasa Denmark-bahasa Inggris untuk "bestemt situation"

DA

"bestemt situation" bahasa Inggris terjemahan

Contoh penggunaan untuk "bestemt situation".

Terjemahan serupa untuk "bestemt situation" dalam bahasa Inggris

bestemt kata sifat
bestemt keterangan
English
bestemme kata kerja
situation kata benda

Contoh penggunaan untuk "bestemt situation" di bahasa Inggris

Kalimat ini berasal dari sumber eksternal dan mungkin tidak akurat. bab.la tidak bertanggung jawab atas isinya. Baca lebih lanjut disini.

DanishDet ærede medlem henviser til en bestemt situation, som er omhandlet i traktaten.
You are referring to a specific situation which seems to be provided for in the treaty.
DanishMed sådanne fiduser og tricks kan man bestemt ikke opnå en situation med en stabil valuta.
Using tricks like this really will not result in a stable currency.
DanishDet drejer sig bestemt om situation, der for hver dag bliver mere utålelig.
The situation is really becoming more intolerable day by day.
DanishHvad angår en bestemt medlemsstats situation, har Kommissionen ingen yderligere kommentarer.
As far as the position of one Member State is concerned, the Commission has nothing further to add.
DanishHvorledes agter I at træffe afgørelse i en bestemt situation?
We must ask it how it will decide in a given situation.
DanishDet var en vigtig grund, der imidlertid var bundet til en bestemt situation, der nu ikke længere gør sig gældende.
That was an important reason, but it was one born of circumstances, and has now become invalid.
DanishEU ' s krise, der bestemt repræsenterer en vanskelig situation, skyldes ikke de nye medlemsstater, tværtimod.
The crisis of the European Union which is indeed in a difficult situation, has not been caused by the new Member States, on the contrary.
DanishÆndringsforslag 8, 9, 11 og 12, som især parlamentsmedlemmer fra Sverige, Finland og Østrig har henvist til, forsøger at indføre en bestemt situation i forslaget, der især findes i Østrig.
Amendments Nos 8, 9, 11 and 12, to which Members from Sweden, Finland and Austria mainly referred, seek to introduce into the report a specific situation that exists particularly in Austria.

Kata lain

Danish
  • bestemt situation

Lihat kamus bahasa Indonesia-bahasa Inggris oleh bab.la.