Terjemahan bahasa Denmark-bahasa Inggris untuk "bestemt slags"

DA

"bestemt slags" bahasa Inggris terjemahan

Contoh penggunaan untuk "bestemt slags".

Contoh penggunaan untuk "bestemt slags" di bahasa Inggris

Kalimat ini berasal dari sumber eksternal dan mungkin tidak akurat. bab.la tidak bertanggung jawab atas isinya.

DanishVil De have rammer for en bestemt slags forbrydelser, eller vil De have en sensationel one man show -proces mod en forhenværende minister?
Do you want a framework against a certain kind of offence or do you want a sensational one man show trial against a former minister?
DanishPersonligt mener jeg ikke, at det er nogen god løsning, for denne idé ville kun kunne anvendes, hvis en bestemt flåde kun fiskede en bestemt slags fisk.
I personally do not think that is a good solution, because it can only be applied if a specific fleet only catches a specific species.
DanishDisse sammenligninger skaber forvirring eller giver sågar det indtryk, at en bestemt slags alkoholiske drikkevarer godt må drikkes i større mængder.
Such comparisons create confusion and might even give the impression that particular alcoholic drinks could safely be consumed in larger quantities.
DanishFor det første skal vi være opmærksomme på de investeringer, der er nødvendige for produktiviteten, fordi vi har brug for en bestemt slags investeringer.
I believe that there are four points on which we can agree and our experience of reforms tells us that these may have a positive influence on economics.
DanishJeg tror, at hvad vi nu ser, med al den tvivl, som De kan have, bestemt er en slags fremskridt, og jeg ville bestemt ikke have betegnet bombardementer som et fremskridt.
Despite all the doubts which you may have, I think that we are now seeing a form of progress, and I would certainly not have described dropping bombs as progress.
DanishHr. formand, jeg vil gerne gøre kommissær Flynn opmærksom på en bestemt slags problemer, som europæiske borgere udsættes for, og som en af mine vælgere har fortalt mig om.
Mr President, I wish to bring to the attention of Commissioner Flynn the kind of problems experienced by European citizens which have been brought to me by a constituent.
DanishOg det forekommer mig logisk, at når De insisterer på, at der her gøres en bestemt gruppe en slags uret, at så må jeg mene, at De så giver en ensidig fremstilling af tingene, som jeg ikke er enig i.
And I think that if you are insisting that some kind of injustice is being meted out to a specific group, then logically you must be presenting a one-sided view of affairs, with which I cannot agree.

Terjemahan serupa untuk "bestemt slags" dalam bahasa Inggris

slags kata benda
bestemt kata sifat
bestemt keterangan
English
bestemt grad kata benda
bestemt ikke
bestemt retning kata benda
den slags
hvilken slags