Terjemahan bahasa Denmark-bahasa Inggris untuk "har derimod"

DA

"har derimod" bahasa Inggris terjemahan

Contoh penggunaan untuk "har derimod".

Terjemahan serupa untuk "har derimod" dalam bahasa Inggris

har kata kerja
English
have kata benda
have kata kerja
derimod keterangan
English
hår kata benda
English

Contoh penggunaan untuk "har derimod" di bahasa Inggris

Kalimat ini berasal dari sumber eksternal dan mungkin tidak akurat. bab.la tidak bertanggung jawab atas isinya. Baca lebih lanjut disini.

DanishIndustripolitik og handelspolitik har derimod behov for realisme og pragmatisme.
Industrial policy and commercial policy, on the contrary, require realism and pragmatism.
DanishHar man derimod en god miljøpolitik, så skal man også betale mindre.
However, if you have a good environmental policy, then you should also pay less.
DanishJeg støtter ikke denne betænkning, der ikke er sød, men derimod har en bitter eftersmag.
I do not support this report which far from being sweet, leaves a rather bitter taste.
DanishAruba har derimod på 10 år hævet sin overlevelsestemperatur til 68 grader.
For ten years, however, aruba has succeeded in surviving at 68 degrees.
DanishDerimod har dette direktiv udeladt nogle meget grundlæggende punkter.
On the other hand, this new directive sins by omission on some basic points.
DanishFondens primære problem er ikke størrelsen, det har derimod noget at gøre med budgetrammerne.
The main problem with this fund is not its size but the budgetary framework.
DanishDerimod har jeg først netop nu fået anmodningen om afstemning ved navneopråb.
As for the request for a roll-call vote, on the other hand, I have just been made aware of this.
DanishVi har ikke noget problem med pagten, vi har derimod et underskud på gennemførelsesbalancen.
We need clear rules that apply to everyone and successful implementation.
DanishEn europæisk standard på dette område har derimod ingen berettigelse.
But there is no justification for a Europe-wide standard on this issue.
DanishDerimod har Rådet, som heller ikke er til stede, ikke undskyldt sit fravær.
On the other hand, the Council, which is not present either, has not apologised for its absence.
DanishDerimod har Frankrig oversøiske departementer i Det Indiske Ocean og Det Caribiske Område.
France, on the other hand, owns overseas departments in the Indian Ocean and the Caribbean.
DanishEU ' s institutioner har derimod hidtil kun bidraget negativt til løsningen af disse problemer.
But the contribution of the European institutions has, so far, been singularly negative.
DanishHan har derimod ikke tænkt på et alvorligt problem, nemlig svindelen i forbindelse med BSE-krisen.
On the other hand, he has not considered a serious problem of fraud in the BSE crisis.
DanishDerimod har de en universel gyldighed, som det er fastsat i de internationale konventioner.
Rather, they are universally valid, as is enshrined in the relevant international conventions.
DanishDerimod har jeg svært ved at se grunde til, hvorfor dette skal behandles i Europa-Parlamentet.
However, I do find it difficult to see why this is being discussed in the European Parliament.
DanishDe har derimod efter vores mening ikke taget ved lære af krisen.
Yet you have not, in our opinion, learnt the lessons of the crisis.
DanishVi har derimod flere problemer med Ayuso González-betænkningen.
We have a whole lot more difficulty with the Ayuso González report.
DanishDerimod har politikerne i eurolandene gjort alt for lidt for den økonomiske konvergens.
It is more that the policy of the euro countries has contributed far too little to economic convergence.
DanishIndustrien har derimod interesse i konkurrerende salgspriser og så lave efterfølgende udgifter som muligt.
Industry, however, benefits from competitive sales prices and minimum costs afterwards.
DanishI Rådet har der derimod været problemer, når tanken har mødt virkeligheden.
On the other hand, the Council of Ministers withdrew its support when the members saw its actual implications.
Kata lain
Danish
  • har derimod

Cari kata-kata lain di kamus bahasa Inggris-bahasa Indonesia.