Terjemahan bahasa Denmark-bahasa Inggris untuk "har et staerkt"

DA

"har et staerkt" bahasa Inggris terjemahan

Contoh penggunaan untuk "har et staerkt".

Terjemahan serupa untuk "har et staerkt" dalam bahasa Inggris

har kata kerja
English
have kata benda
have kata kerja
et kata ganti benda
English
et kata bilangan
English
stærkt keterangan
English
hår kata benda
English

Contoh penggunaan untuk "har et staerkt" di bahasa Inggris

Kalimat ini berasal dari sumber eksternal dan mungkin tidak akurat. bab.la tidak bertanggung jawab atas isinya. Baca lebih lanjut disini.

DanishDer står, at vi har et stærkt økonomisk grundlag og alligevel afmatning af væksten.
It says that we have strong economic fundamentals and yet we have depressed growth.
DanishJeg ved, at hun har et stærkt argument om lovmæssigheden af denne handling.
I know she has a forceful point relating to the legal standing of this action.
DanishDe nye medlemsstater har et stærkt argument for at få dette institut placeret på deres område.
Together with my colleagues, I am happy that the European Institute for Gender Equality is being created.
DanishDet er vigtigt, at vi har et stærkt og uafhængigt OLAF.
It is important for us to have a strong and independent OLAF.
DanishVi har et stærkt værdifællesskab med amerikanerne.
We share a strong set of values with the USA.
DanishFru formand, hvis rådsformanden har et stærkt standpunkt som repræsentant for Rådet, hvorfor offentliggør han det så ikke?
Madam President, if the President-in-Office has a strong standpoint as the representative of the Council, why does he not publish it?
DanishDet betyder, at vi i dag i Østrig har et stærkt forældet telefonsystem og sidder tilbage med et foretagende med en milliardgæld.
The result is that in Austria today, we have a completely outdated telephone system, and a business which lags behind with debts running into billions.
DanishDer er her tale om en global vision for den fysiske udvikling, der tilskynder til en EU-byudviklingsstrategi, som Parlamentet har et stærkt ønske om at fremme.
We need a global vision of spatial development, which confirms a European urban strategy which our Parliament prays for.
DanishBeslutningsforslaget har et stærkt, uafhængigt, videnskabeligt grundlag i den betænkning, som professor Moreno har udarbejdet på Parlamentets anmodning.
The draft resolution has a strong independent scientific basis in the report drawn up by Professor Moreno at the request of Parliament.
DanishDen Europæiske Union har et stærkt ønske om at støtte Kinas overgang til et åbent samfund baseret på retsprincipper og fuld respekt for menneskerettighederne.
The European Union is dedicated to supporting China's transition to an open society based upon the rule of law and full respect for human rights.
DanishJeg er overbevist om, at hvis medlemsstaterne har et stærkt ønske om at ændre revisionserklæringen i fremtiden, så er dette et område, hvor der er behov for en løsning.
I am sure that if there is a strong will among the member countries to change DAS in the future, here is an area where we need a solution.
DanishDet, der er vigtigt for EU-institutionerne, er, at vi har et stærkt engagement til at forbedre lovgivningens kvalitet, navnlig hvad angår subsidiaritet.
What is important for the EU institutions is that we have a strong commitment to improving the quality of legislation, especially with regard to subsidiarity.
DanishOlie - den store ressource, der tapper borgerne i Ækvatorialguinea - er nu sagens kerne og grunden til, at præsident Obiang Nguema har et stærkt styre.
Oil, the great resource that is draining the citizens of Equatorial Guinea, is now the crux of the matter and the source of the strength of President Obiang Nguema's regime.
DanishDen tyrkiske regering ved sandsynligvis udmærket, at Unionen har et stærkt ønske om at få forbedret situationen i de tyrkiske fængsler og få torturen afskaffet.
The Turkish Government is, in all probability, well aware of the Union's firm conviction that the situation in Turkish prisons needs to be improved and torture abolished.
Kata lain
Danish
  • har et staerkt

Terjemahan lebih lanjut di kamus bahasa Inggris-bahasa Indonesia bab.la.