Terjemahan bahasa Denmark-bahasa Inggris untuk "Hvem skal"

DA

"Hvem skal" bahasa Inggris terjemahan

Contoh penggunaan untuk "Hvem skal".

Terjemahan serupa untuk "Hvem skal" dalam bahasa Inggris

hvem kata ganti benda
English
skal kata benda
English
skal kata kerja
English
skulle kata kerja
skål kata benda
English

Contoh penggunaan untuk "Hvem skal" di bahasa Inggris

Kalimat ini berasal dari sumber eksternal dan mungkin tidak akurat. bab.la tidak bertanggung jawab atas isinya. Baca lebih lanjut disini.

DanishJeg kan ikke se, hvorfor amerikanerne skal bestemme, hvem der skal være med i EU.
I do not understand why it is up to the US to decide who must be part of Europe.
DanishSpørgsmålet er, hvordan omstruktureringen skal styres, og hvem der skal styre den.
The issue is how restructuring should be managed and who should do the managing.
DanishHvem skal overvåge, at alle disse planer hurtigt og effektivt omsættes til praksis?
Who will ensure that all these tasks are carried out promptly and efficiently?
DanishHvem er det, der skal sørge for, at FN ' s Sikkerhedsråds beslutninger følges?
Who is it that must ensure that the UN Security Council's resolutions are observed?
DanishHvem skal sætte grænserne, hvor og hvordan skal grænserne for Echelon sættes?
How are the limits for Echelon to be set, and who is going to take responsibility?
DanishVil det ikke blive sagt klart, hvem der er fjenden og hvem der skal bekæmpes?
He does not clearly specify, however, who the enemy will be and against whom.
DanishSå betyder samtlige desværre virkelig samtlige, for hvem skal stå for udvælgelsen?
But then 'all ' unfortunately really does mean all, because who could make a selection?
DanishHr. formand, kære kolleger, hvem skal kunne repræsentere euroen udadtil?
Mr President, ladies and gentlemen, who should represent the euro externally?
DanishMen hvis ikke rådsformandskabet skal vedtage et sådant mandat, hvem skal så?
Yet who should grant this mandate, if not the Presidency of the Council?
DanishJeg vil gerne have klarhed over, hvem der i fremtiden skal undersøge alle disse dokumenter.
I would like to be clear about who will be checking all these documents in future.
DanishHvem skal med andre ord betale skatterne til at finansiere denne situation?
In other words, who is going to pay the taxes to finance this situation?
DanishI Opstandelsen når de opstå hvem af dem skal så have hende til Hustru?
In the resurrection therefore, when they shall rise, whose wife shall she be of them?
DanishDet er i høj grad op til den amerikanske regering at fortælle os, hvem vi skal kontakte.
It is very much up to the American administration to tell us with whom we should speak.
DanishBetænkningen løser efter min mening dette problem ved at angive, hvem der skal gøre hvad.
In my opinion, this report provides a solution to this by specifying who must do what.
DanishNu ved jeg slet ikke, hvem jeg personligt skal ønske tillykke med sejren i fodbold!
I really do not know whom I should now be personally congratulating for winning at football!
DanishSå hørte jeg Herren sige: "Hvem skal jeg sende hvem vil gå Bud for os?
Also I heard the voice of the Lord, saying, Whom shall I send, and who will go for us?
DanishEn sådan bestemmelse skal også regulere, hvem der skal inspicere en virksomhed og hvornår.
We need a rule stipulating when a business is to be inspected and by whom.
DanishOg de sagde til hverandre: "Hvem skal vælte os Stenen fra Indgangen til Graven?
And they said among themselves, Who shall roll us away the stone from the door of the sepulchre?
DanishDet, jeg er mest optaget af, er, hvem der skal betale prisen for denne inkompetence?
What concerns me most is who pays the price for this incompetence?
DanishHvis vi tillader, at det ryger på gulvet, hvem skal så servicere den irske turistøkonomi?
If we allow that to go down the drain, who is going to service the Irish tourist economy?
Kata lain
Danish
  • Hvem skal

Lebih lanjut di kamus bahasa Indonesia-bahasa Inggris.