Terjemahan bahasa Denmark-bahasa Inggris untuk "hver anden"

DA

"hver anden" bahasa Inggris terjemahan

Contoh penggunaan untuk "hver anden".

Terjemahan serupa untuk "hver anden" dalam bahasa Inggris

hver kata ganti benda
anden kata sifat
English
anden kata bilangan
English

Contoh penggunaan untuk "hver anden" di bahasa Inggris

Kalimat ini berasal dari sumber eksternal dan mungkin tidak akurat. bab.la tidak bertanggung jawab atas isinya. Baca lebih lanjut disini.

DanishSamtidig hævder visse kilder, at hver anden prostitueret i Paris er fra Moldova.
At the same time, sources argue that every other prostitute in Paris is from Moldova.
DanishVi burde således revidere vores informationer praktisk taget hver anden eller tredje måned.
We therefore need to review our information virtually every two or three months.
DanishSiden da er den hver anden eller tredje gang blevet afkortet eller forskudt.
Since then, it has been cut short or rescheduled on about every second or third occasion.
DanishSærligt benytter hver anden italiener sin egen bil til at komme rundt.
In particular, one out of two Italians uses his or her own car to get around.
DanishI Tyskland er det kun hver anden biograffilm, som overhovedet når ud i biograferne.
In Germany only every second cinema film reaches a cinema in any case.
DanishAnbefaler færdselssikkerhedsmyndighederne ikke, at bilisterne holder en pause hver anden time?
Why not when the highway code recommends that car drivers should take a break every two hours?
DanishHver anden EU-borger stemte ikke ved valget i juni 1999.
One in two European citizens did not vote in the elections of June 1999.
DanishVi drøfter det mindst hver anden måned i Parlamentet, og det har vi gjort gennem de sidste 7 1 / 2 år.
We debate it at least every other month in this Parliament and we have done so for the last 7½ years.
DanishTænk, hvis hver anden mand blev udsat for sexchikane.
Imagine if one in two men were subject to sexual harassment.
DanishDe betales en fast sats i hvedeudsæd hver anden uge.
They are paid a fixed rate in wheat seed every two weeks.
DanishJeg sagde dengang, at hver anden flyafgang aflyses.
I said then that one in two flights were being cancelled.
DanishSchmid mener, at det er hver anden, det er også løgn, men jeg kender i hvert fald nogle stykker.
Herr Schmid thinks I know every other cow by name, well that is not true either, but I do know at least some of them.
DanishDet er i politisk, økonomisk og også social henseende meningsløst, hvis hver anden EU-borger lever i et EUstøtteområde!
It is nonsense - politically, economically and socially - if every second EU citizen lives in an EU development area.
DanishSom nogle medlemmer af den bulgarske regering sagde til mig for nylig: " Vi kan ikke ændre vores forfatning hver anden uge ".
As some members of the Bulgarian Government said to me recently, ‘ We cannot change our constitution every other week’.
DanishJeg mødes hver anden eller tredje uge med en gruppe repræsentanter fra musikverdenen og andre områder af kulturen, f.eks. med hr.
Every two or three weeks I meet a group of representatives from the world of music, and from other cultural spheres.
DanishVi glæder os ikke mindst til, at det lykkes Dem at gennemføre " hver anden er en kvinde " i beslutningstagningen.
We are especially looking forward to your succeeding in implementing a policy of alternate listing of women and men in decision-making.
DanishVi skal få flere kvinder og frem for alt hver anden kvinde med på alle niveauer, så den lige repræsentationen gør, at kvinder og mænd kan yde en bedre indsats.
It has also been relatively effective, when its Member States have acted in a coordinated and agreed fashion.
DanishJeg kan også sige, at ifølge undersøgelser har hver anden kvinde i Den Europæiske Union været udsat for sexchikane på sin arbejdsplads.
In this respect, I can also state that research shows that one in two women in the European Union has suffered sexual harassment at work.
DanishHver anden af mine studerende ved ikke, hvem Romano Prodi er, selv om de næsten alle kender Michael Schumacher og Monica Lewinsky.
One in two of my students does not know who Romano Prodi is, although they are almost all quite clear on Michael Schumacher or Monica Lewinsky.
DanishPålidelige overslag viser, at hvis sygdommen fortsætter som hidtil, så vil hver anden 15-årige pige i Sydafrika dø af hiv / aids.
There are reliable estimates to say that if the present state of the disease continues, every other 15-year-old girl in South Africa will die of HIV-AIDS.
Kata lain
Danish
  • hver anden

Terjemahan lebih lanjut di kamus bahasa Indonesia-bahasa Inggris.