Terjemahan bahasa Denmark-bahasa Inggris untuk "Hvis de kan"

DA

"Hvis de kan" bahasa Inggris terjemahan

Contoh penggunaan untuk "Hvis de kan".

Contoh penggunaan untuk "Hvis de kan" di bahasa Inggris

Kalimat ini berasal dari sumber eksternal dan mungkin tidak akurat. bab.la tidak bertanggung jawab atas isinya.

DanishHvis de kan behandles på andre måder og med andre metoder, vil vi anvende dem.
If we can deal with them in other ways and with other methods, we shall do so.
DanishHvis de kan træffe en beslutning, så vil EU-direktivet gå i den rigtige retning.
If they can come to a decision, the European directive will be aiming in the right direction.
DanishVirksomheder bliver bedst succesrige, hvis de kan konkurrere på verdensmarkedet.
The best way for companies to be successful is for them to be competitive in the global market.
DanishHvis De kan se sexappeal i en bil, så er det i hvert fald ikke Dem, pigerne skal gå i byen med.
If you can see sex appeal in a car, you definitely will not be pulling any birds.
DanishJeg vil være Dem taknemmelig, fru kommissær, hvis De kan gøre det af med min bekymring i dag.
I would be most grateful to you, Commissioner, if, today, you could allay my concerns.
DanishHvis De kan forklare mig det, vil jeg muligvis ændre mine forslag.
Madam President, what would a debate be without a last intervention from Mrs Lulling?
DanishHvis De kan forklare borgerne i EU dette, er De meget heldig.
Good luck to anyone who can explain this to citizens in the European Union.
DanishHvis De kan bevise, at De fortjener vores tillid, har De os på Deres side.
If you prove that you can earn it, you will have our support.
DanishDet er ikke muligt i øjeblikket, men jeg vil være taknemmelig, hvis De kan sende tallene til mig.
At the moment this is not possible, but I would be grateful if you could send me the figure.
DanishDet vil være godt, hvis De kan bekræfte dette efter mit indlæg.
If you could confirm that when I have sat down it would be helpful.
DanishHistorien har vist, at mennesker kan være nederdrægtigt grusomme, hvis de kan handle ustraffet.
History has shown that human beings can be extraordinarily cruel if their actions go unpunished.
DanishUndersøger de kvægets hjerne, og hvis de kan det, vil de så være så venlig at forklare os, hvordan det går!
And if they can do that, perhaps they can tell us exactly what is going on.
DanishJeg vil være taknemmelig, hvis De kan imødekomme denne forespørgsel.
I should be grateful if you would agree to that request.
DanishJeg ville være Dem taknemmelig, hvis De kan forklare det noget nærmere.
I would be very grateful if you could clarify this.
DanishHvis De kan berolige os om disse ting, kan det være, at vi tror på Deres interesse i et folkets Europa.
If you could reassure us on those things, we might believe your concern about a people's Europe.
DanishHvis De kan opnå det, bliver Deres formandskab en succes!
If you achieve that, your Presidency will be counted a success!
DanishDet følger derfor heraf, at Monsanto-sojabønner kun kan importeres, hvis de kan opfylde denne grænse.
It therefore follows that the Monsanto soya beans can only be imported if they can meet this limit.
DanishJeg vil gerne høre Deres svar, og hvis De kan give os svar i dag, vil det være både rettidigt og klogt.
I would like your response and if you could give us that response today it would be very timely and wise.
DanishSituationen er nu den, at franske borgere frit kan slå sig ned i Nederlandene, hvis de kan forsørge sig selv.
At present a French citizen can settle freely in the Netherlands, as long as he can support himself.
DanishDet er godt, hvis De kan give mig flere oplysninger.
If you want to give me more information that would be good.

Terjemahan serupa untuk "Hvis de kan" dalam bahasa Inggris

de kata ganti benda
English
kan kata kerja
English
hvis kata hubung
English
hvis kata ganti benda
English