Terjemahan bahasa Denmark-bahasa Inggris untuk "lovpligtig"

DA

"lovpligtig" bahasa Inggris terjemahan

DA lovpligtig
volume_up
{kata sifat}

volume_up
mandatory {kt sft}
lovpligtig
Jeg tilslutter mig særligt ordførerens anbefalinger i afsnit 11, om at revisorer skal være dækket af en lovpligtig minimumsforsikring og være tilsluttet en garantifond.
I particularly agree with the rapporteur's recommendations in paragraph 11 that auditors should have a minimum level of compulsory insurance and be required to join a guarantee fund.

Contoh penggunaan untuk "lovpligtig" di bahasa Inggris

Kalimat ini berasal dari sumber eksternal dan mungkin tidak akurat. bab.la tidak bertanggung jawab atas isinya. Baca lebih lanjut disini.

DanishSpørgsmålet om lovpligtig revision er meget vigtigt for Europa.
Statutory audit is a very important subject for Europe.
DanishDet var vores regering, der for første gang og med skarp konservativ modstand indførte en lovpligtig mindsteløn.
This is a major area for the whole development of healthcare and for business in the future.
DanishKommissionens forslag om lovpligtig revision er resultatet af mange års forberedelse og indeholder henstillinger fremsat i 2000 og 2002.
The Commission’ s draft on statutory audits is the result of many years of preparation and incorporates recommendations made in 2000 and 2002.
DanishSolvensmargenen skal beskytte forsikringstagerne ved at kræve, at forsikringsselskaberne har en ekstra lovpligtig kapital som stødpude mod uheldige omstændigheder.
It is to protect insurance policy holders by requiring insurance companies to hold extra regulatory capital to act as a buffer against unfortunate circumstances.
DanishFlertallet i Europa-Parlamentet støtter opgivelsen af en solidarisk lovpligtig pensionsforsikring og overgangen til en tre-søjle-model for pensionen.
The majority of Members of the European Parliament fully support the shift away from statutory pensions schemes based on solidarity towards a three-pillar model of pensions provision.
DanishDet vurderes, at 100.000 selskaber ikke er underlagt lovpligtig revision af regnskaber i Italien, hvilket bringer troværdigheden ved disse selskabers regnskaber i fare.
It is estimated that 100 000 companies are not receiving a statutory audit in Italy, which puts in danger the reliance which can be placed on the accounts of these particular companies.