Terjemahan bahasa Denmark-bahasa Inggris untuk "tyde"

DA

"tyde" bahasa Inggris terjemahan

volume_up
tyde {kt krj}
DA

tyde {kata kerja}

volume_up
De skal heller ikke udsættes for disse salgsbudskaber, som de ikke rigtig kan tyde på grund af deres manglende erfaring.
Nor should they be exposed to these sales messages which they cannot properly interpret because of their lack of experience.
Så sagde Farao til Josef: "Jeg har haft en Drøm som ingen kan tyde; og nu har jeg hørt om dig at du kun behøver at høre en Drøm så kan du tyde den.
And Pharaoh said unto Joseph, I have dreamed a dream, and there is none that can interpret it: and I have heard say of thee, that thou canst understand a dream to interpret it.
tyde (juga: fortolke, læse)
Så kom alle Babels Vismænd til Stede men de evnede hverken at læse Skriften eller tyde den for Kongen.
Then came in all the king's wise men: but they could not read the writing, nor make known to the king the interpretation thereof.

Contoh penggunaan untuk "tyde" di bahasa Inggris

Kalimat ini berasal dari sumber eksternal dan mungkin tidak akurat. bab.la tidak bertanggung jawab atas isinya. Baca lebih lanjut disini.

DanishUdenrigsministerens tale kunne tyde på, at det ikke bliver tilfældet.
The speech of the foreign minister indicated that this would not be the case.
DanishBesvarede: "Vi har haft en Drøm og her er ingen som kan tyde den.
And they said unto him, We have dreamed a dream, and there is no interpreter of it.
DanishTudjmans reaktion synes at tyde på en tilbagevenden mod de kommunistiske tider.
Tudjman's reaction is reminiscent of the former communist era.
Danishde skal lære at tyde Ordsprog og Billeder de vises Ord og Gåder.
To understand a proverb, and the interpretation; the words of the wise, and their dark sayings.
DanishSåledes var Drømmen og nu vil vi tyde Kongen den:
This is the dream; and we will tell the interpretation thereof before the king.
Danish" Da sagde Josef til dem: "Er det ikke Guds Sag at tyde Drømme?
And Joseph said unto them, Do not interpretations belong to God?
DanishDe svarede atter: "Kongen sige sine Trælle Drømmen så skal vi tyde den.
They answered again and said, Let the king tell his servants the dream, and we will shew the interpretation of it.
Danishgik Daniel ind til Kongen og bad ham give sig en Frist så skulde han tyde Kongen Drømmen.
Then Daniel went in, and desired of the king that he would give him time, and that he would shew the king the interpretation.
DanishDet kunne tyde på, at de alliancefrie lande er lige så interesserede i at udvikle en fælles forsvarspolitik som alle andre.
This implies that the non-aligned countries are as interested as all others in developing a common defence policy.
DanishDe har forstået, at de europæiske institutioner ikke er så fjerne, som nogle af deres aktiviteter kunne tyde på.
The subject of the patentability of software inventions is one of the most important subjects we have discussed during that period.
DanishDerfor påbød jeg at alle Babels Vismænd skulde føres frem for mig for at de skulde tyde mig Drømmen.
Therefore made I a decree to bring in all the wise men of Babylon before me, that they might make known unto me the interpretation of the dream.
DanishFor øjeblikket synes alt at tyde på, at det er trods og ikke fornuft, der styrer den tjekkiske regerings handlinger.
At present, all the signs seem to indicate that defiance rather than reason is the mainspring for the Czech Government's actions.
DanishVi skal derfor lære at tyde tidlige tegn på konflikt og have modet til at tage fat om problemerne, før de koger over.
So we must learn to detect early signs of conflict and have the courage to address the problem before it reaches its boiling point.
DanishHvo er som den vise og hvo ved at tyde en Ting?
DanishDe folkevalgte har pligt til at tyde signalerne, så vi kan forebygge, at forholdene udvikler sig i uheldig retning.
Commissioner, ladies and gentlemen, I should like to take this opportunity to share some concerns that are worthy of further reflection.
DanishJeg må sige, at jeg også mener at kunne tyde Kommissionens svar derhen, at denne påskønner betænkningen og nu vil gøre en indsats, hvilket er vigtigt.
I must also say that from the Commission's initial replies it seems to appreciate that work and to have given an important undertaking.
DanishSå kom Drømmetyderne Manerne Kaldæerne og Stjernetyderne ind og jeg sagde dem Drømmen men de kunde ikke tyde mig den.
Then came in the magicians, the astrologers, the Chaldeans, and the soothsayers: and I told the dream before them; but they did not make known unto me the interpretation thereof.
DanishOg amerikanernes opførsel under Rambouillet-forhandlingerne kunne tyde på, at de ikke har gjort alt, for at de afsluttes.
What is more, the way in which the Americans behaved at the Rambouillet talks gives the impression that they did not do everything possible to help the parties reach an agreement.
DanishDe langvarige forhandlinger og det utal af møder, som samtlige Parlamentets udvalg har brugt på emnet, kunne tyde på, at der er tale om et ambitiøst projekt.
The length of the debates and the number of meetings that all Parliament's committees have devoted to it lead us to expect a far-reaching project.
DanishKongen tog til Orde og spurgte Daniel som havde fået Navnet Beltsazzar: "Er du i Stand til at kundgøre mig den Drøm jeg har haft og tyde den?
The king answered and said to Daniel, whose name was Belteshazzar, Art thou able to make known unto me the dream which I have seen, and the interpretation thereof?