Terjemahan bahasa Finlandia-bahasa Inggris untuk "elokuva"

FI

"elokuva" bahasa Inggris terjemahan

FI elokuva
volume_up
{kata benda}

elokuva (juga: filmi, kalvo, kelmu)
volume_up
film {kt bnd}
Kansallisilla elokuva-arkistoilla on merkittävä asema elokuvaperintömme säilyttämisessä.
The national film archives play an important role in preserving our film heritage.
Yhdessä suosituksista ehdotetaan elokuva-alalle tarkoitetun valtiontuen jatkamista.
One of the recommendations proposes extending the benefits of State aid to film.
Muilta osin uskon, että elokuva on paras kulttuurisen monimuotoisuuden välittäjä.
For the rest, I believe that film is the best vehicle for cultural diversity.
elokuva
volume_up
movie {kt bnd}
Voit liittää elokuvan sähköpostiviestiin valitsemalla Liitä elokuva.
To attach the movie to an e‑mail message, click Attach Movie.
Voit toistaa elokuvan oletussoittimessa ennen elokuvan lähettämistä valitsemalla Toista elokuva.
To play the movie in your default player before sending it, click Play the movie.
Joissakin elokuva-asetuksissa siirtonopeus on määritetty vaihtelevaksi siirtonopeudeksi.
For some movie settings, the value for the bit rate will be variable bit rate.
Älkää odottako minulta, että ryhdyn puhumaan Euroopan elokuva-alan tärkeydestä.
Do not expect me to launch into a speech on the importance of European cinema.
Arvoisa puhemies, elokuva on eurooppalaisen kulttuurin lempilapsi.
Mr President, cinema is the beloved child of European culture.
Aikanaan elokuva kuului Fassbinderille ja ranskalaiselle uudelle aallolle.
There was a time when the cinema belonged to Fassbinder and the French new wave.
elokuva (juga: kuva, valokuva)
volume_up
picture {kt bnd}
Tässä asiakirjassa kuvataan hyvin ne vaikeudet, jotka eurooppalainen elokuva on tuskaisesti yrittänyt voittaa jo vuosien ajan.
This document gives a clear picture of the difficulties European cinema has been striving painfully to overcome for many years now.
Lopuksi haluat ehkä lisätä videoihisi ja kuviisi erikoistehosteita kuvakäsikirjoituksessa, jotta elokuva näyttäisi sellaiselta, kuin haluat.
Finally, you might want to add some special effects to videos and pictures on the storyboard that’ll give your movie the appearance you want.

Contoh penggunaan untuk "elokuva" di bahasa Inggris

Kalimat ini berasal dari sumber eksternal dan mungkin tidak akurat. bab.la tidak bertanggung jawab atas isinya. Baca lebih lanjut disini.

FinnishSen oli tarkoitus olla eeppinen romanssi, intohimoinen elokuva.
Secretly, what I wanted to do was I wanted to dive to the real wreck of "Titanic."
FinnishMutta nyt voin sanoa, ”Mene tekemään elokuva!” Mikään ei estä sinua hankkimasta tarvittavaa tekniikkaa.
There's nothing stopping you from going out there and getting the technology.
FinnishArvoisa Euroopan parlamentin puhemies, Shakespeare in Love -elokuva on voittanut, ja Eurooppa iloitsee.
Madam President, 'Shakespeare in Love' has won and Europe is ecstatic.
FinnishOhjelmatyyppinä voi olla paitsi draamasarja, peliohjelma, elokuva tai uutisraportti myös keskusteluohjelma.
The formats can include not only drama series, game shows, films and news reports but also debates.
FinnishMusiikki- ja elokuva-cd:itä ja -dvd:itä valmistetaan laittomasti.
Music and films on CD and DVD are being pirated.
FinnishEurooppalainen elokuva edellyttää aktiivista vastausta.
European films require an active response.
FinnishTämä asetus on suositeltava, jos kyseessä on lähdesisältö on 720p-tyyppistä tai jos elokuva esitetään 720p-tyyppisessä näytössä.
Consider choosing this setting if your source content is 720p or if your final output display is 720p.
FinnishArvoisa puhemies, tässä mietinnössä toivotaan ja edistetään eurooppalaista elokuva-alaa muiden audiovisioalan teosten lisäksi.
Mr President, this report calls for and promotes European cinematographic works, in particular, and other audiovisual works as well.
FinnishOlen henkilökohtaisesti sitä mieltä, että se on huono elokuva.
In this respect, I am very concerned to hear Commissioner Brittan reiterate during meetings his faith in the virtues of the present project.
FinnishSe olikin perusteltua, koska elokuva on paljon enemmän kuin vain kulttuuria, se on liiketoimintaa, kansainvälisten suhteiden hoitoa ja teollisuutta.
They were right to do so because our films amount to a great deal more than culture: they involve trade, international relations and industry.
FinnishElokuva on jo ollut valtaisa kassamenestys Turkissa, ja se on saanut innostuneen vastaanoton pääministeri Erdoganin lähipiiriltä ja Turkin parlamentin puhemieheltä.
It is already a huge box-office hit in Turkey and has won euphoric acclaim from Prime Minister Erdogan’s immediate and the president of the Turkish Parliament.
FinnishElokuva ei ensinnäkään vastannut teemaa lainkaan, ja vaikka sen ensi-ilta pidettiin Cannesissa, siinä mystifioitiin todellisuutta ja annettiin kotimaastani vääränlainen kuva.
The first one is that it answers even less to the theme, despite its opening night at Cannes, mystifying the reality and altering my country's image.
FinnishElokuva on turmeltuvassa tallennusmuodossa esitettävä taiteen laji, minkä vuoksi tarvitaan viranomaisten myönteisiä, nopeita ja tehokkaita toimia sen säilyttämiseksi.
Cinematography is an art form contained on a fragile medium, which therefore requires positive, quick and effective action from the public authorities to ensure its preservation.
FinnishElokuva on baskikansan suuressa suosiossa, mutta Espanjan hallitus ja kaksi vuotta sitten tässä parlamentissa Saharov-palkinnon saanut ¡Basta Ya! 
It has been highly acclaimed by the Basque people, but has been condemned by the Spanish Government and by ¡Basta Ya!, the Sakharov Prize winner in this Parliament two years ago.