Terjemahan bahasa Finlandia-bahasa Inggris untuk "fuusio"

FI

"fuusio" bahasa Inggris terjemahan

FI

fuusio {kata benda}

volume_up
fuusio (juga: yhdistelmä, sulautuma)
Fuusio on todellinen valkoinen elefantti, johon on tuhlattu miljardeja ecuja.
Fusion is a complete white elephant, on which billions of ECUs have been wasted.
Alun perin laitos perustettiin arvioimaan fuusio- ja fissioreaktoreissa käytettäviä materiaaleja.
Originally, the facility was set up to evaluate materials used in fusion and fission reactors.
Fuusio-ohjelma ei ole tuottanut vielä yhtään energiaa.
The fusion programme has not yet produced any energy.
Sen vuoksi British Aerospacen ja Marconin fuusio on mielestäni erittäin järkevä.
That is why I think the British Aerospace merger with Marconi makes good sense.
Parlamentin jäsen oli huolissaan siitä, että fuusio voisi aiheuttaa painetta arvopaperikaupan hintojen nostamiseen.
The honourable Member was concerned that a merger could lead to upwards pressure on trading prices.
Daimlerin ja Chryslerin todella jättimäinen fuusio on vain esimakua siitä, mitä koemme tulevaisuudessa.
The huge merger of Daimler and Chrysler is only a foretaste of what we can expect in the near future.

Contoh penggunaan untuk "fuusio" di bahasa Inggris

Kalimat ini berasal dari sumber eksternal dan mungkin tidak akurat. bab.la tidak bertanggung jawab atas isinya. Baca lebih lanjut disini.

FinnishJuuri tältä osin on vieläkin tärkeämpää kuin kartelli- ja fuusio-oikeudessa, että päätösten perusteet voidaan ymmärtää.
This is precisely the area where it is even more important than it is in monopolies and mergers law for decisions to be comprehensible.
FinnishFuusio ei välttämättä ole markkinoiden kannalta vääränlainen tai kilpailun vastainen vain siksi, että sen tuloksena voi muodostua suuri tekijä tai suuryritys.
Just because it may produce a big player or a big corporation it is not necessarily wrong for the market or anti-competitive.
FinnishFuusio-ostojen kiihtyminen Euroopassa herättää jatkuvasti pohdintoja syntyvien ongelmien sosiaalisesta ja oikeudellisesta ulottuvuudesta.
The acceleration of the process of mergers and acquisitions in Europe is forever prompting us to think about the social and legal aspects of the issues raised.
FinnishHaluamme tulevaisuudessa antaa kilpailu- ja fuusio-osastolle enemmän työtä, koska markkinoilla pitäisi olla nykyistäkin suurempi rooli televiestintäalalla.
In future we shall want to give the competition mergers department, more work, because the market should play an even bigger role in telecoms than it does at the moment.