Terjemahan bahasa Finlandia-bahasa Inggris untuk "kuluttua"

FI

"kuluttua" bahasa Inggris terjemahan

FI kuluttua
volume_up
{keterangan}

1. lazim

kuluttua (juga: pois, päässä, poissa, poispäin)
volume_up
away {ket.}
Kaikkein suurin haaste, Kööpenhaminan huippukokous, alkaa muutaman viikon kuluttua.
We are weeks away from the Copenhagen Summit, the biggest challenge of all.
Täytäntöönpanon tärkeimpiin vaiheisiin päästään vasta jonkin ajan kuluttua.
The main implementation milestones are still some time away.
Arvoisa komission jäsen, vaalit ovat muutaman viikon kuluttua.
Commissioner, we are a few weeks away from the elections.
volume_up
hence {ket.} [resmi]
Siksi olisi myös järkevää tarkistaa koko menettely ehdotuksen mukaisesti kolmen vuoden kuluttua.
Hence, it would also be sensible to review the entire procedure, as suggested, in three years' time.
Toivon, että 50 vuoden kuluttua ihmiset kuulevat, kuinka minua hoidettiin ja järkyttyvät niin primitiivisistä hoitometodeista.
I hope that 50 years hence, people will hear about my treatments and be appalled that anyone endured such primitive science.
Jotta voitaisiin valmistautua neljännesvuosisadan kuluttua vallitsevaan tilanteeseen, meidän on aloitettava suunnittelu tänään.
In order to prepare ourselves for a quarter of a century hence, we need to start planning today.

2. "ajan ilmauksissa"

kuluttua (juga: -sta, -stä, -ssa, -ssä)
volume_up
in {kt dpn}
Totuus voi käydä ilmi vasta pitemmän ajan kuluttua, ehkä 30 tai 50 vuoden kuluttua.
The truth will only emerge in the long term, perhaps in 30 or 50 years' time.
Irlannissa järjestetään reilun viikon kuluttua kansanäänestys perussopimuksesta.
In about a week's time the referendum on the Treaty will take place in Ireland.
Ehdotukseni esitellään ministerineuvostolle muutaman kuukauden kuluttua.
My proposal will be presented to the Council of Ministers in a few months' time.

Contoh penggunaan untuk "kuluttua" di bahasa Inggris

Kalimat ini berasal dari sumber eksternal dan mungkin tidak akurat. bab.la tidak bertanggung jawab atas isinya. Baca lebih lanjut disini.

FinnishIrlannissa järjestetään reilun viikon kuluttua kansanäänestys perussopimuksesta.
In about a week's time the referendum on the Treaty will take place in Ireland.
FinnishMuutaman kuukauden kuluttua merisiilien kuolemasta merilevät alkoivat lisääntyä.
And within a few months after that sea urchin dying, the seaweed started to grow.
FinnishTällä ohjelmalla on määräaikansa, jotka muuten päättyvät kahden vuoden kuluttua.
The programme had its deadlines, which, it is true, will expire in two years' time.
FinnishAsia voidaan saattaa pian päätökseen, itse asiassa alle kahden viikon kuluttua.
We do not have long left to reach a conclusion: less than two weeks, in fact.
FinnishJos annamme rahaa viideksi vuodeksi, ongelma palaa taas viiden vuoden kuluttua.
If we gave money for five years, the problem would recur in five years' time.
FinnishÄänestys toimitetaan kahden viikon kuluttua seuraavalla Brysselin istuntojaksolla.
The vote will take place in two weeks' time, at the next part-session in Brussels.
FinnishKomissio antaa uuden toimenpidekertomuksensa parin viikon kuluttua 4. lokakuuta.
The Commission will produce its new policy report on 4 October, in only a few weeks.
FinnishLyökö kukaan kanssani vetoa siitä että olemme täällä jälleen puolen vuoden kuluttua?
Will anybody take a bet with me that we will be here again in six months’ time?
FinnishToivomme komission tavoin, että muutaman kuukauden kuluttua tilanne on toinen.
We hope, as does the Commission, that it will be operational in a few months' time.
FinnishSiksi komissio aikoo tarkastella poikkeusta uudelleen kahden vuoden kuluttua.
The Commission will therefore be reviewing the derogation in two years' time.
FinnishEri toimenpiteet voivat täydentää toisiaan, paneudun tähän hetken kuluttua.
Various courses of action can complement each other, as I shall describe later.
FinnishAion olla erittäin tiukkana ja keskeyttää puhujat tarkalleen minuutin kuluttua.
I am going to be very strict and cut speakers off after exactly one minute.
FinnishLopullisten ehdotusten on tarkoitus olla valmiina kuuden kuukauden kuluttua siitä.
The final proposals are then due to be submitted a further six months later.
FinnishOn kuitenkin tarpeen arvioida ehdotettua järjestelmää viiden vuoden kuluttua.
It will nevertheless be necessary to evaluate the proposed system after five years.
FinnishTotuus voi käydä ilmi vasta pitemmän ajan kuluttua, ehkä 30 tai 50 vuoden kuluttua.
The truth will only emerge in the long term, perhaps in 30 or 50 years' time.
FinnishHyvä jäsen Markov, teillä on 56 minuutin kuluttua pari minuuttia aikaa puhua.
Mr Markov, in five or six minutes time, you will be allowed a few minutes to speak.
FinnishEnsinnäkin on tärkeätä, että Venäjällä pidetään vaalit viiden päivän kuluttua.
Firstly, it is important that Russia holds the elections in five days' time.
FinnishMielessäni on erityisesti Ukraina, mutta palaan sen tilanteeseen hetken kuluttua.
I am thinking in particular of Ukraine, but I will come back to this country shortly.
FinnishMitä sanomme kansalaisillemme vuoden kuluttua järjestettävien Eurooppa-vaalien aikana?
What shall we say to our citizens during the European elections in a year's time?
FinnishMitä meillä on teknisesti tarjolla kahden, kolmen tai neljän vuoden kuluttua?
What will we have to offer in terms of technology in two, three or four years' time?