Terjemahan bahasa Finlandia-bahasa Inggris untuk "lämpötila"

FI

"lämpötila" bahasa Inggris terjemahan

FI lämpötila
volume_up
{kata benda}

lämpötila (juga: kuume)
Pyydän hallintoa varmistamaan, että meillä on sopiva lämpötila, jossa työskennellä.
I ask the administration to ensure that we have a decent temperature in which to work.
Taifuuneja syntyy merialueilla, joilla pinnan lämpötila on 27 astetta.
A typhoon is caused in sea areas with a surface temperature of 27 οC.
Yksi olettamus on se, että maapallon lämpötila nousee edelleen.
One hypothesis is that the global temperature will continue to rise.
lämpötila (juga: kiihko, painostus, kritiikki, huuma)
volume_up
heat {kt bnd}
Meidän on varmistettava, että maapallon lämpötila ei nouse enempää kuin kahden celsiusasteen verran.
We must make sure that the earth does not heat up by more than two degrees.

Contoh penggunaan untuk "lämpötila" di bahasa Inggris

Kalimat ini berasal dari sumber eksternal dan mungkin tidak akurat. bab.la tidak bertanggung jawab atas isinya. Baca lebih lanjut disini.

FinnishTähän saakka lämpötila on pidetty tarpeettoman ja jopa epämiellyttävän alhaisena.
Up until now it has been kept unnecessarily and even uncomfortably low.
FinnishTiedän, että äänestysten lähestyessä äänestyskuume nousee ja lämpötila kohoaa.
I know that near election time we suffer from election fever and our temperatures go up.
FinnishHiiren lämpötila laskee 15 celsiusasteeseen 35:sta, ja hiiri selviää siitä vallan hyvin.
It goes down to 15 degrees centigrade from 35, and comes out of this perfectly fine.
FinnishViimeisten kymmenen vuoden ajan maapallon lämpötila on pysynyt samana tai laskenut.
For the last 10 years global temperatures have been static or falling.
FinnishTiedämme, että planeettamme lämpötila on nyt 0,6 astetta korkeampi kuin sata vuotta sitten.
We know that the planet is now 0.6oC warmer today than it was a hundred years ago.
FinnishIPCC ennustaa, että maapallon lämpötila saattaa nousta jopa 5,8°celsiusastetta vuoteen 2100 mennessä.
The IPCC predicts that global temperatures may rise by as much as 5.8°C by the year 2100.
FinnishLämpötila ei jäähtynyt pelkästään Kööpenhaminassa, vaan koko ympäristökeskustelussa.
It was not only Copenhagen that experienced a chilling of the temperatures, but the whole environment debate.
FinnishKertomuksessa esitettyjen tietojen mukaan lämpötila ei saa nousta yli kahta celsiusastetta vuoteen 2050 mennessä.
This increase, according to the report, must not exceed 2°C in 2050.
FinnishVuosi 1998 oli kuumin miesmuistiin, ja maapallon lämpötila on laskenut viimeisten kymmenen vuoden aikana.
The fact is that 1998 was the hottest year in living memory and for the last ten years the world has become cooler.
FinnishAivan tämän toroidaalisen, munkkirinkilän muotoisen laitteen keskellä on 150 miljoonan asteen lämpötila.
And inside it, right in the middle of this toroidal shape, doughnut shape, right in the middle is 150 million degrees.
FinnishEnsinnäkin, pitää saada aikaan 150 miljoonan asteen lämpötila, mutta reaktiossa on vielä yksi pulma.
Well, there is a trickiness that you have to make it 150 million degrees, but there is a trickiness about the reaction yet.
FinnishVoidaan sanoa, että lämpötila on laskenut edelleen poliittisella esityslistalla siitä, mikä se oli ennen Kööpenhaminaa.
It could be said that the climate is further down the political agenda today than it was prior to Copenhagen.
Finnish2:14 Öinen lämpötila autossa oli harvoin alle 30 astetta, joten nukkuminen oli vaikeaa tai mahdotonta.
2:14 Nighttime temperatures in the van rarely dropped below 80 degrees Fahrenheit, making it difficult or impossible to sleep.
FinnishTalvella lämpötila on subarktinen.
We have sub-Arctic temperatures in the winter.
FinnishTiedämme, että ilmasto muuttuu, mutta tiedämme myös sen, että maapallon lämpötila on noussut aiemmin huomattavasti enemmän.
We know that climate change is happening, but we also know that a much more significant global warming occurred in the past.
Finnish2:58 Sään muuttuessa talviseksi lämpötila laski pakkasen puolelle pysyvästi.
2:58 When winter weather set in, the temperatures dropped below freezing. And they stayed there. And I faced a whole new set of challenges.
FinnishKeskilämpötilat todella nousevat, ja samoin lisääntyvät lukumääräisesti päivät, jolloin lämpötila on korkea ja ilmankosteus alhainen.
It is a fact that average temperatures are rising and that the number of days with high temperatures and low humidity is also on the increase.
FinnishOn totta, että Euroopassa on nyt kylmempää kuin muutama vuosi sitten, mutta yleisesti ottaen lämpötila on noussut koko maailmassa.
It is true that in Europe it is currently colder than it was a few years ago, but, overall, we nevertheless have increasing temperatures throughout the world.
FinnishTiedemiehet ovat väittäneet, että tänä vuonna veden lämpötila Pohjois-Atlantilla ja Meksikonlahdella on ollut jopa 3,6 astetta tavanomaista korkeampi.
Scientists have claimed that water temperatures in the North Atlantic and the Gulf of Mexico have been as much as 3.6 degrees higher than normal this year.
FinnishJos se ei muutu, voimme odottaa keitetyn sammakon kohtaloa: veden lämpötila nousee vähitellen kiehumispisteeseen, ja sitten onkin jo liian myöhäistä hypätä kattilasta pois.
If not, we can expect to meet the fate of the boiled frog: the water will come to the boil very gradually and then it will be to late to leap out of the pot.