Terjemahan bahasa Finlandia-bahasa Inggris untuk "länsimaalaisten"

FI

"länsimaalaisten" bahasa Inggris terjemahan

Contoh penggunaan untuk "länsimaalaisten".

Contoh penggunaan untuk "länsimaalaisten" di bahasa Inggris

Kalimat ini berasal dari sumber eksternal dan mungkin tidak akurat. bab.la tidak bertanggung jawab atas isinya. Baca lebih lanjut disini.

FinnishNäiden asioiden kimppuun länsimaalaisten demokratioiden pitää käydä.
It is on these issues that the western democracies must fight back.
FinnishMeidän toimintamme edistää radikaalien, länsimaalaisten vastaisten islamilaisten uskomuksien leviämistä.
Our actions foster the growth of radical, anti-Western Islamic beliefs.
FinnishTaloudellista tukea antaessamme meidän länsimaalaisten on kunnioitettava näiden maiden arvoja ja kulttuureja.
We in the West need to respect their values and cultures while providing financial assistance.
FinnishHe olisivat luultavasti työskennelleet kiinalaisissa ravintoloissa ja tyydyttäneet länsimaalaisten kiinalaisen ruuan nälkää.
Probably to work in Chinese restaurants satisfying Westerners' desire for Chinese food.
FinnishTuo niin sanottu varovaisuuden periaate, johon jotkut viittaavat, on vain hyvinvoivien länsimaalaisten etuoikeus!
The so-called cautious approach that some people advocate is a luxury that only well-off westerners can afford!
FinnishTiedetään hyvin, että unioni käyttää talousarviotaan länsimaalaisten arvojensa ja normiensa tyrkyttämiseen kehitysmaille.
It is widely known that the Union uses its budget to impose its Western values and standards on developing countries.
FinnishJa kaiken kukkuraksi mietinnössä esitetään se tavanomainen vaatimus, että meidän länsimaalaisten täytyy omaksua uusi elämäntyyli.
Then to cap it all, there is the usual officious statement that we must adopt a new lifestyle in our western societies.
FinnishEihän kukaan ennen syyskuun 11. päivääkään tiennyt, miten perusoikeuksia supistetaan länsimaalaisten demokraattien suostumuksella.
After all, even before 11 September no one was aware to what extent fundamental rights were being whittled away with the agreement of western democrats.
FinnishHän tarvitsee kuitenkin asiakirjoja, joissa ilmaistaan rationaalinen tahto tehdä yhteistyötä länsimaalaisten kanssa, kuten 22. lokakuuta Helsingissä esitetty asiakirja.
However, documents where a rational desire to cooperate with westerners is expressed are useful to him, such as the Helsinki document of 22 October.
FinnishLisäksi yhteiskunnallis-taloudellinen syrjäytyminen ja syrjintä synnyttävät tyytymättömyyttä ja suvaitsemattomuutta, mikä syventää muslimien ja länsimaalaisten välistä kuilua.
Moreover, socioeconomic marginalisation and discrimination generate disaffection and intolerance, and aggravate the chasm between Muslim and Western publics.

Kata lain

Finnish
  • länsimaalaisten

Di kamus bahasa Indonesia-bahasa Inggris anda akan menemukan banyak lagi terjemahan.