Terjemahan bahasa Finlandia-bahasa Inggris untuk "läpi koko"

FI

"läpi koko" bahasa Inggris terjemahan

Contoh penggunaan untuk "läpi koko".

Terjemahan serupa untuk "läpi koko" dalam bahasa Inggris

läpi kata benda
English
läpi kata depan
English
koko kata benda
koko kata sifat
koko
English
koko- kata sifat

Contoh penggunaan untuk "läpi koko" di bahasa Inggris

Kalimat ini berasal dari sumber eksternal dan mungkin tidak akurat. bab.la tidak bertanggung jawab atas isinya. Baca lebih lanjut disini.

FinnishKotimaassani 80 prosenttia ihmisistä on kastettu ja käyttää ristiä läpi koko elämänsä.
In my country, 80% of the people are baptised and wear a cross their whole life.
FinnishKävimme ensimmäisinä läpi koko kiertokulun tyytyväisyydestä epätoivoon ja takaisin.
We were first in the whole cycle from complacency to despair and back again.
FinnishJos se hyväksytään, meidän on käytävä läpi koko menettely ja keskusteltava kaikista aiheista.
If it is accepted, we must follow the procedure through and the debate must take place.
FinnishSiellä koetut asiat säilyvät jokaisen muistoissa läpi koko elämän.
People retain memories of what happened there for the rest of their lives.
FinnishEU välitti molemmille osapuolille vahvoja viestejä läpi koko vuoden.
The EU passed strong messages to both sides throughout the year.
FinnishLoimme tämän viisivaiheisen opetusohjelman opastamaan sinut läpi koko prosessin vaihe vaiheelta.
We created this five-step tutorial to help guide you through the entire process each step of the way.
FinnishOlemme luoneet tämän viisivaiheisen oppaan, joka ohjaa sinua askel kerrallaan koko prosessin läpi.
We created this five-step tutorial to help guide you through the entire process each step of the way.
FinnishKysyisin teiltä myös, voimmeko kantaa liekin koko Euroopan läpi hyvällä omallatunnolla.
I would also ask you, however, whether we can carry the flame through the whole of Europe with a clear conscience?
FinnishOn totta, että veropetoksia tapahtuu kaikkialla Euroopassa, Yhdysvalloissa ja läpi koko maailman.
It is true that we live with tax fraud throughout Europe, in the US and throughout the whole world, in fact.
FinnishYksi asia kiinnitti huomiotani läpi koko keskustelun.
There is something that struck me throughout this debate.
FinnishJatkan näitä keskusteluja läpi koko prosessin.
I will certainly continue to do so throughout the process.
FinnishMielestäni se on asia, jota meidän pitää tehdä läpi koko elämämme, yhteiskunnallisesta asemastamme riippumatta.
I believe that is something that all of us must do throughout our lives, regardless of our role in society.
FinnishSyynä on se, että jos PPE-DE-ryhmä ei saa tätä ehdotusta läpi, se äänestää koko mietintöä vastaan.
The reason is that if the PPE-DE Group does not get this proposal through, that group will vote against the whole report.
FinnishOn hullua, että sikoja kuljetetaan läpi koko Euroopan, jotta niiden kinkuista voitaisiin käyttää nimitystä "Parma".
It is sheer madness that pigs are dragged across Europe for the sake of being able to label them 'Parma' .
FinnishPäätös hyväksyttiin komissiossa ja parlamentissa ja se kävi läpi yhteisön koko päätöksentekoprosessin.
A decision was taken by the Commission, by Parliament and all the way along the decision-making process in the Community.
FinnishEnsimmäinen koskee Tonavaa, joka yhdistää Pohjanmeren Mustaanmereen virraten koko maanosan läpi.
The first is the River Danube, which, through its connection to both ends of the continent, links the North Sea with the Black Sea.
FinnishMe kaikki tiedämme tämän, mutta se ei ole todennäköisesti ihan vielä levinnyt koko organisaation läpi kansalaisiin asti.
We all know this, but it has probably not percolated right down through the organisation and to the people.
FinnishToinenkin ajatus kulkee läpi koko mietinnön: koheesiopolitiikan liittäminen niin sanottuun Eurooppa 2020 -strategiaan.
Another idea runs through the report: the association of cohesion policy with the so-called 'Europe 2020 strategy'.
FinnishNäin tehtiin läpi koko perustuslakia koskevan keskusteluprosessin, joka järjestettiin laajalti neuvoa-antavana prosessina.
It was done through the whole constitutional debate process and it was organised in a broad consultative manner.
FinnishTalousarviomenettely on sisältänyt erittäin vaikeita neuvotteluja, mutta en haluaisi kuitenkaan käydä nyt läpi koko prosessia.
The budgetary procedure has involved difficult negotiations but I have no intention of reviewing the entire process.

Kata lain

Finnish
  • läpi koko

Lebih lagi bab.la menyediakan kamus bahasa Indonesia-bahasa Inggris untuk terjemahan lebih banyak lagi.