Terjemahan bahasa Finlandia-bahasa Inggris untuk "läpi sormien"

FI

"läpi sormien" bahasa Inggris terjemahan

Contoh penggunaan untuk "läpi sormien".

Terjemahan serupa untuk "läpi sormien" dalam bahasa Inggris

läpi kata benda
English
läpi kata depan
English

Contoh penggunaan untuk "läpi sormien" di bahasa Inggris

Kalimat ini berasal dari sumber eksternal dan mungkin tidak akurat. bab.la tidak bertanggung jawab atas isinya. Baca lebih lanjut disini.

FinnishKun kalaa oli runsaasti, katsoimme usein sääntöjenvastaista toimintaa läpi sormien.
When stocks were plentiful, we would often turn a blind eye to unregulated activity.
FinnishTätä seikkaa ei voida muuttaa, ja tässä suhteessa mitään ei saa katsoa läpi sormien.
This fact cannot be altered and on this score, nothing should be overlooked.
FinnishSe voi ilmetä esimerkiksi terrorismina, jota emme tietenkään voi katsoa läpi sormien.
One way that happens is through terrorism, which obviously we cannot ignore.
FinnishMe eurooppalaiset emme saa katsoa tätä läpi sormien, vaan meidän on otettava vastuuta.
We Europeans must not turn a blind eye, but instead must take responsibility.
FinnishErityisesti ihmisoikeuskysymyksissä me emme voi katsoa Turkin tilannetta läpi sormien.
In Turkey’s case, we cannot turn a blind eye to the matter of human rights.
FinnishHän on tilivelvollinen parlamentille - emme saisi katsoa sitä läpi sormien.
He is accountable to this Parliament - we should not overlook that.
FinnishItalian hallitus yrittää katsoa läpi sormien ja vakiinnuttaa rasismia ja syrjintää.
The Italian Government is trying to condone and institutionalise such racism and discrimination.
FinnishTämä ei kuitenkaan tarkoita, että katsoisimme liittymisperusteiden täyttymistä läpi sormien.
But this discount does not mean turning a blind eye when it comes to the candidate countries.
FinnishNe katsovat petoksia läpi sormien tai eivät rankaise niistä millään mittapuulla tarpeeksi ankarasti.
They turn a blind eye to fraud or do not come down hard enough at any rate.
FinnishKukaan ei voi katsoa läpi sormien Kyprokselle kuuluvan alueen miehittämisen jatkumista.
Nobody can turn a blind eye to the continuous military occupation of part of the territory of Cyprus.
FinnishNämä molemmat ovat vakavia rikoksia, joita ei voida katsoa läpi sormien.
These are both serious crimes and they cannot be ignored.
FinnishEmme voi katsoa sormien läpi kyseisten naisten tarpeetonta kuolemaa?
Surely we cannot condone the needless deaths of those women?
FinnishKuitenkin 40 prosenttia on suuri osuus talousarviosta, eikä pieniäkään virheitä voida katsoa läpi sormien.
Nonetheless, 40% is a large slice of the budget, and minor errors cannot be overlooked.
FinnishEmme voi katsoa tätä läpi sormien: koimme sen täällä Belgiassa ja nyt koemme sen Kreikassa.
We cannot turn a blind eye: we experienced it here in Belgium and now we are experiencing it in Greece.
FinnishPitkällä aikavälillä ei voida hyväksyä asioiden katsomista läpi sormien.
In the long run, turning a blind eye is unacceptable.
FinnishHänen ansiostaan me puhumme nyt todellisista ongelmista, joita me olemme aikaisemmin katsoneet läpi sormien.
It is thanks to her that we can now speak about the real problems we used to turn a blind eye to.
FinnishJätevesidirektiivi on erinomainen esimerkki alasta, jolla jalostusalan ongelmia on katsottu läpi sormien.
The waste water directive is a prime example where the concerns of the processing sector were overlooked.
FinnishVoi, jos kysymys on vain yhdestä tietystä summasta - viis siitä, voimme toki katsoa sitä silloin sormien läpi.
It is much too expensive. If it is just a certain amount - forget it, we do not look too closely at it.
FinnishTästä kaikesta saa sellaisen kuvan, että komissio katsoo asiaa läpi sormien ja ettei se ole huolissaan asiasta.
The sign that is being given is that the Commission is turning a blind eye, that it is not really worried.
FinnishEmme saa myöskään katsoa läpi sormien vakavaa rikollisuutta, joka on usein seurausta rajat ylittävästä ihmiskaupasta.
Nor can the serious crime that is often a consequence of cross-border human trafficking be overlooked.

Kata lain

Finnish
  • läpi sormien

Lihat kamus bahasa Indonesia-bahasa Inggris oleh bab.la.