Terjemahan bahasa Finlandia-bahasa Inggris untuk "löyhä"

FI

"löyhä" bahasa Inggris terjemahan

FI

löyhä {kata sifat}

volume_up
Laiton maahanmuutto ja liian löyhä valvontajärjestelmä lisäävät huolestuneisuutta jokaisessa kaupungissa.
Illegal migration and a system of control which is too loose raise concerns in every city.
Toisaalta se on erittäin löyhä yhteenliittymä, jossa strategiset, taktiset ajatukset eivät aina saa tarvittavaa vastakaikua.
On the other hand it is a very loose alliance of countries, in which strategic and tactical considerations do not always receive the necessary response.
Lisäksi kansalaisten tulojen välisellä suhteella - mitattuna esimerkiksi BKT:llä henkeä kohden - on hyvin löyhä yhteys minimipalkkaan.
In addition, the relationship between the incomes of citizens - measured, for example, as GDP per capita - has a very loose relation to the minimum wage.
löyhä (juga: löysä)

Contoh penggunaan untuk "löyhä" di bahasa Inggris

Kalimat ini berasal dari sumber eksternal dan mungkin tidak akurat. bab.la tidak bertanggung jawab atas isinya. Baca lebih lanjut disini.

FinnishÄlkää ajatelko, että kansallisten talousstrategioiden löyhä koordinointi riittää.
Do not think that weak coordination of national economic strategies is sufficient.
FinnishEuroopan unioni on tältä osin pelkkä valtioiden löyhä yhteenliittymä.
In this respect as in many others, the European Union is a mere juxtaposition of states.
FinnishPäätöksenteon avoimuutta edistävä löyhä periaate on nimittäin joskus hyvinkin läpinäkymätön.
Because this vague principle, which advocates transparency in decision-making, is sometimes very opaque.
FinnishLöyhä asenne tässä asiassa hyödyttää ainoastaan huijareita.
A lax attitude on the matter only benefits fraudsters.
FinnishOn tavattoman epäreilua ja silkkaa demagogiaa väittää, että komission lähestymistapa tähän alueeseen on löyhä.
It is extremely unfair and pure demagogy to say that the approach of the Commission to this policy area is lax.
FinnishKoska rajat ovat yhteisiä, yhden valtion löyhä valvonta vaikuttaa väistämättä kaikkiin muihin jäsenvaltioihin.
As these are common borders, lax security in one State will inevitably have a knock-on effect in all of the other Member States.
FinnishOlen saanut asiasta kiinnostuneilta ihmisiltä huolestuneita kirjeitä, joiden mukaan komission ehdotusluonnos on hiukan liian löyhä.
I have received some letters of concern from interested parties that the Commission proposal, as drafted, is a little too lax.
FinnishTodetkaamme vielä kerran , että löyhä policy-mix suosii kasvua ja työllisyyttä, sillä se mahdollistaa rahapoliittisten olojen lientymisen.
Once again a relaxed policy mix is favourable to growth and employment because it makes it possible to relax the monetary conditions.
FinnishMutta juuri länsimaissa vallalla oleva ideologia, joka on löyhä, tasa-arvoisuuteen pyrkivä ja kosmopoliittinen, itse asiassa edistää rikollisuutta.
But in fact it is the dominant ideology in the West above all which is latitudinarian, egalitarian and cosmopolitan and which favours crime.
FinnishEuroopan suurkaupunkien jokapäiväinen todellisuus osoittaa kuitenkin, että viimeisten 30 vuoden ajan harjoitettu löyhä siirtolaispolitiikka on epäonnistunut täysin.
Whilst this may seem like a good idea in theory, day-to-day reality in our big cities bears witness to the total failure of lax immigration policy over the past 30 years.