Terjemahan bahasa Finlandia-bahasa Inggris untuk "lehden mukaan"

FI

"lehden mukaan" bahasa Inggris terjemahan

Contoh penggunaan untuk "lehden mukaan".

Terjemahan serupa untuk "lehden mukaan" dalam bahasa Inggris

mukaan keterangan
mukaan kata depan

Contoh penggunaan untuk "lehden mukaan" di bahasa Inggris

Kalimat ini berasal dari sumber eksternal dan mungkin tidak akurat. bab.la tidak bertanggung jawab atas isinya. Baca lebih lanjut disini.

FinnishEuroopan yhteisöjen virallisen lehden mukaan sen on esittänyt Espanjan hallitus.
The Official Journal reports that it was sent by the Spanish government.
FinnishLehden mukaan työntekijät ovat pääasiallisia häviäjiä, mutta kuka puhuu työntekijöistä?
The workers, it explains, are the major losers. Yet who is talking about the workers here?
FinnishEilisen Financial Times Deutschland -lehden mukaan 49 prosenttia saksalaisista vastustaa euroa.
According to yesterday's Financial Times Deutschland, 49% of Germany's population are against the euro.
FinnishTämä olisi lehden mukaan vain voitto presidentti Putinille.
It said that this would just be a victory for President Putin.
FinnishStern-lehden viimeaikaisten raporttien mukaan ainakin 76 saksalaista Euroopan parlamentin jäsentä oli tämän rahaston jäseniä.
According to recent reports in the magazine Stern, at least 76 German MEPs were members of this fund.
FinnishOlen lukenut The European Voice -lehteä, ja lehden mukaan komissaarit saavat eroamalla itselleen kolmen vuoden erorahan.
I read in the 'European Voice' that on their resignation, the Commissioners would receive a three year severance package.
FinnishLisäksi lontoolaisen Times-lehden mukaan monien lasten on havaittu valmistavan jalkapalloja tunnettujen monikansallisten yritysten nimissä.
Similarly, according to the London Times, numerous children have been found making footballs for famous multinational companies.
FinnishLiikkeellä on huhu, jonka mukaan virallisen lehden tuore, suomen kielellä julkaistu painos on jouduttu mitätöimään ja se painetaan uudelleen.
There is a rumour going round that a recent edition of the Official Journal, published in the Finnish language, has had to be scrapped and is about to be reprinted.
FinnishAsian käsittely neuvostossa muistutti kuitenkin enemmän farssia, joka sai saksalaisen Die Welt -lehden mukaan jopa kaikki saippuaoopperat himmenemään.
The way the matter was dealt with by the Council, however, was more reminiscent of a farce, which, according to the German newspaper Die Welt, put even all the soap operas in the shade.
FinnishKiina avasi äskettäin Tiibetin uudelleen ulkomaisille matkailijoille, ja New York Times -lehden mukaan yli tuhat maaliskuun mielenosoitusten jälkeen pidätettyä tiibetiläistä on jo vapautettu.
China recently re-opened Tibet to foreign tourists and, according to The New York Times, more than 1 000 Tibetans detained after the March demonstrations have already been released.
Kata lain
Finnish
  • lehden mukaan

Terjemahan lebih lanjut di kamus bahasa Indonesia-bahasa Inggris bab.la.