Terjemahan bahasa Finlandia-bahasa Inggris untuk "luonnonvarat"

FI

"luonnonvarat" bahasa Inggris terjemahan

FI

luonnonvarat {jamak}

volume_up
luonnonvarat (juga: resurssit, voimavarat)
Valtion luonnonvarat ovat, ja niiden tulee jatkossakin olla, kansallinen kysymys.
A country's national resources are and should remain a national concern.
Tämä tapahtuu Afrikassa, jolla on maailman mantereista rikkaimmat luonnonvarat.
This is happening in Africa, the continent of the world richest in natural resources.
Sillä on runsaat luonnonvarat ja paljon työvoimaa.
It is a country rich in natural resources and rich in the resources of its people.

Contoh penggunaan untuk "luonnonvarat" di bahasa Inggris

Kalimat ini berasal dari sumber eksternal dan mungkin tidak akurat. bab.la tidak bertanggung jawab atas isinya.

FinnishKeski-Aasian luonnonvarat, erityisesti kaasu- ja öljyvarat, ovat huomattavat.
The natural resources of Central Asia, especially gas and oil, are considerable.
FinnishTämä tapahtuu Afrikassa, jolla on maailman mantereista rikkaimmat luonnonvarat.
This is happening in Africa, the continent of the world richest in natural resources.
FinnishValtion luonnonvarat ovat, ja niiden tulee jatkossakin olla, kansallinen kysymys.
A country's national resources are and should remain a national concern.
FinnishEnergian kulutus kasvaa jatkuvasti, mutta luonnonvarat ovat rajallisia.
Energy consumption is continuing to grow, but the natural resources are limited.
FinnishKuudenneksi totean, että uudistuvat luonnonvarat on luonnollisesti asetettava etusijalle.
My sixth point is that renewable resources must, of course, be given priority.
FinnishValikoimaton trooli- ja pitkäsiimakalastus tyhjentävät meriemme elolliset luonnonvarat.
Indiscriminate trawling and longline fishing empty our seas of marine life.
FinnishIlmasto muuttuu, biologinen monimuotoisuus kärsii ja luonnonvarat vähenevät.
The climate is changing, biodiversity is suffering and natural resources are diminishing.
Finnish. - (PT) Kuten kaikki muutkin luonnonvarat, lähetystaajuudet ovat yleinen etu.
in writing. - (PT) Like other natural resources, spectrum is a public good.
FinnishPuolalla on valtavat luonnonvarat ja huikean luonnonkaunis maisema.
Poland has enormous natural resources, with a landscape of outstanding natural beauty.
FinnishRannikkoalueiden luonnonvarat tarjoavat meille ruokaa, energiaa ja koteja ja luovat mahdollisuuksia.
Its resources provide us with food, energy and homes and create opportunities.
FinnishMonilla niistä on päinvastoin hyvinkin runsaat luonnonvarat.
Quite the contrary: several of them are rich, very rich, in natural resources.
FinnishLuonnonvarat eivät voi täydentyä, sillä kysyntä vain kasvaa.
Natural resources cannot replenish themselves in the face of growing demand.
FinnishNo, he näkevät, että maapallon luonnonvarat ovat jakautuneet epätasaisesti.
Well, they see the planet's resources being unevenly spread.
FinnishNämä luonnonvarat ovat yhteistä omaisuuttamme, jota meidän on suojeltava erittäin valppaasti.
This heritage is our shared asset and, in order to protect it, we must be extremely vigilant.
FinnishMeillä on myös laajat luonnonvarat, joita voimme hyödyntää matkailussa ja virkistystoiminnassa.
We also have very extensive natural resources that we can use in tourism and for recreation.
FinnishEdes Madagaskarin luonnonrikkaudet ja uusiutuvat luonnonvarat eivät ole edesauttaneet hyvinvointia.
Even its natural riches and renewable natural resources have failed to promote prosperity.
FinnishOn totta, että öljyvarannot ja luonnonvarat kansallistettiin kahdesti viime vuosituhannen aikana.
It is true that oil and natural resources were nationalised twice during the last millennium.
FinnishSillä on runsaat luonnonvarat ja paljon työvoimaa.
It is a country rich in natural resources and rich in the resources of its people.
Finnish1:39 Meitä ohjailee tällä hetkellä kaikki nuo luonnonvarat, joita käytämme loppuun yhä nopeammin.
1:39 We're really dominated now by those things that we're using up faster and faster and faster.
FinnishAjatelkaapa, miten yksitoikkoiselta Eurooppa näyttäisi, jos kaikki luonnonvarat olisivat jakautuneet tasan.
Think how monotonous Europe would have looked if the distribution had been equal everywhere.