Terjemahan bahasa Finlandia-bahasa Inggris untuk "luonnossa"

FI

"luonnossa" bahasa Inggris terjemahan

EN
FI

luonnossa {keterangan}

volume_up

Contoh penggunaan untuk "luonnossa" di bahasa Inggris

Kalimat ini berasal dari sumber eksternal dan mungkin tidak akurat. bab.la tidak bertanggung jawab atas isinya.

FinnishKuten tiedämme, geenien siirtyminen organismien välillä on yleinen ilmiö luonnossa.
Gene transfer between organisms is, as we know, a common phenomenon in nature.
FinnishArvoisa puhemies, me ihmettelemme yhä uudelleen, kun luonnossa esiintyy epätasapainoa.
Mr President, we are always so surprised when the balance of nature is upset.
FinnishElohopea on äärimmäisen vaarallinen, biokertyvä ja hitaasti luonnossa hajoava kemikaali.
Mercury is extremely toxic, bioaccumulative and persistent in the environment.
FinnishNäkyykö näihin järjestelyihin käyttämiemme rahojen vaikutus luonnossa?
Are we getting enough environment for the money we allocate to these schemes?
FinnishNiitä esiintyy luonnossa ja teollisuudessa sekä monissa elintarvikkeissa.
These fatty acids exist in natural and industrial form and are found in many food products.
FinnishEi ole mahdollista kieltää kemikaaleja kokonaan, koska niitä esiintyy luonnossa jääminä.
It is not possible to ban chemicals completely, because they exist in trace amounts in nature.
FinnishLuonnossa esiintyvä aine ei mielestäni ole oikeastaan kemiallinen aine.
I do not think a natural substance is really a chemical substance.
FinnishKöyhdytetty uraani on vähemmän radioaktiivinen kuin luonnossa esiintyvä uraani.
Depleted uranium is less radioactive than natural uranium.
FinnishTarkistus koskee pääasiassa luonnossa elävien eksoottisten lintujen tuontikieltoa unioniin.
The amendment basically relates to the ban on imports of exotic birds from the wild to the Union.
FinnishKun geenejä manipuloidaan, tuloksena on lajeja ja lajikkeita, jotka eivät synny luonnossa itsestään.
The manipulation of genes results in species and varieties which do not occur naturally.
FinnishKomission jäsen Byrne olisi voinut tehdä aloitteen luonnossa elävien harvinaisten eläinten rokottamisesta.
Mr Byrne could have taken the initiative to vaccinate rare animals roaming freely.
FinnishOpimme, että ne luultavasti käyttävät kieltä villissä luonnossa.
We're learning that they probably have a language in the wild.
Finnish   – Luonnossa vesi on ilmaista; vesi kuuluu kaikille, ja sitä on oltava kaikkien saatavilla.
   Nature provides water free of charge; water belongs to everyone and everyone must have access to it.
FinnishPulma on se, että tritiumia ei esiinny luonnossa.
The trickiness about the reaction is that tritium doesn't exist in nature.
FinnishLuonnossa syntyy miljoonien vuosien kovan paineen alla mitä upeimpia timantteja.
It is high pressure that enables nature, over the course of millions of years, to produce the most marvellous diamonds.
Finnish0:37 Pieni muistutus vapauttajillemme: kertakäyttötuotteet vievät paljon tilaa eivätkä hajoa luonnossa.
0:37 Mental note to the liberators: throwaway plastics take a lot of space and don't biodegrade.
FinnishHäiriöttömät alueet ovat sopivia paikkoja luonnossa tapahtuvan evoluution ja muutosten tutkimiseen.
These undisturbed areas are well-suited to the study of evolution, of natural changes occurring in nature.
FinnishHyönteisiä ei ole ainoastaan luonnossa, ne ovat mukana talouselämässämmekin, tavallisesti tietämättämme.
Insects are not only there in nature, but they also are involved in our economy, usually without us knowing.
FinnishHe kyntivät maata kivien joukossa, he tekevät sankarillista työtä vuoriston villissä luonnossa.
They are the people who ploughed the earth among the hard rocks; they are heroes of working in the mountain wilderness.
FinnishErämaiden kaltaiset häiriöttömät alueet ovat täydellisiä paikkoja luonnossa tapahtuvien muutosten ja luonnon evoluution seuraamiseen.
These unpolluted areas are ideal for studying natural changes and the evolution of nature.