Terjemahan bahasa Finlandia-bahasa Inggris untuk "luontainen"

FI

"luontainen" bahasa Inggris terjemahan

FI luontainen
volume_up
{kata sifat}

luontainen (juga: synnynnäinen)
volume_up
inherent {kt sft}
Yhteistyö talouden alalla on tietenkin sovinnollisen poliittisen yhteistyön luontainen osa.
Economic cooperation is of course an inherent feature of harmonious political cooperation.
Haluan korostaa, että tähän sisältyy luontainen ristiriita.
I should like to point out that there is a paradox inherent in this.
Esittelijä myöntää, että taloudellisen epävakauden riski on talousalan toiminnalle luontainen.
The rapporteur recognises that the risk of financial instability is inherent to the operation of the economy.
luontainen (juga: olennainen)
volume_up
intrinsic {kt sft}
Monet teistä ovat maininneet ihmisoikeudet, ja mielestäni ne ovat jo luontainen osa koko politiikkaamme.
Human rights have been mentioned by many of you and I think they are already intrinsic to our whole policy.
Lasten, nuorten ja naisten kuntoutusohjelmien on oltava luontainen osa tätä uutta aloitetta.
However, rehabilitation programmes for children, young people and women must be an intrinsic part of this new initiative.
Antropologisista näkökannoista täysin riippumatta hyvin tärkeää on myös tunnustaa biologisen monimuotoisuuden luontainen arvo.
Quite apart from any anthropological point of view, it is also important to recognise the intrinsic value of this biological diversity.
Euroopan unionilla ja etenkin parlamentilla on luontainen taipumus ylisääntelyyn.
The European Union and Parliament in particular have a natural tendency towards over-regulation.
Sen luontainen historiallinen kumppani tässä valta-asemassa on Venäjä.
Its natural historical partner in this hegemony is Russia.
Termin ”luontainen aromi” pitäisi tarkoittaa juuri sitä, mitä sanotaan.
'Natural flavouring' should mean exactly that and I support the report's recommendations in ensuring that this is the case.
luontainen (juga: synnynnäinen)
volume_up
innate {kt sft}
Monissa Euroopan kaupungeissa on sisävesiväyliä ja niiden ansiosta myös luontainen mahdollisuus vastata kasvavaan liikennetarpeeseen kestävällä tavalla.
Many European cities have inland waterways and, consequently, the innate capacity to meet growing demand in transport in a sustainable manner.

Contoh penggunaan untuk "luontainen" di bahasa Inggris

Kalimat ini berasal dari sumber eksternal dan mungkin tidak akurat. bab.la tidak bertanggung jawab atas isinya. Baca lebih lanjut disini.

FinnishOn mahdotonta muuttaa rooleja, koska ne ovat luontainen osa ihmisluontoa.
It is impossible to change roles, since they are inscribed in human nature.
FinnishJärjestäytyneillä kansainvälisillä rikollisjärjestöillä on luontainen etu: ne eivät juuri kiinnitä huomiota rajoihin, toissijaisuuteen, kansallisiin oikeudellisiin eroihin jne.
Organized international criminal organizations have an inbuilt advantage: they do not really bother themselves very much about frontiers, subsidiarity, national judicial differences and so on.