Terjemahan bahasa Finlandia-bahasa Inggris untuk "luulla"

FI

"luulla" bahasa Inggris terjemahan

volume_up
luulla {kt krj}

FI luulla
volume_up
[luulen|luullut] {kata kerja}

Vastaus ei ole välttämättä niin selvä ja yksinkertainen kuin vaistomaisesti voisi luulla.
The answer is not necessarily as clear and straightforward as we might instinctively imagine.
Who would imagine otherwise?
Siksi kysymys ei olekaan niin joustamattomasta, silmälaput silmillä toteutettavasta politiikasta, kuin ensi silmäyksellä saattaisi luulla.
It is not, therefore, such an inflexible, blinkered policy as might be imagined at first glance.
Meidän ei pidä kuitenkaan luulla, että tämä koskee ainoastaan Eurooppaa.
But we should not think that this is true only of Europe.
Jotkut tässä istuntosalissa olevista saattavat luulla, että oikeudenkäynti pidettiin venäjäksi.
Some people in this hall might think that you were perhaps tried in Russian.
Muutenkin olisi harhakuvitelma luulla, että oikeus luo historiaa.
In any event, it would be an illusion to think that history is made by laws.
Valitettavasti heidän emonsa luulevat pullonkorkkeja meren pinnalla seilaavaksi ruoaksi.
Sadly, their parents mistake bottle caps for food tossing about in the ocean surface.
Olisi virhe luulla, että Euroopassa ei tähän asti olla harjoitettu yhtenäistä valuuttapolitiikkaa.
It would be a mistake to think that there has never before been a single currency policy in Europe.
Emmehän halua, että tätä perusteellista työtä luullaan eräänlaiseksi poliittiseksi propagandaksi.
After all, we do not want this thorough, dedicated work to be mistaken for some kind of political propaganda.
luulla (juga: uskoa, arvella)
volume_up
to reckon [reckoned|reckoned] {kt krj} [prckpn shr-hr]

Contoh penggunaan untuk "luulla" di bahasa Inggris

Kalimat ini berasal dari sumber eksternal dan mungkin tidak akurat. bab.la tidak bertanggung jawab atas isinya. Baca lebih lanjut disini.

FinnishOn muuten väärin luulla, että me emme olisi saaneet neuvostolta minkäänlaista tukea.
For the rest, it is wrong to say that we have received no support from the Council.
FinnishEBRD ei ole ääriliberalismin lähettiläs, vaikka jotkut saattavat luulla niin.
The EBRD is not, as some might believe, the ambassador of ultra-liberalism.
FinnishEn todellakaan ymmärrä, kuinka kukaan voi luulla tätä mainostamiseksi.
I really do not understand how anyone could believe that this was advertising.
FinnishVoisi melkein luulla, ettei meidän lausuntomme enää kiinnostaa ollenkaan!
One might almost be forgiven for thinking that our opinion counts for nothing any more!
FinnishPäinvastoin kuin meidän halutaan antaa luulla, korjauslauseke ei hyödytä kuluttajaa.
Contrary to what we are expected to believe the repair clause will not benefit the consumer.
FinnishOlisi todella voinut luulla, että eletään vuotta 1973, ensimmäisen öljykriisin jälkeistä vuotta.
You really would have thought you were back in 1973 after the first oil crisis.
FinnishHeillä on oikeus luulla, että tämä asetus ei ole WTO: n vaatimusten mukainen.
They are within their rights to believe that this regulation is not consistent with WTO rules.
FinnishHalusin sanoa tämän, koska hän voi luulla, että hänelle annettiin huono läksiäislahja.
We did not intend to give her a poisoned apple as a leaving present.
FinnishMeidän ei pidä luulla, että voimme voittaa taistelun lopullisesti.
We must not believe that this is a battle that we can win once and for all.
FinnishVoisi siis luulla, että komissio tekee nyt parhaansa toimiakseen avoimesti.
One would suppose, therefore, that the Commission will do its best now to be open and transparent.
FinnishNiin teidän on täytynyt luulla, koska kirjoititte kirjeen.
You must obviously have thought she had done so, because you wrote the letter.
FinnishOlisi voinut luulla, että kyse oli kullasta eikä jätteistä.
You might have thought it was gold rather than waste they were talking about.
FinnishOlisi voinut luulla, että Labour-puolueen jäsenet kannattaisivat tätä.
You would have thought Labour Party members should support this.
FinnishVoisi luulla, että Yhdysvalloilla olisi samat oikeudelliset perusperiaatteet kuin EU:lla.
Indeed, we could assume that the United States would share fundamental legal concepts with the EU.
FinnishJopa palkkapolitiikka, jonka olisi voinut luulla olevan kaikkein hajautetuimpia, ei välty siltä.
Even the wages policy, which we would have thought the most decentralized, will not escape.
FinnishEi pidä kuitenkaan luulla, että luomme työpaikkoja tyhjästä.
But we cannot believe that it is possible to create jobs out of thin air.
FinnishPelon lietsojien puheista voisi luulla, että Turkki on liittymässä unioniin kuukauden kuluttua.
The alarmists talk as if Turkey is going to join in a month's time.
FinnishOn ollut toiveajattelua luulla, että KOK:n päätös auttaisi parantamaan asioita Kiinassa.
The hope that the IOC decision would help improve things in the Middle Kingdom has been an illusion.
FinnishVoisihan luulla, että me juuri ennen joulua joutuisimme kultakuumeen uhreiksi, mutta niin ei ole.
People might have the idea that just before Christmas we caught gold fever, but we did not.
FinnishEuroopan unionin rakennetta koskevaa kysymystä ei pidä luulla vain teoreettiseksi.
As regards the structure of the European Union, you must not believe that it is merely a theoretical issue.