Terjemahan bahasa Finlandia-bahasa Inggris untuk "pyhittää"

FI

"pyhittää" bahasa Inggris terjemahan

FI pyhittää
volume_up
[pyhitän|pyhittänyt] {kata kerja}

1. lazim

pyhittää (juga: omistaa)
Kaikki kilpailevien osapuolten hankkimat varat pyhitettiin sodalle ja raakuudelle täydessä välinpitämättömyydessä kansaa kohtaan.
All the resources seized by the opposing forces were dedicated to war and to cruelty, with total indifference for the population.
pyhittää (juga: omistautua, omistaa)
pyhittää (juga: vapauttaa, puhdistaa)

2. agama

pyhittää

3. percakapan sehari-hari

pyhittää (juga: omistaa jllk)
volume_up
to consecrate [consecrated|consecrated] {kt krj} [prckpn shr-hr]

Contoh penggunaan untuk "pyhittää" di bahasa Inggris

Kalimat ini berasal dari sumber eksternal dan mungkin tidak akurat. bab.la tidak bertanggung jawab atas isinya. Baca lebih lanjut disini.

FinnishTotuus on, että terroristi on henkilö, jonka mielestä tarkoitus pyhittää keinot.
The truth is that a terrorist is someone who thinks that an end justifies any means.
FinnishYhdysvaltojen kongressi katsoo, että terrorismin torjunnassa tarkoitus pyhittää keinot.
The US Government considers that the fight against terrorism warrants any means.
FinnishEmme usko, että tarkoitus pyhittää keinot, vaan että käytetyt keinot ennakoivat tarkoitusta.
We do not believe that the end justifies the means but that the means prefigure the end.
FinnishMitä seuraa siitä, jos annamme nyt periksi ja hyväksymme sen, että tarkoitus pyhittää keinot?
What will be next in line if we give in now and accept that the end justifies the means?
FinnishArvoisa Solana, tarkoitus ei saa koskaan pyhittää keinoja.
Mr Solana, I must tell you that the end does not justify the means.
FinnishOn vanha sanonta: tarkoitus pyhittää keinot.
There is an old expression: the end justifies the means.
FinnishVetoamme panttivangin vapauttamisen puolesta, koska emme hyväksy ajatusta, että tarkoitus pyhittää keinot.
We are appealing for the release of a hostage, because we do not agree with the idea that the end justifies the means.
FinnishArvoisa puhemies, doping osoittaa yhteiskunnassamme arvojen nurinkääntymisen, jolloin tarkoitus pyhittää keinot.
Mr President, doping is symptomatic of the inverted values of our societies, in which the end has come to justify the means.
FinnishTarkoituksen annetaan pyhittää keinot.
The end is allowed to justify the means.
FinnishTarkoitus pyhittää keinot.
It is the end that justifies the means.
FinnishToivotaan, että Kiinan aikeet ovat vilpittömiä, mutta sekä liiketoiminnassa että politiikassa tarkoitus usein pyhittää keinot.
Let us hope that their intentions are sincere, but in business as well as in politics it is usually the case that the ends justify the means.
Finnishtarkoitus pyhittää keinot
FinnishToivokaamme, että tällä kertaa tarkoitus pyhittää keinot, koska ikävä kyllä lopputuloksessa on paljon valitettavia piirteitä.
We must hope that, on this occasion, the ends justify the means because there are, unfortunately, a number of things to complain about in the outcome.
FinnishPäämäärä pyhittää näin ollen lasten uhraamisen. Ratkaiseva askel on todellakin otettu, ja sen vuoksi meidän on puolustauduttava.
So it is that the end justifies the sacrifice of children; a Rubicon has indeed been crossed, and it is this against which we must defend ourselves.
FinnishJos korostamme sitä, että Euroopan on oltava arvojen Eurooppa, on hyvin tärkeää, ettemme ajaudu sille linjalle, että tarkoitus pyhittää keinot.
It is very important, if we stress that Europe is to be a Europe of values, that we do not go down the road of saying that means justify ends.
FinnishArvoisa Solana, tällä ei ole mitään tekemistä ihmisoikeuksien puolustamisen kanssa, sillä Euroopassa tarkoitus ei saa missään nimessä pyhittää keinoja.
This, Mr Solana, has nothing to do with defending human rights. No, as far as Europe is concerned, the end must not justify the means.
FinnishAivan kuten tarkoitus ei voi pyhittää keinoja tai koskaan oikeuttaa terrorismia, ei tarkoitus myöskään pyhitä meidän keinojamme terrorismin vastaisessa taistelussa.
Just as the end must not justify the means and can never legitimise terrorism, so the end must not justify the means in our fight against terrorism.
Finnish(IT) Arvoisa puhemies, hyvät kollegat, tässä tapauksessa tarkoitus - EU:n kansalaisten vapaa liikkuvuus ja sisärajojen poistaminen - pyhittää mielestäni keinot.
(IT) Mr President, ladies and gentlemen, I believe that a worthy end - that of the free movement of EU citizens and the abolition of internal borders - is concealing an unacceptable means.
FinnishToinen niistä on käsitys, jonka mukaan tarkoitus pyhittää keinot ja jopa demokraattiset arvot ja ihmisoikeudet on uhrattava kansainvälisen terrorismin torjunnan puolesta.
The first of these is the attitude that the end justifies the means, and that even democratic values and human rights should be sacrificed in the fight against international terrorism.