Terjemahan bahasa Finlandia-bahasa Inggris untuk "syvä"

FI

"syvä" bahasa Inggris terjemahan

volume_up
syvä {kt sft}

FI syvä
volume_up
{kata sifat}

1. lazim

syvä (juga: vaikea, paha, suuri, voimakas)
volume_up
deep {kt sft}
Romanian parlamentin ”syvä huoli” on täysin perusteeton ja aiheeton.
The 'deep concern' of the Romanian parliament is completely unfounded and unjustified.
Se on noin 30 metriä syvä keskisyväykseltään ja olosuhteet ovat sangen vaikeat.
It is approximately 30 metres deep on average and conditions are very difficult.
Kansalaisten keskuudessa on heräämässä syvä huolestuneisuus.
A state of deep concern is emerging on the ground.
volume_up
profound {kt sft}
Ensi vuosikymmenellä Euroopan unionissa tapahtuu syvä väestörakenteen muutos.
The next decade will be one of profound demographic change for the European Union.
Tämä on ensimmäinen mahdollisuuteni ilmaista kollegoilleni syvä huoleni asiasta.
This is the first opportunity I have to mention to colleagues my profound distress at the matter.
Tämä syvä luottamuskriisi vie politiikalta tällä hetkellä mahdollisuudet demokratian rakentamiseen.
This profound crisis of confidence has currently blocked all the political roads to democracy.
volume_up
cordial {kt sft}

2. "väreistä"

syvä (juga: vaikea, paha, suuri, voimakas)
volume_up
deep {kt sft}
Romanian parlamentin ”syvä huoli” on täysin perusteeton ja aiheeton.
The 'deep concern' of the Romanian parliament is completely unfounded and unjustified.
Se on noin 30 metriä syvä keskisyväykseltään ja olosuhteet ovat sangen vaikeat.
It is approximately 30 metres deep on average and conditions are very difficult.
Kansalaisten keskuudessa on heräämässä syvä huolestuneisuus.
A state of deep concern is emerging on the ground.

Contoh penggunaan untuk "syvä" di bahasa Inggris

Kalimat ini berasal dari sumber eksternal dan mungkin tidak akurat. bab.la tidak bertanggung jawab atas isinya. Baca lebih lanjut disini.

FinnishArvoisa puhemies, Yhdysvaltojen presidentin aiheuttama järkytys on tietysti syvä.
Mr President, naturally the blow dealt to us by the US President has affected us deeply.
FinnishPanin sanomanne merkille, ja tunne on meille kaikille yhteinen ja syvä.
I have taken note of your words; this is something which we all feel very deeply.
FinnishKuilu on edelleen syvä, mutta jotkin historialliset tabut ovat lauenneet.
The gulf is still wide, although certain historical taboos have been broken.
FinnishTiedätte, että syvä huolemme Lähi-idän tilanteesta kasvaa päivä päivältä.
You know that our great concern with regard to the Middle East is growing by the day.
FinnishMonet väittävät, että toimielinten ja kansalaisten välillä on edelleen syvä juopa.
Many people maintain that there is still a great divide between the institutions and the citizens.
FinnishTältä osin komission ja parlamentin välillä on syvä epäluottamus.
Parliament and the Commission are very distrustful of each other here.
FinnishKoska kriisi on niin syvä, on tällainen sitäkin ikävämpää.
This is particularly distressing for them now that the crisis is so severe.
FinnishKuten tiedämme, Iranin oikeuslaitosta leimaa syvä epäoikeudenmukaisuuden ja läpinäkyvyyden puute.
As we know, the hallmark of Iran's legal system is a serious lack of justice and transparency.
FinnishKuilu on hyvin syvä, ja sen vuoksi liittokansleri Merkel on puhunut kilpailukykyä koskevasta sopimuksesta.
That gap is very large, which is why Mrs Merkel has spoken of a competitiveness pact.
FinnishHuippukokous osoitti, kuinka laaja ja syvä yhteinen poliittinen ohjelmamme Venäjän kanssa on.
In conclusion, the summit demonstrated the breadth and depth of our common policy agenda with Russia.
FinnishUudistuksen olemassaolon syvä poliittinen tarkoitus löytyy tämän viisivuotisen ohjelman tavoitteista.
The very political essence of the reform is mirrored in the objectives of this five-year plan.
FinnishArvoisa puhemies, miksi kuilu Euroopan parlamentin ja Euroopan hallitusten välillä on niin syvä?
Madam President, why is the gulf between the European Parliament and the European governments so wide?
FinnishKyseessä ei siis ole vain määrällinen lisäys, vaan myös syvä laadullinen ominaisuus.
It is not, therefore, just a quantitative increase which is involved, but also an important qualitative improvement.
FinnishJoidenkin jäsenvaltioiden perinteisten lainvalvontaviranomaisten välillä vallitsee syvä epäluottamus.
There is a lot of mistrust between some of the Member States' traditional law enforcement agencies.
FinnishAivan, meillä ei ole tässä vain ongelmaa vaan syvä kriisi komission ja parlamentin välillä.
Yes, we do not simply have a problem, but a serious crisis in relations between the Commission and Parliament.
FinnishBulgaria on pieni maa, ja taantuma on siellä syvä.
Bulgaria is a small country and the recession is at its height there.
FinnishKoska tämä on yhteinen syvä vakaumuksemme, PPE-DE-ryhmä on jättänyt käsiteltäväksi päätöslauselman.
As we share this conviction at the deepest level, our group, the PPE-DE Group, has tabled a resolution.
FinnishTämä on edelleen keskustelun ratkaisematon ydinkysymys, ei asia, josta vallitsisi syvä erimielisyys.
This is the core of the discussion that is still outstanding, not an issue of substantial disagreement.
Finnish   – Arvoisa puhemies, meidän tulee osoittaa syvä surunvalittelumme Beslanin uhreille ja omaisille.
   – Mr President, we should express our deepest condolences to the victims of Beslan and their relatives.
Finnish1900-lukua on leimannut syvä humanismin kriisi muukalaisvihan ja kansanmurhien myötä.
The 20th century has been characterised by a fundamental crisis of humanism as a result of xenophobia and acts of genocide.