Terjemahan bahasa Finlandia-bahasa Inggris untuk "syvään"

FI

"syvään" bahasa Inggris terjemahan

EN

FI syvään
volume_up
{keterangan}

syvään (juga: syvästi, syvälle)
volume_up
deeply {ket.}
Kunnioitan näitä asioita koskevia erilaisia näkemyksiä ja syvään juurtuneita uskomuksia.
I respect the differing views and deeply-held beliefs concerning these issues.
Konfliktit, laittomuus ja korruptio ovat juurtuneet syvään.
Conflict, lawlessness and corruption are deeply embedded.
Emme saa unohtaa, että pimeä työ on syvään juurtunut ilmiö.
We must not forget that undeclared work is a deeply rooted phenomenon.

Contoh penggunaan untuk "syvään" di bahasa Inggris

Kalimat ini berasal dari sumber eksternal dan mungkin tidak akurat. bab.la tidak bertanggung jawab atas isinya. Baca lebih lanjut disini.

FinnishHeidän ollessaan hiihtämässä tapahtui onnettomuus, ja he putosivat syvään rotkoon.
Whilst they were out skiing they had an accident: they fell down a deep ravine.
FinnishVuonna 2009 pankkikriisi johti reaalitaloudessa syvään talouskriisiin.
In 2009, this banking crisis led to a deep economic crisis in the real economy.
FinnishEurooppalainen yhteiskunta ja ennen kaikkea syvään juurtuneet vakaumuksemme vaativat sitä.
Both European society and, above all, our deep-seated convictions, demand it.
FinnishSe pyrkii syvään integraatioon ja lähentämään sääntelyjärjestelmiä.
It is seeking deep integration and looks for convergence on regulatory regimes.
FinnishKreikan liittyessä EMUun me uppoamme syvään veteen, myös me vastustajat.
In joining EMU, we are jumping in at the deep end and hoping for the best.
FinnishJäsen Hernández Mollar puhui edessämme olevista syvään juurtuneista haasteista.
Mr Hernández Mollar spoke of the deep-rooted challenges we face.
FinnishTämä on syvään juurtunut ongelma, ja kristinuskon vastaiset teot ovat todellisuutta.
This is a deep-seated problem and Christophobic acts are a reality.
FinnishRomanien laajoja ja syvään juurtuneita ongelmia ei poisteta lyhyen aikavälin ratkaisuilla.
Short-term solutions are not an answer to the widespread and deep-rooted problems of Roma.
FinnishValtiossa on joitakin hyvin syvään juurtuneita ennalta omaksuttuja huolia.
There are some very deep-rooted a priori concerns in the country.
FinnishMoldova siis pyrkii syvään ja kattavaan kauppasopimukseen Euroopan unionin kanssa.
Incidentally, Moldova is seeking an in-depth, comprehensive trade agreement with the European Union.
FinnishMyötätuntomme lisäksi otamme osaa tuhansien perheiden syvään murheeseen.
Our fellow citizens have witnessed Japan's drama unfolding live.
FinnishEi ole salaisuus, että maaseutuväestön keskuudessa turhautuminen on erityisen syvään juurtunutta.
That there is particularly deep-seated frustration among rural communities is no secret.
FinnishLuulen, että herrojen on täytynyt kurkistaa syvään aukkoon!
I think these gentlemen must have been peering into a very deep hole indeed!
FinnishDirektiiviin syvään juurtunut alkuperämaaperiaate on hyvin tärkeä.
The country of origin principle firmly rooted in this directive is of the utmost importance.
FinnishKotimaani Viro joutui kolme vuotta sitten syvään talouskriisiin.
My country, Estonia, faced a deep economic crisis three years ago.
FinnishYK:n nykyisten lukujen perusteella on syytä paitsi huoleen myös syvään levottomuuteen.
If you look at the present UN figures, there is very considerable reason not just for concern, but alarm.
FinnishSuu- ja sorkkatauti osoittaa, että EU:n maatalouspolitiikka on joutunut syvään kriisiin.
The foot-and-mouth crisis demonstrates that there is a profound crisis in the EU's agricultural policy.
FinnishBSE-skandaali syöksi koko Euroopan unionin syvään kriisiin.
The BSE scandal plunged the entire European Union into a deep crisis.
FinnishEuroopan unionin taloudelliset intressit Hongkongissa ovat sekä laajaalaiset että syvään juurtuneet.
The European Union's economic interests in Hong Kong are both large in scale and deep-rooted.
FinnishEräät muut korkeat virkamiehet antoivat samansuuntaisia lausuntoja, mikä antaa aihetta syvään huoleen...
Other senior officials have spoken along the same lines, causing a great deal of concern...