Terjemahan bahasa Finlandia-bahasa Inggris untuk "syvällinen"

FI

"syvällinen" bahasa Inggris terjemahan

FI syvällinen
volume_up
{kata sifat}

syvällinen (juga: vaikea, paha, suuri, voimakas)
volume_up
deep {kt sft}
Hyvät naiset ja herrat, keskustelu oli syvällinen ja ajoittain vaikea.
Ladies and gentlemen, the debate was deep and, at times, tough.
Nämä sanat velvoittavat, ja niillä on syvällinen merkitys.
These are words that carry obligations and they have a deep meaning.
Mutta nyt asia on niin, että meillä on vähemmistö, jolla on syvällinen kulttuuriperintö jo ennen muinaiskreikkalaista kulttuuria.
The issue here is that we have a minority which has deep cultural roots going even further back than Ancient Greek civilization.
syvällinen (juga: perusteellinen, syvä)
volume_up
profound {kt sft}
Mietinnössä selvästikin näkyy hänen syvällinen perehtyneisyytensä aiheeseen.
The report clearly reflects his profound knowledge of the subject.
Meidän olisi aloitettava melko monimutkainen ja syvällinen keskustelu, jos haluamme käsitellä tätä asiaa.
It would require a very complex and profound debate to deal with this issue.
Hallitustenväliselle konferenssille toimitettu teksti on kattava ja syvällinen kompromissi.
The text submitted to the IGC is a broad and profound compromise.
syvällinen (juga: huolellinen, kypsä)
volume_up
mature {kt sft}
syvällinen (juga: läpitunkeva, viiltävä)
(NL) Vuoden 2008 kertomus antaa jälleen kerran aihetta syvälliseen analyysiin ja toimiin, myös Euroopan parlamentin osalta.
(NL) The 2008 report once again gives cause for penetrating analysis and action, including on the part of the European Parliament.

Contoh penggunaan untuk "syvällinen" di bahasa Inggris

Kalimat ini berasal dari sumber eksternal dan mungkin tidak akurat. bab.la tidak bertanggung jawab atas isinya. Baca lebih lanjut disini.

FinnishMatkailuraha ei kuitenkaan ole EMU:n syvällinen olemus, vaan yhteinen rahapolitiikka.
Travel money, however, is not the true essence of Economic and Monetary Union: it is the common monetary policy.
FinnishUusi täydentävä ja syvällinen yhtäläisyyden katsomus on tervetullut, myös naisten ja miesten välisiin suhteisiin.
We welcome a completely new and far-reaching approach to equality in relations between men and women also.
FinnishTämä on hyvä, syvällinen ja perusteellinen mietintö.
This is a good, thoughtful and thorough report.
FinnishToivomme, että keskustelusta tulee syvällinen ja perusteellinen.
FinnishMielestäni sen tekemä analyysi ei ole tarpeeksi perusteellinen eikä tarpeeksi syvällinen, vaan se on aivan liian pintapuolinen.
I do not think the analysis it offers is sufficiently thorough and searching, but is too superficial.
FinnishSir Ken Robinsonin huvittava ja syvällinen puhe luovuutta tukevan koulutusjärjestelmän puolesta.
Sir Ken Robinson makes an entertaining and profoundly moving case for creating an education system that nurtures (rather than undermines) creativity.
FinnishSiitä on käytävä syvällinen keskustelu.
FinnishKun Euroopan parlamentti hyväksyy Agenda 2000 -asiakirjan, saatetaan samalla päätökseen kaksivuotinen syvällinen keskustelu- ja neuvotteluprosessi.
The adoption by the European Parliament of Agenda 2000 will conclude a two-year process of intensive discussions and negotiations.
FinnishKun olemme joutuneet kohtaamaan jotain tällaista, on todella tärkeää käydä syvällinen keskustelu ja varmistaa, että otamme siitä opiksi.
When we are faced with something like this, it is really appropriate to have a thoughtful discussion and to make sure that we draw lessons from it.
FinnishMielestäni parhaan määritelmän, buddhalaisen näkemyksen, mukaan hyvinvointi ei ole pelkkä miellyttävä tuntemus, vaan syvällinen tyyneyden ja täyttymyksen tunne.
And so, I think the best definition, according to the Buddhist view, is that well-being is not just a mere pleasurable sensation.
FinnishAivan yhtä tärkeitä painopisteitä ovat koulutus, eri uskontojen ja kulttuurien välinen vuoropuhelu sekä harkittu ja syvällinen historiallinen näkemys.
No less a priority is education, likewise dialogue between different religions and cultures, and a measured and thoughtful look at the past.
FinnishKun tehdään päätöksiä, joilla on syvällinen sosiaalinen vaikutus, ne on perusteltava hyvin; niitä tukevien selvitysten on oltava kiistattomia.
When decisions of great social significance are to be adopted, they need to be very well grounded; the studies on which they are based have to be irrefutable.
FinnishHaluan omistaa nämä muutamat käytössäni olevat sekunnit sille, mikä mielestäni on Euroopan unionin parhaillaan tapahtuvan rakentamisen syvällinen ristiriita.
In the few seconds I have available, I want to focus on what I see as a serious contradiction in the construction of the European Union which is taking place.
FinnishArvoisa puhemies, emme aseta kyseenalaiseksi sitä, että on tärkeää käydä syvällinen keskustelu omien varojen järjestelmästä, ja tarkoituksemme on analysoida tätä asiakirjaa tarkkaan.
Mr President, we have no doubt as to the importance of a detailed debate on the system of Community own resources and we will analyse this document with particular attention.