Terjemahan bahasa Finlandia-bahasa Inggris untuk "toimistoon"

FI

"toimistoon" bahasa Inggris terjemahan

EN

FI toimistoon
volume_up
{keterangan}

toimistoon (juga: kotona, sisällä, paikalla, sisään)
volume_up
in {ket.}
Turkkilaisen ihmisoikeuksia puolustavan yhdistyksen toimistoon Ankarassa tuli kahdeksan aseistettua siviiliä.
Eight armed civilians entered the offices of the Committee for the Defence of Human Rights in Ankara.
On huhuttu, että ylimmän täytäntöönpanijan toimistoon sijoitettaisiin kiinalaisia turvallisuusneuvonantajia.
There were rumours that Chinese security advisors were to be installed in the Chief Executive's office.
Olen yhteydessä UNICEFin kansainväliseen toimistoon, ja se on vahvistanut tilanteen vakavuuden.
I am in touch with the international liaison at UNICEF, who has confirmed the severity of the situation.

Contoh penggunaan untuk "toimistoon" di bahasa Inggris

Kalimat ini berasal dari sumber eksternal dan mungkin tidak akurat. bab.la tidak bertanggung jawab atas isinya. Baca lebih lanjut disini.

FinnishXPS 10 on suunniteltu tekemään siirtyminen kotoa toimistoon mahdollisimman sulavaksi.
The XPS 10 was designed to make the transition from home to office as smooth as possible.
FinnishKävelin New York Timesin toimistoon ja esitin korttitemppuja kaikille.
I walked into the New York Times offices and did card tricks to everybody.
FinnishTäällä on niin paljon asiantuntijoita, että meidän ei tarvitse turvautua ulkoiseen toimistoon.
There are so many experts here that there is no need for recourse to an external office.
FinnishOlen yhteydessä UNICEFin kansainväliseen toimistoon, ja se on vahvistanut tilanteen vakavuuden.
I am in touch with the international liaison at UNICEF, who has confirmed the severity of the situation.
FinnishSama pätee loogisesti myös oikeusasiamiehen toimistoon.
The same applies logically to the office of the Ombudsman as well.
FinnishMikäli ne piilotettaisiin johonkin parlamentin labyrintin uumenissa olevaan toimistoon, nousisimme varmaankin kapinaan.
If they hid these offices somewhere inside the parliamentary maze we would probably rebel.
FinnishTurkkilaisen ihmisoikeuksia puolustavan yhdistyksen toimistoon Ankarassa tuli kahdeksan aseistettua siviiliä.
Eight armed civilians entered the offices of the Committee for the Defence of Human Rights in Ankara.
FinnishOn huhuttu, että ylimmän täytäntöönpanijan toimistoon sijoitettaisiin kiinalaisia turvallisuusneuvonantajia.
There were rumours that Chinese security advisors were to be installed in the Chief Executive's office.
FinnishHetkeä myöhemmin hän saapuu autonkuljettajien toimistoon.
A moment later he arrives at the drivers' office.
FinnishTässä kohdassa puhutaan Euroopan kuluttaja-asiamiehen toimen perustamisesta Euroopan oikeusasiamiehen toimistoon.
This paragraph refers to the creation of a European Consumer Ombudsman in the European Ombudsman's office.
FinnishSiirtyminen korkean edustajan toimistosta EU:n erityisedustajan toimistoon on käsillä.
Firstly, the transfer from an Office of the High Representative to an Office of the Special Representative of the EU is within reach.
FinnishVuonna 1998 oikeusasiamiehen toimistoon tuli 1372 uutta valitusta, kun vuonna 1997 niitä tuli 1181 ja vuonna 1996 taas 842.
During 1998 the Ombudsman's office received 1372 new complaints, compared with 1181 in 1997 and 842 in 1996.
Finnish(PL) Hyvät kollegat, yhteen puolueeni toimistoon Puolassa tehtiin useita tunteja sitten raakalaismainen terrori-isku.
(PL) Ladies and gentlemen, several hours ago, a brutal terrorist attack was made on one of my party's offices in Poland.
FinnishNeuvosto ei käsitellyt asiaa eilen, joten otin tänään toimistoon uudelleen yhteyttä kysymyksen palauttamiseksi kyselytunnille.
The Council did not deal with that issue yesterday, so I contacted the office again today to have this question restored to the order paper.
FinnishOikeusasiamiehen toimistoon saapui viime vuonna 1 577 uutta kantelua verrattuna 1 372 kanteluun vuonna 1998, mikä merkitsee lähes 15 prosentin nousua.
Last year the Ombudsman's office received 1,577 new complaints compared to 1,372 in 1998, an increase of nearly 15%.
FinnishSaavuin tänään ilman kesäkuussa saamaani uutta korttia ja menin tämän rakennuksen takana olevaan toimistoon hakemaan varakorttia.
Today I arrived without the new card which I received in June and I went to the offices at the back of this building to obtain a spare card.
Finnish3:49 Kolmisen vuotta opiskeltuani sattui hassu juttu matkalla toimistoon.
3:49 So, about three years into my degree, a funny thing happened on the way to the office, which actually changed the course of my life. A man came into the aquarium.
FinnishPidämme siksi myönteisenä kehotusta perustaa Euroopan oikeusasiamiehen toimistoon erityinen Euroopan kuluttaja-asiamiehen toimi maakohtaisesti.
We welcome therefore the call to establish a special European Consumer Ombudsman in the European Ombudsman's office on a country-by-country basis.
FinnishOsastonne - ja ehkä varainhoidon valvojan ja ehkä myös tilintarkastustuomioistuimen - tarkastuskäynti tähän toimistoon on viivästynyt.
That office is overdue for a visit of inspection from your department - possibly, from the Financial Controller and possibly also from the Court of Auditors.
FinnishEi ole mielestäni hyvä esimerkki unionin edistyksestä, että sähköpostiviestin lähettäminen Brysselistä vaalipiirini toimistoon kestää lähes 5 päivää.
I do not think it is a good example of progress in the Union for an e-mail to take almost 5 days to go from Brussels to my constituency office.