Terjemahan bahasa Finlandia-bahasa Inggris untuk "toimittaja"

FI

"toimittaja" bahasa Inggris terjemahan

FI toimittaja
volume_up
{kata benda}

toimittaja (juga: lehtimies, journalisti, reportteri)
Guillermo Fariñas on riippumaton toimittaja ja poliittinen toisinajattelija.
Guillermo Fariñas is an independent journalist and political dissident.
Kirjastonhoitaja ja itsenäinen toimittaja, kolmesti vankilassa poliittisin perustein
Librarian and independent journalist, three times imprisoned on political grounds
Toimittaja oli kirjoittanut korruptioskandaalista hallituksessa.
The journalist had brought to light a corruption scandal in the President' s cabinet.
volume_up
editor {kt bnd}
Hän oli toimittaja lehdessä nimeltä ID, ja teki minusta lehteen kansijutun.
She was the editor then of a magazine called ID, and she gave me a cover story.
Hän ei ole varma, miten olisi käynyt, jos toimittaja ei olisi ollut nainen.
She's not sure that would have happened if the editor had not been a female.
Voiko pojastani tulla vielä toimittaja tai julkista palvelua hoitavan televisioyhtiön osastopäällikkö?
Can my son still become an editor or head of department in a public television company?
toimittaja (juga: reportteri)
volume_up
reporter {kt bnd}
Washington Post -toimittaja Gene Weingarten päätti värvätä hänet uskaliaaseen kokeeseen.
And the Washington Post reporter Gene Weingarten decided to enlist him for an audacious experiment.
Minua haastatteli BBC:n toimittaja, joka tuli Lontoosta mutta haastatteli minua paikallisella hausan kielellä.
I was interviewed by a BBC reporter, who came from London but interviewed me in the local language, Hausa.
Käyttäytyköön hän siis omien sanojensa mukaisesti, kuten Haaretz-sanomalehden toimittaja Gedeon Levi vaatii.
Then let him act upon his words, as Gedeon Levi, a Ha'aretz reporter says.
toimittaja (juga: hankkija)
volume_up
supplier {kt bnd}
Tällaisiin toimiin turvautuu näiden polttoaineiden suurin toimittaja, nimittäin Venäjä.
Such policies are implemented by the main supplier of these fuels, namely Russia.
Kiina on Burman suurin investoija, kauppakumppani ja aseiden toimittaja.
China is Burma's biggest investor, trading partner and arms supplier.
Jos jokin toimittaja kiristää jotakin jäsenvaltiota, sen olisi puhuttava asiasta avoimesti.
If one Member State is being blackmailed by a supplier, it should speak out.
toimittaja (juga: myyjä, kauppias)
volume_up
vendor {kt bnd}

Contoh penggunaan untuk "toimittaja" di bahasa Inggris

Kalimat ini berasal dari sumber eksternal dan mungkin tidak akurat. bab.la tidak bertanggung jawab atas isinya. Baca lebih lanjut disini.

FinnishOhjaimen toimittaja -kohdan vieressä näkyy joko Microsoftin tai muun toimittajan nimi.
Next to Driver Provider, you will see either Microsoft or another provider's name.
FinnishEU on tämän alueen taloudellisen ja rahoituksellisen avun johtava toimittaja.
The EU is the leading donor of economic and financial aid in this region.
FinnishYhteisö ei ole tällä hetkellä kovinkaan merkittävä elintarvikeavun toimittaja.
In terms of food aid, we are currently a relatively minor donor.
FinnishToimittaja ilmoitti, ettei voi olla vastuussa minusta, mutta esittelisi minut mullaheille.
He said that he would not be responsible for me, but would introduce me.
FinnishArktinen alue on siis Euroopalle merkittävä energian, raaka-aineiden ja kalan toimittaja.
The Arctic is therefore a major contributor of energy, raw materials and also fish for Europe.
FinnishKuten tiedätte, EY:n humanitaarisen avun toimisto ECHO on tärkein humanitaarisen avun toimittaja alueella.
As you know, ECHO is the main donor of humanitarian aid to the region.
FinnishSain kuulla asiasta, kun -lehden toimittaja soitti minulle.
I learned of this when someone from in London phoned me about it.
FinnishEuroopan unioni on valtava kehitysavun toimittaja.
The European Union is a massive provider of development assistance.
FinnishRanska taas on johtava toimittaja Arabimaissa.
France, on the other hand, was the front-runner with regard to supplies to the Arab region.
FinnishPyytäisin teitä välittämään parlamentin puolesta toimittaja Landaburulle meidän myötätunnonilmauksemme.
Madam President, I hope you will agree to send a message of solidarity to Mr Landaburu on Parliament' s behalf.
FinnishEtsi ohjaimen toimittaja toimimalla seuraavasti:
Follow these steps to find the driver provider:
FinnishToimittaja Pasko ei ole kuitenkaan toiminut näin.
That, however, is something he did not do.
FinnishKukaan toimittaja ei ole oikeutettu monopoliasemaan.
A supply monopoly cannot be justified.
FinnishHän on viimeisin murhattu toimittaja.
You will know to whom I am referring: Gebran Tueni.
Finnish"Chicony Electronics on johtava työpöytäoheislaitteiden ja kuluttajaelektroniikan globaali valmistaja ja OEM-toimittaja.
“Chicony Electronics is a global leader in the manufacture and OEM supply of desktop peripherals and consumer electronics.
FinnishToimittaja oli saanut selville, että ainakin tuolloin Baghramissa oli vangittuina useita satoja ihmisiä, joita kidutettiin.
She had learned that, at that time in any case, there were several hundred prisoners in the jail at Baghram, exposed to torture.
FinnishSeitsemän vuoden ajan ruotsalainen toimittaja Dawit Isaak on ollut vangittuna ilman oikeudenkäyntiä kauhistuttavan diktatuurin vankisellissä.
For seven years, the Swedish citizen Dawit Isaak has been imprisoned without trial in a prison cell in a terrible dictatorship.
FinnishKreikassa toteutettujen Frontex-operaatioiden aikana Romania oli välineiden ja henkilöstön toiseksi suurin toimittaja Saksan jälkeen.
In the Frontex operations carried out in Greece, Romania was the second main contributor, after Germany, of equipment and human resources.
FinnishTärkeää oli myös se, että ihmisoikeuskysymyksistä ja toimittaja Anna Politkovskajan murhasta uskallettiin keskustella avoimesti ja kiertelemättä.
It was also important that we ventured to speak openly about human rights and the murder of Anna Politkovskaya and not dodge the issues.
FinnishTed Williams -niminen toimittaja soitti ja kyseli minulta näkemistäni asioista, koska hän kirjoittaa artikkelia Audubon-lehdelle.
A writer named Ted Williams called me, and he was asking me a couple of questions about what I saw, because he's writing an article for Audubon magazine.