Terjemahan bahasa Finlandia-bahasa Inggris untuk "vääristynyt"

FI

"vääristynyt" bahasa Inggris terjemahan

FI vääristynyt
volume_up
{kata sifat}

vääristynyt (juga: irvokas, ruma, naurettava)
volume_up
antic {kt sft}
vääristynyt (juga: vääristetty)
volume_up
distorted {kt sft}
Haluaisin korjata puheenvuoron, koska sen merkitys on nyt vääristynyt.
I should like to correct it because the meaning has been distorted.
Enemmistöllä Euroopan parlamentista on vääristynyt kuva yhteisestä maatalouspolitiikasta.
The majority in this European Parliament have a distorted view of the common agricultural policy.
Siksi meillä oli valiokunnassa hyvin vääristynyt tasapaino.
We therefore had a very distorted balance in committee.
vääristynyt (juga: kiero, kieroutunut)
volume_up
twisted {kt sft}

Contoh penggunaan untuk "vääristynyt" di bahasa Inggris

Kalimat ini berasal dari sumber eksternal dan mungkin tidak akurat. bab.la tidak bertanggung jawab atas isinya. Baca lebih lanjut disini.

FinnishLisäksi maantie- ja rautatieliikenteen välinen kilpailu on vääristynyt.
Furthermore, there is distortion of competition between road and rail transport.
FinnishNyt vallitsee samankaltainen vääristynyt ja obskurantti logiikka.
It is the same perverse and obscurantist logic which is at work.
FinnishKysymyksessä esitettiin täysin vääristynyt kuva todellisuudesta.
This is just a completely dishonest expression of the reality.
FinnishNäin saadaan ainoastaan vääristynyt kuva siitä, mikä on olennaista.
It only obscures one's view of the essential point.
FinnishMukavuuslippulaivojen vääristynyt järjestelmä koskisi täten yli puolta taloudellisesta toiminnasta.
The perverse system of flags of convenience would thus apply to more than half of all economic activity.
FinnishSe on jossain määrin moraaliton ja myös vääristynyt.
It is, to a certain extent, immoral, and it is also warped.
FinnishEuroopan perustuslaki on toinen vääristynyt haave.
Drafting a European constitution is another perverse fantasy.
FinnishUsein ollaan huolissaan siitä, että markkinapohjaisten menetelmien käytön sosiaalinen vaikutus olisi vääristynyt.
Concerns are often raised that the use of these market-based methods could have a skewed social impact.
FinnishVälimeren ruokavalion käsitettä on tämän seurauksena laajennettu siinä määrin, että sen alkuperäinen luonne on vääristynyt.
This has meant that the concept has been broadened to the point of distorting its original nature.
FinnishTämä on vääristynyt, mutta hyvin mielenkiintoinen tilanne.
FinnishNäemme tässä, mitä saa aikaan vääristynyt oravanpyörä, joka vähitellen lisää yhteisestä rahasta aiheutuvia kustannuksia.
We see at work here the perverse spiral which has progressively swollen the bill for the single currency.
Finnish(SV) Äänestimme mietintöä vastaan, sillä se on täysin vääristynyt EU:n banaaninkasvattajien erityisten etujen mukaan.
(SV) We have voted against this report because it is completely skewed towards the special interests of the EU's banana growers.
FinnishTämä on kuitenkin vääristynyt näkemys.
FinnishEU:n ja Kiinan suhteiden osalta tämä terve periaate on valitettavasti vääristynyt Euroopan unionin tappioksi.
Unfortunately, as far as relations between China and the EU are concerned, this healthy principle has been skewed, to the detriment of Europe.
FinnishMinusta on kuitenkin tärkeää viitata yleisesti siihen, että täällä käydyn keskustelun vuoksi julkisuudessa on syntynyt vääristynyt kuva.
But I am anxious to make the general point that our debate here has created a wrong impression amongst the general public.
FinnishTämä on se vääristynyt järjestelmä.
FinnishTästä tarkistuksesta tehdyssä käännöksessä, erityisesti englanninkielisessä käännöksessä alkuperäinen merkitys on monissa kohdissa vääristynyt.
The translation of this amendment, the English version in particular, distorts the sense of the original in several places.
FinnishSharian vääristynyt tulkinta ja sen nykyinen soveltaminen Nigeriassa loukkaavat ihmisoikeuksia ja ennen kaikkea naisten oikeuksia.
The way the sharia is currently being wrongly applied in Nigeria is a violation of fundamental human rights, especially the rights of women.
FinnishEhdotus on täysin vääristynyt, koska se perustuu vitamiinien ja kivennäisaineiden RDA-suositusarvoihin nojautuvaan vanhanaikaiseen tutkimukseen.
This proposal is profoundly flawed, in that it is based on the old-fashioned research which relies on RDAs of vitamins and minerals.
FinnishEuroopan unionin teleoperaattoreille on aiheutunut siitä vakavaa haittaa, ja kilpailu on vääristynyt hyvin vakavalla ja epäsuotuisalla tavalla.
There have been most serious handicaps for European Union telecommunications operators and a most serious and disadvantageous distortion of competition.