Terjemahan bahasa Hungaria-bahasa Inggris untuk "ösztönöz"

HU

"ösztönöz" bahasa Inggris terjemahan

HU ösztönöz
volume_up
{kata kerja}

ösztönöz (juga: sodródik, vezet, elsodor, hajt)
volume_up
to drive {kt krj}
Olyan szén-dioxid-áremelkedést akarok látni, ami a jövőben is alacsony kibocsátást célzó befektetésekre ösztönöz.
I want us to see carbon prices rise so we drive forward the low carbon investments in the future.
A szívünk ösztönöz, és meghatározza sorsunkat.
Isn't it always true? Heart is what drives us and determines our fate.
De nagyon nagy lépés, amikor elég érett vagy, hogy tudatosítsd, mi ösztönöz és hogy megragadd a kormányt, és irányítsd.
But a major threshold is passed when you mature enough to acknowledge what drives you and to take the wheel and steer it.
ösztönöz (juga: mozgásba hoz, meghajt, megindít, mozgat)
ösztönöz (juga: sarkall, serkent, felingerel, provokál)
volume_up
to goad {kt krj}
ösztönöz (juga: bátorít, felbújt)
volume_up
to incite {kt krj}
ösztönöz (juga: lelkesít, belélegez, inspirál, megihlet)
- My bravery inspired others.
Kétségkívül a karácsony közeledte ösztönöz minket erre az előrelépésre, hogy átnyújthassuk az európaiaknak, mint ajándékot.
It is without doubt the run-up to Christmas that is inspiring us to make this progress, to offer this gift to Europeans.
ösztönöz (juga: ösztökél, noszogat, beszúr, döf)
volume_up
to prod {kt krj}
volume_up
to put on {kt krj}
ösztönöz (juga: sarkall, kiszínez, retusál)
ösztönöz (juga: serkent, siettet, sürget, unszol)
volume_up
to urge {kt krj}
Harmadszor: a jelenleg érvényben lévő európai jogszabályok teljes végrehajtására ösztönöz bennünket.
Thirdly, it urges us to fully implement current European legislation.
A változó demográfiai mutatók és a várható hosszabb élettartam egy új stratégia kidolgozására ösztönöz bennünket nyugdíjrendszerünk terén.
Changing demographic indicators and longer life expectancies urge us to develop a new strategy with regard to our pension systems.
Nem kell bűnbakot keresnünk, hanem a jelentés mindenkit arra ösztönöz, hogy vegyünk részt innovatív párbeszédekben.
We do not need to look for a villain; we are all urged to take part in innovative discussions.

Contoh penggunaan untuk "ösztönöz" di bahasa Inggris

Kalimat ini berasal dari sumber eksternal dan mungkin tidak akurat. bab.la tidak bertanggung jawab atas isinya. Baca lebih lanjut disini.

HungarianA bővítési folyamat politikai és gazdasági reformokat ösztönöz az országban.
The enlargement process encourages political and economic reform in the country.
HungarianEz mindannyiunkat arra ösztönöz, hogy realistán foglalkozzunk a bővítés kérdésével.
This gives us all good reason to deal with the question of enlargement realistically.
HungarianA gyenge, nem megfelelő válasz ösztönöz, sőt buzdít a szabálysértésre.
A weak, inadequate response will be an incentive and stimulus for infringements.
HungarianA közös valuta továbbá utazásra és külföldi vásárlásra ösztönöz.
A common currency also encourages people to travel and shop in other countries.
HungarianArra ösztönöz majd mindenkit, hogy igyekezzen betartani a kitűzött határidőket.
It will keep everyone working towards a series of set deadlines.
Hungarian(PL) Elnök úr, a halálbüntetés mindig gondolkodásra ösztönöz, és kérdéseket vet fel.
(PL) Mr President, the death penalty has always given rise to reflection and to many questions.
HungarianEzért, Petre asszony, Ön ezzel mintegy megsarkantyúz minket, és a munkánk folytatására ösztönöz.
Therefore, Mrs Petre, you spur us on and encourage us to continue our work.
HungarianNem támogatom egy olyan dokumentum megalkotását, amely pusztán gondoskodik, emlékezik, és ösztönöz.
I disapprove of a document that merely takes care, remembers and encourages.
HungarianA jelentés arra ösztönöz, hogy felelős és kreatív uniós politikánk legyen Afganisztánban.
The report is an incentive for a responsible and creative European Union policy in Afghanistan.
HungarianHarmadszor: a jelenleg érvényben lévő európai jogszabályok teljes végrehajtására ösztönöz bennünket.
Thirdly, it urges us to fully implement current European legislation.
HungarianEz ösztönöz minket európaiként, azonban nem lankadhatunk.
This is encouraging for us as Europeans, but we must not slacken off.
HungarianEz a jelentés tovább erősíti munkánk alapzatát, és előrelépésre ösztönöz.
This report reinforces the basis for our work ahead.
HungarianA szívünk ösztönöz, és meghatározza sorsunkat.
Isn't it always true? Heart is what drives us and determines our fate.
HungarianAz oktatás önmagában nem fogja megoldani problémáinkat, de ösztönöz minket arra, hogy elgondolkozzunk rajtuk.
Education on its own will not solve our problems, but it can encourage us to think about them .
HungarianA jelentés az új csatornák felelős felhasználására ösztönöz.
The report encourages responsible use of new channels.
HungarianA Japánban történt katasztrófa arra ösztönöz bennünket, hogy alapvetően átértékeljük a nukleáris biztonság kérdését.
The disaster in Japan is forcing us to fundamentally reconsider the issue of nuclear safety.
HungarianNem kell bűnbakot keresnünk, hanem a jelentés mindenkit arra ösztönöz, hogy vegyünk részt innovatív párbeszédekben.
We do not need to look for a villain; we are all urged to take part in innovative discussions.
HungarianUgyanakkor igaz, hogy a 16. bekezdésben az előadó szülői oktatási programok indítására ösztönöz.
However it is true that, at paragraph 16, the rapporteur is calling for investment in parental education programmes.
HungarianAz innováció a hagyományos és az innovatívabb tevékenységi területek közötti szinergiák létrehozására ösztönöz.
Innovation encourages the creation of synergies between traditional areas of activity and more innovative ones.
HungarianMeggyőződésem, hogy ez a példa más országokat is arra ösztönöz, hogy vegyenek példát és csatlakozzanak az egyezményhez.
I am convinced that this example will encourage other countries to follow suit and to join the Convention.