Terjemahan bahasa Hungaria-bahasa Inggris untuk "ajánl"

HU

"ajánl" bahasa Inggris terjemahan

volume_up
ajánl {kt krj}

HU ajánl
volume_up
{kata kerja}

1. lazim

ajánl (juga: nyújt, adódik, kínál, felajánl)
volume_up
to offer {kt krj}
Barátságosan fogad, ételt, italt és szállást ajánl fel.
It will meet you in sweet friendship, and offer wine and food and kindly shelter.
A Bizottság olyankor nem ajánl segítséget és támogatást, amikor az Egyesült Királyság küszködik.
The Commission does not offer help and support when the UK is struggling.
De ő 84 milliárd dollárt ajánl a nukleáris fegyverek modernizálására.
But he's offering 84 billion dollars for the modernizing of nuclear weapons.
ajánl (juga: dicsér, beajánl, rábíz)
ajánl (juga: tanácsol, javasol)
ajánl (juga: javasol, kinevez, jelöl)
ajánl (juga: kínál, felajánl)
ajánl (juga: tervez, indítványoz)
So what are you proposing, Mr Stryker?
A jelenlegi problémákat kell először megvizsgálni mielőtt a Bizottság új irányelveket ajánl.
The current problems first have to be examined before the Commission proposes new directives.
volume_up
to put up {kt krj}
ajánl (juga: ajánlom figyelmébe)
Michael, összegezve, mit ajánl a nézőknek?
Micheal, bottom line, what do you recommend?
Whom would you recommend, then?
Ez az a felső érték, amelyet az Egészségügyi Világszervezet ajánl, és amely valóban tiszta levegőt garantál.
This is the ceiling recommended by the World Health Organization, and guarantees genuinely clean air.
ajánl (juga: tanácsol, javasol, állít, sugall)
Még az is lehet, hogy házassági szerződést ajánl!
He may even suggest a marriage contract!
Ebben az előadásban egy izgalmas szempontot ajánl az eredmény végiggondolására.
In this talk he suggests an intriguing way of thinking about the result.
A Költségvetési Bizottság költségvetésében támogatást ajánl a finanszírozás biztosításához a Bizottság által javasolt módon.
In its budget, the Committee on Budgets is recommending support for providing finance in the manner the Commission is suggesting.

2. "árat"

Ajánl valaki többet a Négy Mérföld Cirkusz házi zsenijének figyelemre méltó alkotásáért?
Any more bids for this remarkable product of the resident genius of the Four-Mile Circus?

Contoh penggunaan untuk "ajánl" di bahasa Inggris

Kalimat ini berasal dari sumber eksternal dan mungkin tidak akurat. bab.la tidak bertanggung jawab atas isinya. Baca lebih lanjut disini.

HungarianEbben az előadásban egy izgalmas szempontot ajánl az eredmény végiggondolására.
In this talk he suggests an intriguing way of thinking about the result.
HungarianNos, amit tudni szeretnék... az, hogy egy ilyen pasas, mint ő, mennyit ajánl?
What I wanna know, right... is a toff like him, how much is he offerin'?
HungarianDe ő 84 milliárd dollárt ajánl a nukleáris fegyverek modernizálására.
But he's offering 84 billion dollars for the modernizing of nuclear weapons.
HungarianAjánl valaki többet a Négy Mérföld Cirkusz házi zsenijének figyelemre méltó alkotásáért?
Any more bids for this remarkable product of the resident genius of the Four-Mile Circus?
HungarianNem az a megbízható, aki magát ajánlja, hanem akit az Úr ajánl.
For not he who commendeth himself is approved: but he, whom God commendeth.
HungarianÉs valamennyien reméljük, hogy amit ajánl, az megéri a vendégszeretetet.
And all of us hope what you're offering is worth our hospitality.
HungarianA jelenlegi problémákat kell először megvizsgálni mielőtt a Bizottság új irányelveket ajánl.
The current problems first have to be examined before the Commission proposes new directives.
HungarianSajnos ez a fehér könyv szánalmasan elcsépelt és semmi konkrétumot nem ajánl.
Unfortunately, this White Paper is pathetically trivial and offers nothing that is in any way concrete.
HungarianIgen, ezt jelenti a szelektív bevándorlás, amelyet Sarkozy elnök teljes szívéből ajánl.
Yes, and this is the meaning of selective immigration, which President Sarkozy wholeheartedly recommends.
HungarianA Kontakt ennél közvetlenebbül nem ajánl fel egy fix állást.
It's the closest Contact ever comes to offering a post directly.
HungarianMaga csak esélyt ajánl, hogy golyót kapjak a seggembe.
You ain't offering me nothin'... but a chance at a bullet in my ass.
HungarianNéhány esetben békés megoldás születhet, ha az intézmény jóvátételt ajánl fel a panaszos részére.
In some cases, a friendly solution may be found if the institution offers redress to the complainant.
HungarianA Remus-i Shinzon egy lehetőséget ajánl nekünk, esélyt, hogy együtt hatalmasabbak legyünk, mint ezidáig bármikor.
Shinzon of Remus is offering us a chance to make ourselves stronger than ever before.
HungarianA legújabb bizottsági előterjesztés mégis csupán húsz százalékos kibocsátás - csökkentést ajánl 2020-ig.
The latest report by the Commission still only recommends a 20% reduction in emissions by 2020.
HungarianAz EITI európai szinten ajánl megoldást e problémára.
The EIT offers a solution to this problem at European level.
HungarianEz az a felső érték, amelyet az Egészségügyi Világszervezet ajánl, és amely valóban tiszta levegőt garantál.
This is the ceiling recommended by the World Health Organization, and guarantees genuinely clean air.
HungarianHogy odafigyeljünk, amikor a technológia szerint valami nagyon bonyolult lesz, és helyette egyszerűbbet ajánl.
That we listen when technology says it will take something complicated and promises something simpler.
HungarianKallenbach asszony jelentése, amelyhez szintén gratulálok, néhány jó iránymutatást ajánl nekünk e tekintetben.
The report by Mrs Kallenbach, who I also congratulate, offers us some good guidelines in this respect.
HungarianÖrültem volna, ha a Bizottság időről időre valamivel nagyobb támogatást ajánl fel nekünk ebben a kérdésben.
I should have liked to see the Commission offering us somewhat greater support on this from time to time.
HungarianNos, mint a fönöke, kiváncsi lennék, mit ajánl.
Well, as your boss, I'd be interested in your suggestions.