Terjemahan bahasa Hungaria-bahasa Inggris untuk "az, ami"

HU

"az, ami" bahasa Inggris terjemahan

volume_up
az, ami {kt gnt bnd}
EN

HU az, ami
volume_up
{kata ganti benda}

az, ami (juga: mi, amely, amelyet, ami)
volume_up
what {kt gnt bnd}
Belebámult a sötétségbe és egyszer csak belenyilallt a felismerés, mi az, ami nincs rendjén.
He was staring into the pitch darkness beyond the glass, when it struck him what the wrongness might be.
Mert hitük szerint épp az, ami sebezhetővé tette őket, volt az, ami széppé tette őket.
They believed that what made them vulnerable made them beautiful.
A lélek az, ami beszél hozzád, ami gondolkozik, ami a szememből néz téged.
The soul is what speaks to you, what thinks, what looks at you through my eyes.'

Terjemahan serupa untuk "az, ami" dalam bahasa Inggris

az kata hubung
English
az kata depan
English
az kata ganti benda
English
ami kata hubung
English
ami kata ganti benda
English

Contoh penggunaan untuk "az, ami" di bahasa Inggris

Kalimat ini berasal dari sumber eksternal dan mungkin tidak akurat. bab.la tidak bertanggung jawab atas isinya. Baca lebih lanjut disini.

HungarianHa valakit érint a dolog... ez az az állomás, ami az Old Russellville úton van.
For whoever's interested... that's the weather station on Old Russellville Road.
HungarianAmi az emberiséget illeti, testén fekélyes, soha nem gyógyuló sebek keletkeztek.
As far as humanity was concerned, all wounds were about to become very permanent.
HungarianA szabály, ami az emberiség egészének jólétét a személyek érdekei fölé helyezte.
It placed the well-being of humanity as a whole above that of any single human.
HungarianAmikor Deeds elajándékozta a szerencséjét, elajándékozott olyat, ami nem az övé.
Also, when Deeds gave away his fortune, he gave away something that wasn't his.
HungarianDecember volt, az utcát hó borította, ami a kis kerti úton jeges hártyává fagyott.
It was December, there was snow in the avenue and crusted on to the garden path.
HungarianA Cathyvel kötött házassága horgony volt, a tengely, ami körül az élete forgott.
His marriage to Cathy was the anchor to his life, the very center of his universe.
HungarianLátod-e a szellemet, amely bennünk lakik, az éhes szellemet, ami vámpírrá tesz?
Do you see the spirit that inhabits us, the hungry spirit that makes us vampires?
HungarianAmi az eredményeket illeti, először is elmondhatom, hogy új ösvényt tapostunk.
With regard to the results, I can say, firstly, that we have trodden a new path.
HungarianApád letehette volna a titkos esküt, ami az égvilágon semmire sem kötelezte volna.
Your father could have sworn a secret oath that required all but nothing of him.
HungarianMost a bölcsőnkhöz megyünk mondta vagyis a kriptánkba, az ágyunkba, ami sírgödör.
We go now to our cradle, he said, which is our crypt, our bed which is our grave.
HungarianDe épp a mozgás az, ami az Alhambra belsejében látható szimmetriákat jellemzi.
But it's the motion that really characterizes the symmetry inside the Alhambra.
HungarianMindegyik palack különböző, vagyis a víz szintje az, ami különböző formákat ad.
Each bottle is different, meaning the water level will give you a different shape.
HungarianAz a kevés, ami maradt, elég lesz, abban reménykedett, hogy átvészeli vele a telet.
The little that remained would be enough, he hoped, to tide him over the winter.
HungarianValaki hisztérikusan közeledett a folyosón, és fellökte, ami az útjába került.
Someone frantic, coming fast and crashing into things along the way in his haste.
HungarianEzek közé tartozott a kínai jüan is, ami az utóbbi időben igen gyengén szerepelt.
That included the Chinese yuan, which had been having a slightly bad time of late.
HungarianEz a vasfüggöny volt az, ami lehetetlenné tette a szabadság gyakorlását Európában.
It was this iron curtain that made it impossible to exercise freedom in Europe.
HungarianNem szabad kimondanunk az első gondolatot, ami ezzel kapcsolatban az eszünkbe jut.
We must stop saying the first thing that comes into our minds on this question.
HungarianAmi az európai polgárt illeti, senki nem találkozott még vele. Nem is létezik.
As for the Citizen of Europe, no one has ever met him: in fact he does not exist.
HungarianMost az Emberek Földjén jártam, és megpróbáltam megtudni, miféle Erő az, ami védi.
I have been in the Lands of Men seeking to learn the nature of that protection.
HungarianAmi a meglevő EU-jogszabályokat illeti, a végrehajtás az, ami nagyon lényeges.
Regarding existing EU legislation, it is implementation that is very essential.