Terjemahan bahasa Hungaria-bahasa Inggris untuk "-ban"

HU

"-ban" bahasa Inggris terjemahan

EN
EN
EN

"ban" bahasa Hungaria terjemahan

volume_up
ban {kt bnd}
volume_up
to ban {kt krj}

HU -ban
volume_up
{keterangan}

A másik fele a Trumble-ban lévő Wilson Argrow-val tartotta a kapcsolatot.
The other half monitored Wilson Argrow inside Trumble.
Majd én elkapom ezt a Lil nevű leányzót a Palais de Danse-ban, és alaposan kiforgatom.
I'll get hold of this Lit girl at that Palais de Danse place and turn her right inside out.
Thorne-ban ismét gomolyogni kezdett a harag.
He felt the beginnings of pain inside.

Contoh penggunaan untuk "-ban" di bahasa Inggris

Kalimat ini berasal dari sumber eksternal dan mungkin tidak akurat. bab.la tidak bertanggung jawab atas isinya. Baca lebih lanjut disini.

Hungarian(PT) 2006-ban az Európai Unió a legmagasabb növekedési szintet érte el 2000 óta.
(PT) In 2006 the European Union recorded its highest economic growth since 2000.
HungarianIlyen rendszert Romániában már 2003-ban bevezettünk, és az eredmények igen jók.
Such a system was introduced in Romania as early as 2003, with very good results.
HungarianAz Egyesült Államok például 1930-ban vezetett be egy ilyen jellegű követelményt.
The United States, for example, brought in a requirement of this kind in 1930.
HungarianNem 2011-ben, nem is 2012-ben, hanem 2013-ban, amikor majd lehetőségünk lesz rá.
Not in 2011, not in 2012, but in 2013, when we have the possibility to do so.
HungarianA 2006-ban már megvitatott dolgok többsége végül nem hozott semmiféle eredményt.
Much of what we already discussed in 2006 has eventually failed to have any effect.
HungarianAhhoz kellene tartani magunkat, amit mondunk, és ezt is fogjuk tenni 2008-ban.
We should practise what we preach, and this is what we are going to do in 2008.
HungarianAkkoriban ezért követeltem, hogy az EU-ban vitassuk meg az olimpia bojkottját.
That is why I called then for a debate in the EU about a boycott of the Olympics.
HungarianAz Europol azt mondja, hogy tavaly nagyjából 500 terrortámadás történt az EU-ban.
Europol tells us that there were almost 500 terrorist attacks in the EU last year.
HungarianÉs bárkinek jogá ban áll egy bizonyított bűntényt rekonstruálni és kom mentálni.
And anyone is at liberty to reconstruct a proved crime and to comment on it.
HungarianAz EU-ban a monetáris kérdésekért a független Európai Központi Bank felelős.
The independent European Central Bank is in charge of monetary issues in the EU.
HungarianA multi-touch kezelés kutatása egy nagyon mozgalmas terület mostanság az HCI-ban.
So, multi-touch interaction research is a very active field right now in HCI.
HungarianValójában, 1500-ban egy átlagi kínai gazdagabb volt, mint egy átlag észak-amerikai.
In fact, in 1500, the average Chinese was richer than the average North American.
HungarianNem sokkal a 30-adik születésnapja előtt 1958-ban Yutaka Taniyama öngyilkos lett.
And shortly before his 30th birthday in 1958, Yutaka Taniyama killed himself.
HungarianDMA-ban (3.2.) oldott dietil-éter vagy cisz-2-butén, mint belső standardoldat.
Diethyl ether or cis-2-butene, in DMA (3.2) as the internal standard solution.
HungarianEgyáltalán nem mondtam , legalábbis, amíg jól elzárva tartja őket Baltimore-ban.
Not at all, I said, just as long as you keep them safely caged in Baltimore.
HungarianMi történt valójában az USA-ban, ami bezárta az ajtót e kérdések némelyike előtt?
So what has actually happened in the USA to close the door on some of these issues?
Hungarian2002-2003-ban Szlovákiában a speciális iskolákban tanulók több mint fele roma volt.
In 2002-2003, more than half the pupils in special schools in Slovakia were Roma.
HungarianMegjelent az agyhalál kritériuma, amit először 1968-ban, Bostonban határoztak meg.
A criterion of brain death emerged - defined for the first time in 1968 in Boston.
HungarianKi garantálja nekünk, hogy 2018-ban nem kell majd ugyanezt a vitát lefolytatnunk?
Who will give us a guarantee that we are not going to have the same debate in 2018?
Hungarian2008-ban például a magánnyugdíjalapok több mint 20%-ot veszítettek értékükből.
In 2008, for example, private pension funds lost more than 20% of their value.