Terjemahan bahasa Hungaria-bahasa Inggris untuk "becsületes"

HU

"becsületes" bahasa Inggris terjemahan

EN

HU becsületes
volume_up
{kata benda}

Az Újtestamentumban hiába kerestem akár csak egy szimpatikus vonást is; semmi sincs benne, ami szabad, jóságos, nyíltszívű és becsületes lenne.
--I have searched the New Testament in vain for a single sympathetic touch; nothing is there that is free, kindly, open-hearted or upright.

Contoh penggunaan untuk "becsületes" di bahasa Inggris

Kalimat ini berasal dari sumber eksternal dan mungkin tidak akurat. bab.la tidak bertanggung jawab atas isinya. Baca lebih lanjut disini.

HungarianMindig is szerettem az öreget: jólelkű volt, becsületes és jámbor, kevéssel is beérte.
And I'd always liked the old man; he was kindly and simple and made few demands.
HungarianMiféle célja akár becsületes célja is lehet valakinek, amiért kész ennyi áldozatra?
And what deep and earnest purpose can he have which calls for such a trial!
HungarianCsak az ilyen segíthetett rajtam mondta a lány , persze ha becsületes marad.
Only that sort could have helped me, she said simply, if he had been loyal.
HungarianHolmogori kereskedők szállítják... csupa derék, talpig becsületes ember.
The Kholmogory merchants bring it, and they are sober, well-behaved people.
HungarianTudnia kell, hogy becsületes emberekkel van dolga és hogy bízhat bennünk.
She needs to know she's dealing with decent people and she can trust us.
HungarianGondolj arra, hogy Collins becsületes ember, s hogy Charlotte milyen megfontolt, nyugodt jellemű.
Consider Mr. Collins's respectability, and Charlotte's steady, prudent character.
HungarianNem maradt egyebe, csak a ruhái, a becsületes neve meg az érettségije.
She had nothing left but her clothes, her good name, and her finishing school education.
HungarianAz elnök nagy becsben tartja, mert eszes, és ahogy te is mondtad, MP, becsületes.
But he is Grushavoy's tightest adviser on a lot of issues-foreign policy, domestic stuff, defense.
HungarianAz ezredes becsületes, lelkiismeretes, igazságszerető férfi hírében állt.
Already on his office wall was a gold-mounted sword, a present from the King of Saudi Arabia.
HungarianIntellektuálisan és politikailag nem becsületes azt sugallni, hogy az bajt az euró okozta.
It is intellectually and politically dishonest to suggest that the problem is with the euro.
HungarianAkárki megmondja, hogy amit én csinálok, az becsületes, törvényes önvédelem.
Anybody would call it legitimate self-defense on my part.
HungarianNem lenne becsületes ezt állítani, mivel nem felelne meg a tényeknek.
That would be intellectually dishonest and factually incorrect.
HungarianIván Emmetovics becsületes férfi, és Oroszország hűséges barátja.
Ivan Emmetovich was a man of honor, and a friend of his country.
HungarianMajdnem két éve jár ide és kezeskedem, hogy becsületes.
She's been with us for nearly two years and I can vouch for her honesty.
HungarianA főzés tehát arra való, hogy a becsületes igyekezetet letérítse tébolyhoz vezető útjáról.""
Cooking, therefore, can keep a person who tries hard sane.
HungarianRitka luxus ez itt, hogy a változás kedvéért legyen valaki becsületes.
'Tis a rare pleasure, to deal in honesty for a change.
HungarianMiss Williams mindig nagyon egyenes és becsületes volt.
Miss Williams was always so unyielding and so full of rectitude.
HungarianTörlünk a bűnügyi nyilvántartóból, adunk egy becsületes nevet és egy fülkét a Hírességek Csarnokában.
We'll wipe out your criminal record, give you an honored name, guarantee a niche in the hall of fame.'
HungarianBeáll az az állapot, mikor egy becsületes orvos már nem hajlandó az ilyen embert szanatóriumon kívül kezelni.
The stage comes when an ethical physician refuses to treat them any more, outside a sanatorium.
HungarianNincs politikai programja, amiről tudnék, és talpig becsületes.
He doesn't have a political agenda that I know about.