Terjemahan bahasa Hungaria-bahasa Inggris untuk "együttműködik"

HU

"együttműködik" bahasa Inggris terjemahan

HU együttműködik
volume_up
{kata kerja}

együttműködik (juga: hozzájárul, elősegít, szövetkezik)
együttműködik (juga: együtt működik)
Ha együttműködik, akkor megbocsátjuk ellenünk elkövetett vétkeit.
If you cooperate, we'll pardon your sins against us.
Az azonban, hogy a 27 főváros együttműködik-e ebben, egy másik kérdés.
Whether the 27 capitals cooperate is another matter, however.
Következésképpen a tanács szorosan együttműködik a Többletelosztási Konzultatív Albizottsággal.
Consequently, the Council shall cooperate closely with the Consultative Subcommittee on Surplus Disposal.
együttműködik (juga: összehúz)

Contoh penggunaan untuk "együttműködik" di bahasa Inggris

Kalimat ini berasal dari sumber eksternal dan mungkin tidak akurat. bab.la tidak bertanggung jawab atas isinya. Baca lebih lanjut disini.

HungarianTávozik, és az esküjéhez híven csak a féregről beszél, vagy együttműködik velünk?
Keep your pledge of silence, except for what you already knew about the vermin.
HungarianA manilai kormány szerint az Abu Sayyaf együttműködik az al-Qaidával.
According to the government in Manila, Abu Sayyaf is collaborating with al-Qaida.
HungarianA Bizottság és az Európai Parlament máris szorosan együttműködik Líbia kérdésében.
The Commission and the European Parliament are already working closely on the Libyan issue.
HungarianHa ön együttműködik a Parlamenttel, akkor én együttműködöm a Bizottsággal.
If you could work with Parliament, then I will work with the Commission.
HungarianEmellett szorosan együttműködik a harmadik országok rendőri erőivel.
In addition, it works closely with police services from third countries.
HungarianHa együttműködik velem... akkor a maga úgynevezett karierje fellendül.
If you work with me... then your so-called career here might improve.
HungarianA Bizottság ebben az ügyben együttműködik a Dunai Együttműködési Folyamat országaival.
The Commission is working with the countries of the Danube Cooperation Process in this context.
HungarianReményeink és elvárásaink szerint Ukrajna együttműködik velünk ebben a kérdésben.
We hope and expect that Ukraine will work together on this.
HungarianSzavamat adom, biztos asszony, hogy a bizottságom együttműködik Önnel e cél megvalósítása érdekében.
I pledge, Commissioner, that my committee will work with you to achieve that.
HungarianA hadsereg együttműködik a helyi rendőrséggel a rend helyreállításában?
Is the Army assisting the provincial police in restoring order?
HungarianCsak annyit kell tennie, hogy becsületesen együttműködik, a csapat része lesz, felsorakozik közéjük
All he had to do was to play ball, become part of the team, join up....
HungarianEbben az esetben ez azt jelenti, hogy együttműködik Koszovóval, és rendszeresen tájékoztatja a Tanácsot.
It is, in this case, working with Kosovo and is informing the Council on a regular basis.
HungarianAz ICRC Koszovóban e téren szorosan együttműködik az ENSZ koszovói missziójával.
The ICRC in Kosovo is also working on this issue in strict cooperation with the United Nations Missions in Kosovo.
HungarianNézetkülönbségeik ellenére mindkét intézmény együttműködik azért, hogy biztosítsa a rendszer működését.
Despite these differences, both institutions work together to ensure that the system delivers.
HungarianA Bizottság számos tanulmány elkészítésére adott megbízást, és együttműködik az Unió cseh elnökségével.
The Commission has commissioned a number of studies and is cooperating with the Czech EU Presidency.
HungarianA többi hét bíró együttműködik és még mindig életben van.
The other seven are cooperating, and they're still alive.
HungarianMeg lehet csinálni felelte teljes lelki nyugalommal a kapitány , ha mindenki, aki itt van, tökéletesen együttműködik.
The Captain said quietly, With the full co-operation of every person here, this can be done.
HungarianAz ügynökségem szorosan együttműködik a Columbia Egyetemmel és másokkal, hogy rávilágítson ezekre a problémákra.
My agency is working closely with Columbia University and others to shine a light on these issues.
HungarianÚgy gondolom, hogy nagyon fogékony és nyitott biztos lesz, aki szorosan együttműködik majd a Parlamenttel.
I believe that she will be a very receptive and open Commissioner who will work closely with Parliament.
HungarianA Bizottság szorosan együttműködik az Európai Betegségmegelőzési és Ellenőrzési Központtal (EBEK).
The Commission is working closely with the ECDC.