Terjemahan bahasa Hungaria-bahasa Inggris untuk "emelkedik"

HU

"emelkedik" bahasa Inggris terjemahan

HU emelkedik
volume_up
{kata kerja}

1. lazim

emelkedik (juga: felszáll, épül, levegőbe repül)
volume_up
to go up {kt krj}
A természetes folyamatokból következik, hogy a széndioxid szint 280 milliomod egységnyi szintre emelkedik.
Nature naturally has allowed carbon dioxide to go up to 280 parts per million.
Egy napra rá, hogy eltemetik szülőföldjén, új szárny emelkedik a Newall-házon.
The day after he is laid to rest in Homeland, a new cupola starts to go up on the new wing on the Newall house.
Kham figyelte, ahogy a számla minden egyes körrel egyre csak emelkedik, de remélte, hogy a meló elég jól fizet majd.
With each round, Kham watched the tab go up, but the job would pay for it, he hoped.
emelkedik (juga: megszüntet, emel, felemel, felemelkedik)
volume_up
to lift {kt krj}
It's not lifting off ..
Ez volt a szokványos eljárás, ha a liftajtó fölötti fények azt jelezték, hogy a felvonó a hatodik emeletnél magasabbra emelkedik.
It was purely routine, happening every time the lights above the lift doors indicated that the ascending lift was coming beyond the seventh floor.
emelkedik (juga: halad, előmozdít, elősegít, fellendít)
emelkedik (juga: felemelkedik, felmegy, felszáll)
volume_up
to ascend {kt krj}
A másik pengétől függően a hang egyedi, de idővel mindegyik hang a kard szívének hangjához ereszkedik vagy emelkedik.
Depending on where on the blade you strike, the note is unique, although each will eventually descend or ascend to the cores own voice.
Ez volt a szokványos eljárás, ha a liftajtó fölötti fények azt jelezték, hogy a felvonó a hatodik emeletnél magasabbra emelkedik.
It was purely routine, happening every time the lights above the lift doors indicated that the ascending lift was coming beyond the seventh floor.
emelkedik (juga: javul)
emelkedik (juga: kúszik, mászik, megmászik, futtat)
volume_up
to climb {kt krj}
És még mindig emelkedik várjunk csak, most már csökken nem, megint emelkedik.
Still climbing ... wait, it's dropping—no, it's climbing again.
Bullet, második bandita emelkedik két óránál, tizenkét mérföldre.
Bullet Seven, second bandit climbing through your altitude, two o'clock, twelve miles .
Az út körülbelül ötszáz lábnyit emelkedik egy újabb mérföld alatt, és a Coon-tóba torkollik.
It climbs about five hundred feet in another mile and comes out by Coon Lake.
emelkedik (juga: emel, felemel, húz, hány)
volume_up
to heave {kt krj}
Ha csak egy-egy kicsit fordul is, lerázhatja a rátelepedő homokot, és megint a felszínre emelkedik...
Even if it heaved over a little, it would shed whatever sand had fallen on it and rise at once to the surface.
Ha a gazdaság virágzik, az ország valutájának értéke rendszerint emelkedik.
When the economy thrives, the value of the state's currency will tend to rise.
A gyalogosokat is érintő balesetek száma egyre emelkedik.
The number of accidents involving pedestrians continues to rise.
Ha emelkedik a biztosítási díj, az sem segít a fogyasztón.
If premiums rise, that does not help consumers either.
emelkedik (juga: felszáll, tornyosul, uralkodik)
volume_up
to tower {kt krj}
to tower above sth
Azt is láttam, hogy toronyként emelkedik ki a mellette álló alakok közül, hogy az enyémhez hasonlóan hosszú, sűrű haja van, és a szakálla meg a bajusza is hasonló formájú.
I could also see that this figure towered over the figures beside him, and that his hair like mine was long and full, and his beard and mustache of similar shape.

2. "ár"

Contoh penggunaan untuk "emelkedik" di bahasa Inggris

Kalimat ini berasal dari sumber eksternal dan mungkin tidak akurat. bab.la tidak bertanggung jawab atas isinya. Baca lebih lanjut disini.

HungarianItt emelkedik egy kicsit a talaj, és egyenetlenebb is, mint a folyó túloldalán.
The land is rising a little here, and is more broken than it was beyond the river.
HungarianA megrendelések száma nő, és a nagy tartályhajók iránti kereslet is emelkedik.
The number of orders is rising, and the demand for large container ships is increasing.
Hungarian- Ahol a völgy a homályból kilép, zöld domb emelkedik, a keleti oldalán.
'Where it issues from the shadow of the vale a green hill rises upon the east.
HungarianFelháborító azt látni, hogy a szegénység ma bizonyos mértékben még emelkedik is Európában.
It is scandalous to see that poverty is actually rising in Europe to some degree.
HungarianAz erdőirtás költsége megközelítőleg évi 4,5 trillió USD-re emelkedik.
The cost of deforestation is rising to approximately USD 4.5 trillion per year.
HungarianAz alapfizetése évente körülbelül tíz százalékkal emelkedik addig, amíg üzlettárs nem lesz.
Your base salary is raised about ten percent a year until you become a partner.
HungarianEgyesek rosszhiszeműen sejtetni próbálták, hogy emelkedik a képviselők fizetése.
Some people have, in bad faith, tried to insinuate that it was increasing Members' salaries.
HungarianKomoly és fehér alakja úgy emelkedik ki közülünk, mint az ősök képmása!
Grave and white, he stands in the midst of us like the image of an ancestor.
HungarianMég aggasztóbb az a tény, hogy ezek száma évente mintegy 20%-kal emelkedik.
Even more alarming is the fact that volumes are increasing by up to 20%.
HungarianEgy fal emelkedik közénk, és ez a fal a berlini falnál is magasabb.
There is a wall rising between us and them, a wall higher than the Berlin Wall.
HungarianÉs még mindig emelkedik várjunk csak, most már csökken nem, megint emelkedik.
Still climbing ... wait, it's dropping—no, it's climbing again.
HungarianEgy pillanatig mintha láttam volna egy formátlan gomolyt, ahogy a magasba emelkedik.
For one moment I thought I saw it, an amorphous shape rising above me.
HungarianAz út körülbelül ötszáz lábnyit emelkedik egy újabb mérföld alatt, és a Coon-tóba torkollik.
It climbs about five hundred feet in another mile and comes out by Coon Lake.
HungarianJelenleg a menedékkérők száma nem csökken, hanem jelentősen emelkedik.
At the moment, the number of asylum seekers is not falling, but rising significantly.
HungarianSzeretném kiemelni azt a tényt is, miszerint a LIFE+ költségvetés 9%-kal emelkedik meg.
I would like to emphasise as well that the budget for LIFE+ will also be increased by 9%.
HungarianA növényvédő szerek révén emelkedik a gyermekkori asztma kockázata is.
Exposure to pesticides can also increase the risk of asthma in children.
HungarianNagyobb helyet kell megtisztítanom, mielőtt a víz végzetesen feljebb emelkedik.
I had to clear more space before the water rose fatally higher.
HungarianKülönösen a tej olyan termék, amelynek az ára folyamatosan emelkedik valamennyi tagállamban.
Milk, in particular, is a product with a constantly rising price in all Member States.
HungarianÉs épp amikor átlépte a bejárati ajtó küszöbét, érezte, hogy a ház emelkedik a lába alatt.
Huge cracks ran out from it, not only in the cement walk but in the earth surrounding it.
HungarianVett már részt orosz vacsorán, tudta, hogy minden jelenlévő szólásra emelkedik.
It was the toasts that would do everyone in, he knew, having been through Russian banquets before.